Miljonrenovering invid torget – Vasa Andelsbank förnyar kontoret – Alla tjänster består men i ljusare och barnvänligare lokaler

Kaisa Lejon, Maria Östman, Ulf Nylund, Janne Vikman.

Vasa Andelsbank investerar närmare tre miljoner euro i en stor renovering av huvudkontoret.

Nyåret firas först, sedan startar renoveringen. Vasa Andelsbanks huvudkontor, med en del inredning kvar ännu från glada 80-talet, genomgår en totalförnyelse.

– Det här har vi planerat länge, beslutet togs ändå så sent som i oktober, säger Ulf Nylund, vd för banken.

Det blir ett stort projekt mitt i kärncentrum, bankens lokaler ligger som bekant invid torget.

Som projektdragare valdes Sweco och utförandet ligger på Vasa Byggnadsreparations axlar. Bland andra Bravida är också delaktiga i projektet.

Bankkontor för framtidens behov

Den annars så positive Ulf Nylund medger själv att bankens lokaler, cirka 1500 kvadratmeter, är något av en labyrint i dagsläget.

Nu ska allt rivas bort, planlösningen uppdateras och ett modernt bankkontor byggas.

Kaisa Lejon, Maria Östman och Janne Vikman, samtliga medlemmar i bankens ledningsgrupp, har varit delaktiga i planeringen och ser fram emot slutresultatet.

– Det bästa blir att vi får nya möteslokaler, det behövs flera rum där man kan förhandla i lugn och ro, säger Kaisa Lejon.

Det bästa blir att vi får nya möteslokaler.

Mycket krut har satts ner på just akustiken, att få den att fungera optimalt. Barnfamiljer har speciellt tagits i beaktande i planeringen. Det kommer att finnas barnvänliga mötesrum och plats för barnvagnar.

– Det här är bra till exempel när en familj kommer in för att diskutera ett bostadslån, säger Nylund.

Maria Östman säger att lokala aspekter lyfts fram i renoveringen på olika sätt, bland annat genom tavlors motiv och inredning.

Janne Vikman, som förutom bankman också är ingenjör, säger att husteknologin förnyas samtidigt, inklusive säkerhetsteknologin.

Utåt sett, mot torget, får banken en till ingång (bredvid Otto-automaten, som består). Där byggs också ett tak för kunder.

– Det är bra för vi har ganska många kunder som väntar på att kontoret ska öppna på morgnarna, säger Nylund, som bedömer att banken besöks av cirka 150 personer en vanlig dag.

Stor arbetsplats

Cirka 45 personer jobbar i kontorslokalerna, utspridda på två våningar plus källare och vindsvåning. I fastighetskomplexet har banken ytterligare elva anställda, så det är en stor arbetsgemenskap som berörs.

Projektet förväntas ta 8-9 månader att genomföra. Under hela den tiden kommer man ändå att kunna få banktjänster vid huvudkontoret, eftersom det renoveras stegvis.

För att få det hela att löpa hyr banken samtidigt in sig också i en lokal på Teräsgränd, i folkmun kanske kallat ”Citymarket-huset”.

– Där kommer en del möten också att hållas, men vi kommer att vara tydliga med att meddela kunderna var vi träffas, säger Nylund.

LÄS OCKSÅ:

Vasa Andelsbanks rörelsevinst steg rejält under halvåret – Vd Ulf Nylund: “Det är fina siffror som vi ödmjukt får presentera”

Lämna ett svar