Vasa Andelsbank presterade bra trots pandemin – Lasse Mäkynen ny direktör för Företagsbanken

Ulf Nylund, Lasse Mäkynen
Ulf Nylund, Lasse Mäkynen.

”2020 är ett år som vi aldrig glömmer”, säger Ulf Nylund, vd för Vasa Andelsbank. Trots osäkerheten och pandemin lyckades banken öka inlåningen, utlåningen och förvaltade medel.

Vasa Andelsbank presenterar en rörelsevinst på 4,7 miljoner euro för fjolåret. Det är 2,6 miljoner euro mindre än året innan, men likväl ett gott resultat med tanke på omständigheterna.

– Det är speciella tider och fjolåret blir nog ett år som vi alla minns, säger Ulf Nylund, vd för Vasa Andelsbank.

– En stor eloge till personalen som verkligen har gjort sitt yttersta för att få verksamheten att löpa, säger Nylund.

Vasa Andelsbanks fjolår har förutom coronakrisen karakteriserats av en mycket omfattande renovering av huvudkontoret bredvid torget i Vasa.

Företagssidan visar vägen

Vasa Andelsbanks företagssektor har varit på frammarsch de senaste 3-4 åren. Tidigare har det till exempel varit stor skillnad mellan bolånestocken och företagskreditstocken men de börjar nu närma sig varandra.

Under fjolåret växte bolånestocken med 1,6 procent till drygt 465 miljoner euro. Företagskreditstocken växte med 6,6 procent och börjar nosa på 400 miljoner euro.

– Bankens fortsatt höga aktivitet inom företagssektorn har gett positivt utfall, och vi kommer att hålla bra fart även i år, förutspår Ulf Nylund.

Ny direktör från egna led

I början av detta år organiserade banken om sin företagssektor. Lasse Mäkynen har valts till ny direktör för Företagsbanken, ett jobb som startar från och med den 1 mars.

Ulf Nylund, Lasse Mäkynen.

Lasse Mäkynen har jobbat nästan nitton år för banken redan, varav lejonparten just för och med företagskunder. Han kommer närmast från posten som kreditdirektör.

– Lasse har gjort ett otroligt bra jobb som kreditdirektör och har ett mycket bra ”trackrecord”, säger Ulf Nylund.

Framtidstron finns där

Lasse Mäkynen säger att företagarsidan upplevt ett exceptionellt men lärorikt fjolår. Lasse Mäkynen säger att han ändå hellre blickar framåt än bakåt.

Coronakrisen har lett till att många företag har det väldigt kämpigt just nu men också till att många företag fått ett uppsving.

Mäkynen säger att företagen som klarar krisen kommer stärkta ur den, med ett nytänkande och med nya produkter som utvecklas till konkurrensfördelar.

– Bland företagen som helhet finns en framtidstro, säger Mäkynen och hänvisar till en ny undersökning.

Bland företagen som helhet finns en framtidstro.

Stor nytta lokalt

Vasa Andelsbank lever med och i det lokala samhället. Regionalt betalar de till exempel 407 000 euro i skatter och stöder samtidigt massvis med lokala föreningar, som till exempel inom idrott.

Just nu är det aktuellt med att möjliggöra att 20 stycken 15-17-åringar får sommarjobb för föreningar – på bankens bekostnad.

I det första skedet som nu pågår fram till den 28 februari söks föreningar som på sommaren kunde anställa en 15-17 åring för två veckor på Vasa Andelsbanks bekostnad.

I det andra skedet 18 mars-18 april får 15-17 åriga ungdomar söka de jobb som föreningarna erbjuder. Mera information om den kampanjen hittas på bankens webbplats.

LÄS OCKSÅ:

Miljonrenovering invid torget – Vasa Andelsbank förnyar kontoret – Alla tjänster består men i ljusare och barnvänligare lokaler

Vastaa