Wasa Future Festival: FREYR Batterys vd ”Skandinaviska batteribältet blir morgondagens Silicon Valley”

Anna Bertills, Tom Einar Jensen.

Dagens budskap på Wasa Future Festival: Teknologin till mycket finns redan och utvecklas dessutom snabbt, nu gäller det bara att köra hårt.

Dagens Kvarkenfokuserade program på Wasa Future Festival levererar många godbitar. Ett av dem är när moderatorn Anna Bertills pratar med Tom Einar Jensen, vd för FREYR Battery, på plats via videolänk.

Jensen levererar enorma förhoppningar och tankar om framtiden för ett nordiskt batteribälte, det vill säga en samling energikunnande, transportstråk och fabriker som stäcker sig från Österbotten och Finland genom Sverige, ut till Norges kust.

Tom Einar Jensen säger att Skandinavien tar rollen som ett Silicon Valley i batterisammanhang. Han pratar till och med om att det kan bli som Mellanöstern, bara att med grön energi och kunnande i fokus.

Jensen pratar också om orsaken till att det borde bli så: klimathotet. Han menar att världen måste tiofaldiga sina ansträngningar för att nå klimatmålen och att Skandinavien ska spela nyckelrollen i lösningarna.

Anna Bertills, Joakim Strand, Rickard Carstedt, Paula Erkkilä, Åsa Ågren Wikström, Arne Langset, Peter Östman
Anna Bertills, Joakim Strand, Rickard Carstedt, Paula Erkkilä, Åsa Ågren Wikström, Arne Langset, Peter Östman.

Elflyg, bro och breda samarbeten

Under förmiddagen serverar en rad med experter information om elflyg, om fasta förbindelser och om andra samarbetsprojekt.

Budskapet som målas upp är klart – teknologierna finns redan och utvecklas dessutom i en rasande takt. Nu är det bara vilja och fler gemensamma beslut som krävs.

– För tio år sedan trodde jag inte på riktigt på möjligheterna att bygga en bro, men nu tror jag det är möjligt inom tio år, säger riksdagsledamoten Peter Östman, i en paneldebatt som kulminerar tillställningen.

Strategier efterfrågas

Arne Langset
Arne Langset.

Västerbottens Rickard Carstedt säger att arbetskraftsbehovet i framtiden förutspås bli enormt. Att behovet kan uppstå snabbt påvisas redan av Northvolts etablering.

– Vi behöver en gemensam strategi för att få folk att flytta hit, säger Rickard Carstedt.

Från norskt håll är budskapet att vi spelar på samma lag, att vi behöver skapa gemensamma strategier för allt bra som är på gång.

– Vi är en region i tre länder, säger Arne Langset.

Kvinnor i nyckelroll

Åsa Ågren Wikström
Åsa Ågren Wikström.

Åsa Ågren Wikström, från Västerbotten, säger att vi borde skapa attraktiva platser att bo och leva på. Åsa Ågren säger att det gäller att skapa platser där speciellt kvinnor trivs.

– Dit kvinnorna vill komma följer nog männen med, säger Ågren Wikström med glimten i ögat.

Meningsfullhet i jobbet är ett annat återkommande tema. Österbottens handelskammares Paula Erkkilä säger att vi här löser globala viktiga problem, vilket i sig erbjuder mening.

Paula Erkkilä lyfter även fram betydelsen av integrering av utländsk arbetskraft och internationella studerande.

– Det handlar om attityder, det området finns det mycket att jobba på och vi alla kan se oss i spegeln, säger Erkkilä.

Större helheter

Riksdagsledamoten Peter Östman lyfter fram betydelsen av de närliggande regionerna. Han säger att vi inte borde tänka att vi konkurrerar om arbetsmarknaden.

– Vi borde rekrytera tillsammans i stället, mera samarbete behövs, säger Peter Östman.

Vi borde rekrytera tillsammans.

Paula Erkkilä menar att vi förstås ska få så många som möjligt att flytta hit, men att behovet är så stort så att det inte är realistiskt att alla flyttar.

– En del kunskapsarbete kan göras på distans, där har våra universitet och företag en utmaning i att lära hur man bäst leder folk från olika håll i världen.

Personliga relationer

Stämningen bland panelisterna är familjär, många, om inte alla, har träffats förut. Riksdagsledamot Joakim Strand, i sammanhanget även här som ordförande för Kvarkenrådet, som är spindeln i nätet för dagens program, lyfter betydelsen av att träffas och av personliga kontakter.

– Teams är ett bra verktyg men där bygger man inga nya båtar, säger Joakim Strand.

 

LÄS OCKSÅ:

Wasa Future Festival: ”Framtidens arbetsliv kräver inkludering av unga och gamla samt utländsk arbetskraft”

 

Vastaa