Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank planerar en fusion – ”Fusion är en långsiktig lösning och bästa alternativet”

Stefan Saaristo, Michael Söder, Camilla Ribacka, Ann-Cathrine Koski, Leif Mannfolk, Ulf Nylund. Vasa Andelsbank. Korsnäs Andelsbank.
Stefan Saaristo, Michael Söder, Camilla Ribacka, Ann-Cathrine Koski, Leif Mannfolk, Ulf Nylund.

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank fördjupar sitt samarbete. Bankernas styrelser, understödda av förvaltningsråden, föreslår en fusion.

Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank har samarbetat länge i olika frågor. Båda bankerna är delar av OP Gruppen och har på många sätt en gemensam syn på framtiden.

– Därför är det nu dags för ett mera hållbart och långsiktigt samarbete, säger Leif Mannfolk, styrelseordförande för Korsnäs Andelsbank.

Bankernas styrelser har redan förhandlat en längre tid och genomgått en gemensam process. Styrelserna är överens och föreslår därför en fusion mellan bankerna hösten 2023.

– Vi har en gemensam klar vilja att stärka regionens livskraft och tjänsterna för våra ägarkunder, både för dem som bor nära och längre bort, säger Michael Söder, styrelseordförande för Vasa Andelsbank.

Därför är det nu dags för ett mera hållbart och långsiktigt samarbete.

”Direkta och synliga fördelar”

En bakgrundsfaktor till fusionstankarna är att små bankorganisationer är sårbara. Speciellt den tilltagande bankregleringen med krav både från Finansinspektionen och ECB tär på resurserna.

Trots begränsade resurser lever även riktigt små banker med nästan samma krav som stora jättar. Leif Mannfolk säger att det börjar bli övermäktigt att uppfylla kraven på egen hand.

– För oss kommer en fusion att ha direkta och synliga fördelar, säger Leif Mannfolk.

Åtta anställda och tre kontor

Korsnäs Andelsbank har åtta anställda som driver tre olika kontor. Verksamheten är dessutom utspridd på ett relativt stort geografiskt område, med kontor i Korsnäs, i Övermark och i Sideby.

Vasa Andelsbank å andra sidan har fem kontor, på sträckan från Närpes till Nykarleby. Tillsammans kommer bankerna att ha drygt 80 anställda.

Eftersom myndighetskraven för bankerna är likartade skulle ett fusionsbeslut i praktiken innebära att en stor del av pappersjobbet kan flytta över från Korsnäs till Vasa Andelsbank.

Ulf Nylund, vd för Vasa Andelsbank, säger att Vasa Andelsbank redan nu har ett par personer som jobbar heltid med att se till att alla myndighetskraven följs.

– Det är verkligen mycket redovisning och rapporter som ska göras, säger Nylund.

Större tjänsteutbud

För Korsnäs Andelsbanks kunder finns det efter en fusion möjlighet till ett större tjänsteutbud. Vasa Andelsbank har ett bredare utbud till exempel när det gäller företagsfinansering och juridiska tjänster.

För Vasa Andelsbank innebär fusionen mer muskler och en stark tillväxt. Korsnäs Andelsbanks volymer utgör i dagsläget ungefär 10 procent av Vasa Andelsbanks nuvarande verksamhet.

Geografiskt sett ter sig fusionen naturlig eftersom Vasa Andelsbanks verksamhetsområde redan omringar Korsnäs Andelsbank.

Övre raden: Stefan Saaristo, Camilla Ribacka, Ann-Cathrine Koski, Ulf Nylund. Nedre raden: Michael Söder, Leif Mannfolk. Vasa Andelsbank, Korsnäs Andelsbank.
Övre raden: Stefan Saaristo, Camilla Ribacka, Ann-Cathrine Koski, Ulf Nylund.
Nedre raden: Michael Söder, Leif Mannfolk.

Ägarkunder förblir ägarkunder

Korsnäs Andelsbanks ägarkunder blir efter en fusion ägarkunder i Vasa Andelsbank. Michael Söder säger att det är självklart att deras röster förblir hörda även efter en sammanslagning.

– För Vasa Andelsbank har det alltid varit viktigt att se till att alla områden har representanter i förtroendeorganen, säger Michael Söder.

Korsnäs Andelsbanks anställda kommer efter en fusion att övergå till Vasa Andelsbank som gamla anställda. Fusionsbeslutet innehåller inga förändringar i kontorsnätet.

Kräver inget av kunderna

En eventuell fusion mellan bankerna skulle inte kräva något skilt av kunderna utan alla kundrelationer skulle fortsätta som förut.

– Exempelvis kontonumren, nättjänstkoderna och betalkorten skulle hållas oförändrade, säger Ann-Cathrine Koski, tf. vd för Korsnäs Andelsbank.

– För de nuvarande anställda vid Korsnäs Andelsbank skulle det öppnas möjligheter att specialisera sig och koncentrera sig på skötseln av kundrelationer, säger Koski.

Stöds av förvaltningsråden

Bankernas förvaltningsråd stöder fusionsförslaget. Det här uppger både Camilla Ribacka, ordförande för Korsnäs Andelsbanks förvaltningsråd, samt Stefan Saaristo, ordförande för Vasa Andelsbanks förvaltningsråd.

I slutändan är det ändå ägarkunderna som bestämmer om en fusion blir verklighet eller inte. För Vasa Andelsbanks del avgörs frågan av ett fullmäktigesammanträde i vår medan det är Korsnäs Andelsbanks nästa andelsstämma som tar ställning för deras del.

Efter grönt ljus från dessa aktörer krävs även myndigheternas godkännande, vilket i praktiken gör att en fusion tidigast kan ske först i höst.

 

LÄS OCKSÅ:

Starkt halvår för Vasa Andelsbank – Rekordhög efterfrågan på nya bostadslån

Vastaa