Starkt halvår för Vasa Andelsbank – Rekordhög efterfrågan på nya bostadslån

Ulf Nylund Vasa Andelsbanl
Ulf Nylund.

Vasa Andelsbank har haft en rejäl ökning när det gäller utgivningen av nya bostadslån. Bankens totala utlåning, inklusive hela bostadslånestocken, företags- och jordbrukskrediter, närmar sig en miljard euro.

Vasa Andelsbank offentliggjorde i dag siffrorna för årets första halvår. Bankens rörelseresultat steg till 3,8 miljoner euro, en ökning med hela 24 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Ulf Nylund, vd för Vasa Andelsbank, säger att han inte trodde banken skulle nå sådana siffror med tanke på det hemska som hände ute i världen samtidigt, alltså att Ukrainakriget bröt ut.

– Vi trodde efterfrågan på lån skulle minska men igen visade det sig att lokalt beslutsfattande och tillgänglighet är trumfer när läget i världen är oroligt, säger Ulf Nylund.

Bostadslånen utmärker sig

Den mest lysande stjärnan i rapporten handlar om bostadslån. De beviljade och lyfta nya bostadslånen har ökat med 19 procent, ungefär 10 miljoner euro, till drygt 60 miljoner euro.

– Majoriteten av lånen gäller lån till eget boende men vi lånar också en del till investerare som köper lägenheter, säger Ulf Nylund.

Bostadslånen är traditionellt viktiga för banken och står för över hälften av hela kreditstocken. Bostadslånestocken som helhet växte med drygt 3 procent till nästan 529 miljoner euro.

Företagslånen ökar

Vasa Andelsbank har gjort en satsning även på företagslånesidan, som nu också syns i siffrorna. Företagskreditstocken växte med drygt 7 procent till närmare 434 miljoner euro.

Ulf Nylund säger att efterfrågan varit speciellt hög till företag inom byggsektorn samt till företag som tagit hem affärer från kommuner.

Miljarden närmar sig

Vasa Andelsbanks inlåning (+2,1 procent) och utlåning (+2,7 procent) har växt under halvåret. Mest spännande är kanske ändå att den totala utlåningen i slutet av juni uppgick till hela 996 miljoner euro och alltså närmar sig miljardgränsen.

– Det här blir en stor och historisk milstolpe för banken och kommer sannolikt att ske ännu i år, säger Ulf Nylund.

– En stor eloge till personalen som jobbat mycket hårt under en lång tid för att möjliggöra det, säger Nylund.

Det här blir en stor och historisk milstolpe för banken.

Ulf Nylund
Det lokala och regionala är viktigt för Vasa Andelsbank. På bild Ulf Nylund.

Låneskydd kan vara en bra idé

Överlag märks ändå en viss försiktighet när Ulf Nylund talar om den ekonomiska framtiden. Räntorna förutspås sakta vara på väg uppåt, om än från låga nivåer till fortsättningsvis låga nivåer, och pristryck uppåt på livsmedel, el, bränsle och tjänster väntas drabba många.

När det gäller bostadslånen slår Ulf Nylund gärna ett slag för olika typer av ränteskydd, vilka också ökat i popularitet.

– Hela 43 procent av lånekunderna som lyft bostadslån under halvåret har valt att ta någon form av ränteskydd, säger Ulf Nylund.

Delar ut resultatet

Vasa Andelsbank ägs av sina ägarkunder, en grupp som ökat med nästan 800 personer till 27 621 personer i slutet av juni.

Ägarkunderna fick bonusförmåner på 1,2 miljoner euro under årets första hälft. Betydande delar av bankens resultatet går traditionellt också till skatter, till att kapitalisera banken och till utdelning till förmån för exempelvis lokal och regional kultur, idrott och utbildning.

 

LÄS OCKSÅ:

Vasa universitet får stor donation av OP Gruppen – ”Vi vill stöda forskning och undervisning samt stärka kunnandet”

Vastaa