Elisa satsar i Österbotten – Flyttar Vasakontoret till kärncentrum och investerar i utbyggnad av 5G-nätet på glesbygden

Niklas Granholm Elisa
Niklas Granholm.

Cirka hundra av Elisas anställda i Vasa får snart ett nytt fäste. Bolaget satsar samtidigt starkt på utbyggnad av 5G-nätet på flera österbottniska orter.

Elisa flyttar i juni in i det så kallade ”Aktia-huset” på Vasaesplanaden 16 i Vasa. Elisa flyttar all sin personal från enheterna på Cirkelvägen och från Hovrättsesplanaden (där en mindre enhet finns).

Elisa tar över delar av utrymmen där Aktia tidigare verkade samt delar av det som tidigare var en sportaffär. Totalt rör det sig om cirka 1200 kvadratmeter.

Fastigheten anpassas

Kontorslokalerna renoveras och byggs om för att passa Elisas behov. Möbler och utrustning förnyas för att skapa en fungerande helhet.

– Vår personal har varit med i planeringen av utrymmen och får påverka slutresultatet, säger Niklas Granholm, Elisas regiondirektör i Österbotten.

Knepig tid förutspå behov

Niklas Granholm Elisa
Niklas Granholm.

Niklas Granholm säger att det är en knepig tid att planera utrymmen, då ingen ännu vet hur och på vilket sätt arbetet normaliseras efter coronapandemin.

– Målsättningen är ändå att det ska vara optimalt att jobba där men också optimalt att träffas där, säger Granholm.

Elisa har redan före pandemin möjliggjort distansarbete, som är en naturlig del av vardagen för en stor del av personalstyrkan.

– Tillika behövs kontoret som en motvikt där vi kan träffa varandra, kunder och samarbetspartners, säger Granholm.

Elisa går in i sina nya lokaler som långvariga hyresgäster medan själva fastigheten ägs av Högskolestiftelsen i Österbotten.

Elisas butik i Rewell Center fortsätter som tidigare även efter flytten. Elisa har cirka 330 anställda i Österbotten med tyngdpunkt i Karleby, Vasa och Seinäjoki.

Kontoret behövs som en motvikt där vi kan träffas.

Satsar på 5G

Elisa har investerat kraftigt i 5G-nätet i Finland. Ungefär 75 procent av landets befolkning bor redan på Elisas 5G-nätområde och även i Österbotten är täckningen god.

Ser man på orter som Jakobstad eller Vasa är 5G-täckningen redan 99 procent. Nyligen kom till exempel även stora delar av Närpes, Kristinestad och Malax med i utbyggnaden.

Poängen med 5G?

Den kanske största fördelen med 5G-nätet är smidighet, anser Niklas Granholm. För privatpersoner innebär det bättre kapacitet och högre hastigheter.

– Kapaciteten räcker till och nätet är snabbare och behagligare att använda, säger Niklas Granholm.

För företag, industri och andra med specialbehov öppnas nya möjligheter. Det är möjligt att dela upp nät för att säkerställa kapacitet eller bygga skräddarsydda 5G-lösningar för till exempel ett hamnområde.

Täckning, telefon och SIM-kort

För att dra nytta av 5G behövs det täckning från 5G-nätet. Om du har täckning av ett Elisa 5G-nät på din ort kan du kontrollera på webbplatsen elisa.fi.

5G kräver också en mobiltelefon eller annan apparat som klarar av det, ett krav som cirka 9 av 10 telefoner som i dag säljs redan uppfyller. Slutligen behövs det ett 5G-SIM-kort och en anslutning för att komma igång.

Moderna mobiltelefoner kan automatiskt växla mellan näten, så din 5G-telefon fungerar även när du lämnar täckningsområdet.

LÄS OCKSÅ:

5G möjliggör tjänster på en helt ny nivå

Vastaa