Vasa Andelsbank spräckte miljardgräns i utlåning – Rekordefterfrågan på krediter under fjolåret

Ulf Nylund, Vasa Andelsbank.
Ulf Nylund.

Vasa Andelsbanks volymer har växt under 2022. ”Fjolåret var omtumlande men blev ändå ett bra bankår”, säger Ulf Nylund, vd för Vasa Andelsbank.

Vasa Andelsbanks rörelsevinst förbättrades rejält under 2022, med nästan 70 procent jämfört med året innan. Rörelsevinsten ökade med 3,5 miljoner euro till 8,5 miljoner euro.

– Fjolåret var omtumlande, med krig, inflation och högre energipriser, men blev till sist ändå ett bra bankår, säger Ulf Nylund, vd för Vasa Andelsbank.

Vasa Andelsbanks räntenetto och intäkter överlag ökade medan kostnaderna hölls under kontroll.

– Bankens personal har gjort ett strålande arbete, säger Ulf Nylund.

Rekordefterfrågan på krediter

Ulf Nylund. Vaasan osuuspankki
Ulf Nylund.

Vasa Andelsbanks totala utlåning steg med 4,3 procent under fjolåret. Det innebär att utlåningen för första gången någonsin överskred 1 miljard euro (31.12: 1 027,9 miljoner euro).

Under fjolåret ökade nya krediter med närmare 35 procent till nästan 225 miljoner euro.

– Det är nytt rekord, några sådana siffror har vi aldrig kommit upp till tidigare, säger Ulf Nylund.

Av de nya beviljade krediterna står bolånen för nästan hälften (110,6 miljoner euro).

– När det gäller lyfta bostadslån var det också ett rekordår, säger Ulf Nylund.

I november saktade utvecklingen av kreditgivningen överlag ändå in så slutet av året blev betydligt lugnare.

Företagssidan växer

Ulf Nylund Vasa Andelsbank
Ulf Nylund.

Även när den gäller företagssektorn har utvecklingen för banken varit god. Den delen av kreditstocken har ökat med närmare 14 procent till 473,7 miljoner euro.

Bland bankens företagslåntagare utmärker sig den här gången tre stora grupper; bostadsbolag, kommunala eller samkommunala dotterbolag samt industriföretag.

– Bostadsbolagen har lånat till exempel till rör- och fasadrenoveringar, säger Ulf Nylund.

Att banken lyckats flytta fram sina positioner på företagssidan förklarar Nylund med att de är lokala och tillgängliga.

– Att ha konkurrenskraftiga priser är en självklarhet, så då beror mycket på tillgängligheten, disponenterna vill som våra andra kunder få snabb och bra betjäning, säger Nylund.

Ger tillbaka till samhället

Vasa Andelsbank ägs av sina ägarkunder. Ägarkundernas bonusförmåner under fjolåret uppgick till drygt två miljoner euro, som bland annat används för att betala banktjänster och Pohjolas försäkringar.

Banken understöder ett stort antal lokala föreningar, idrotts- och kulturutövare, i fjol med sammanlagt 85 000 euro. Därtill donerades även sammanlagt 40 000 euro till välgörande ändamål.

Inför det här året beslutade Vasa Andelsbank att stöda sina kunder med 30 procent mera i bonus, sammantaget med cirka 800 000 euro mera än i fjol.

– Satsningar på välgörenhet och understöden till föreningar kommer sannolikt också att öka, säger Ulf Nylund.

Satsningar på välgörenhet och understöden till föreningar kommer sannolikt också att öka.

Chans för föreningar

Vasa Andelsbank deltog i fjol i kampanjen ”Sommarjobb på OP:s bekostnad”. Genom kampanjen möjliggjorde banken att 20 stycken 15-17-åringar fick jobb på lokala föreningar på bankens bekostnad.

I år skruvas förväntningarna upp och banken siktar på att erbjuda möjligheten till 25 unga personer.

– Den sista februari går ansökningstiden ut för de föreningar som vill anställa någon på bankens bekostnad, säger Jens Björknäs, marknadsförings- och kommunikationschef på Vasa Andelsbank.

Intresserade föreningar kan söka stödet via OP:s hemsida senast den 28 februari. Sommarjobben publiceras den 13 mars på Vasa Andelsbanks hemsida. Då är dags för ungdomar att söka sommarjobben.

 

LÄS OCKSÅ:

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank planerar en fusion – ”Fusion är en långsiktig lösning och bästa alternativet”

Vastaa