Vasa universitet får stor donation av OP Gruppen – ”Vi vill stöda forskning och undervisning samt stärka kunnandet”

Olli Tarkkanen, Jyrki Rantala, Jari Kuusisto, Harry Linnarinne, Ulf Nylund.
Olli Tarkkanen, Jyrki Rantala, Jari Kuusisto, Harry Linnarinne, Ulf Nylund.

Vasa universitet får en donation på 200 000 euro. Pengarna kommer från andelsbankerna i de tre österbottniska landskapen samt OP Gruppens centralinstitut.

Andelsbankerna i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten ser värdet i arbetet som Vasa universitet gör.

– Vasa universitet är viktigt för livskraften i landskapet, säger Ulf Nylund, vd för Vasa Andelsbank.

– Vi har ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete med universitetet som uppskattas, säger Nylund.

Kollegerna instämmer

Olli Tarkkanen, vd för OP Etelä-Pohjanmaa, säger att de också konkret känner av slagkraften i universitetet. Bland bankens egen personal finns många som utbildats där.

– Och så länge vi får tag i högutbildade människor med kompetens kan också de viktiga besluten fortsätta tas lokalt, säger Olli Tarkkanen.

Bankdirektörerna anser att tillgången på kompetent arbetskraft är en nyckelfråga – både för bankerna och för landskapet.

– Ekonomikunnande överlag är en hörnsten för hela OP-gruppen, säger Jyrki Rantala, vd för Mellersta Österbottens Andelsbank.

Ekonomikunnande överlag är en hörnsten för hela OP-gruppen.

Vasa universitet tackar

Vasa universitets rektor Jari Kuusisto tackar för donationen å universitetets vägnar. Pengarna ska användas för att utveckla verksamheten med sikte på framtiden.

Som det ser ut nu är det sannolikt att pengarna först används för att stärka universitetets investeringstillgångar.

– På sikt är det viktigt att bygga upp en annan investering än statens budget, säger Jari Kuusisto.

Jari Kuusisto säger att Vasa universitet har ett bra samarbete med OP Gruppen. Rektorn anser att samarbetet med näringslivet överlag är viktigt och säger att universitetet jobbar för att utveckla det ytterligare.

Bra tajming

En bakgrund till att donationen sker just nu handlar om att fira att OP Gruppen fyller 120 år. Vasa universitets partnerskapschef Harry Linnarinne säger att tajmingen för donationen också annars träffar helt rätt.

– Den berättigar till statens motfinansiering, vilket gör att pengarna multipliceras med en faktor, säger Harry Linnarinne.

Bred satsning

I den nya donationen deltar andelsbankerna i Alajärvi, Alavus, Södra Österbotten, Jokilaaksot, Mellersta Österbotten, Korsnäs, Kronoby, Kuortane, Laihela, Lehtimäki, Peräseinäjoki, Jakobstad, Purmo, Vasa och Vimpeli.

De uppräknade bankerna stod på egen hand bakom 80 000 euro av donationen medan resten av pengarna kanaliserades via OP Gruppens centralinstitut.

Flera universitet fick pengar

OP Gruppen donerar sitt jubileum till ära hela 1,8 miljoner euro till olika universitet i Finland. OP Gruppens centralinstituts del av summan är 1,2 miljoner euro och de pengarna fördelas jämt över tio universitet som undervisar i ekonomi.

I sammanhanget kan till exempel nämnas att även Hanken och Åbo Akademi får ta del av donationerna.

 

LÄS OCKSÅ:

Vasa Andelsbank hade ett bra fjolår – ”Bra kraft i maskineriet och kärnverksamheten”

Vastaa