Aktia vie vastuullisen sijoittamisen seuraavalle tasolle: ”Vastuulliset yritykset ovat kilpailukykyisempiä”

Petri Sandkvist. Kuva: Linus Lindholm

Vältä yrityksiä, jotka myyvät aseita, uhkapelejä tai tupakkaa. Suurin piirtein tällainen oli vastuullisen sijoittamisen yleinen ohje aiemmin.

– Nyt se on kehittynyt käsittämään myös ympäristökuormituksen, ilmastonmuutoksen ja suhtautumisen ihmisoikeuksiin, kertoo Petri Sandkvist, Aktia Private Bankingin aluejohtaja.

Aktia työskentelee aktiivisesti vastuullisuuskysymysten kanssa. Pankin innovatiivinen työskentelytapa hyödyttää myös sen asiakkaita.

– Vastuullisella sijoittamisella tarkoitamme sijoitustoimintaa, joka ottaa huomioon ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan siten, että se parantaa sijoitussalkun tuotto/riski -suhdetta, sanoo Sandkvist.

Näin se tapahtuu käytännössä

On helppoa ajatella toisaalta ympäristöä ja etiikkaa ja toisaalta taloutta ja tuottoja. Käytännössä tällaista vastakkainasettelua ei sijoittamisessa tarvitse olla, päinvastoin.

Petri Sandkvist. Kuva: Linus Lindholm

Petri Sandkvist kertoo, että Aktian näkökulma sijoittamiseen on erilainen, ja sen on havaittu toimivan myös käytännössä. Sen mukaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuu näyttää nostavan tuottoja pitkällä tähtäimellä.

– Yritykset, jotka toimivat vastuullisten ja kestävien normien mukaan, ovat kilpailukykyisempiä kuin yritykset, jotka eivät tee niin, Sandkvist sanoo.

Yritykset, jotka eivät huolehdi näistä asioista, kasvattavat sijoittajien riskejä. Vastuuton toiminta voi johtaa sakkoihin, vahingonkorvauksiin ja huonoon maineeseen, mikä käy lopulta kalliiksi.

Suuressa mittakaavassa ympäristöarvojen polkeminen johtaa lopulta ilmastonmuutokseen, ja se vasta kalliiksi tuleekin. Sään ääri-ilmiöt saavat jo nyt aikaan suuria taloudellisia menetyksiä.

– Jopa lyhytaikaiset sään ääri-ilmiöt vaikuttavat yritysten, maiden ja alueiden kasvuun ja kehitykseen moniksi vuosiksi eteenpäin, Sandkvist huomauttaa.

Useita yhteistyökumppaneita

Aktia noudattaa omaa vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. Pankki oli liikkeellä ensimmäisten joukossa ja hahmotteli politiikkansa suuntaviivat jo vuonna 2006.

Aktia uskoo, että yhteistyö usean eri toimijan kesken on hyvä tapa saavuttaa todellisia muutoksia. Petri Sandkvistin mukaan sijoittajien suuret yhteistyöorganisaatiot painostavat yksittäisiä yrityksiä ja maita tekemään jotain ongelmilleen.

– Meillä on käytössä mustia listoja ja vältämme sijoituksia maihin ja yrityksiin, joiden asiat eivät ole kunnossa, Sandkvist sanoo.

Meillä on käytössä mustia listoja ja vältämme sijoituksia maihin ja yrityksiin, joiden asiat eivät ole kunnossa.

Paljon käytännön työstä – esimerkiksi yrityksen lapsityövoiman käytön tai ympäristön saastuttamisen tarkistaminen – tapahtuu yhteistyökumppaneiden kautta.

– Esimerkiksi Aktialla on sopimus ISS-Ethixin kanssa. He tekevät analyyseja ja käyvät keskusteluja puolestamme, Sandkvist sanoo.

Aktia osallistuu myös yhtiökokouksiin. Niihin osallistumalla pankki voi käyttää oikeuttaan äänestää kokouksissa ja ohjata yhtiöitä oikeaan suuntaan vastuullisuuden piiriin kuuluvissa asioissa.

Konkreettisia esimerkkejä yhteistyöstä:

  • Aktia on jäsenenä Suomen vastuullisen sijoittamisen verkostossa, FINSIFissä (Finland’s Sustainable Investment Forum).
  • Aktia on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.
  • Aktia on allekirjoittanut CDP:n (Carbon Disclosure Project) ilmastonmuutosaloitteen vuonna 2017.
  • Aktia on allekirjoittanut Climate Action 100+ -ilmastonmuutosaloitteen vuonna 2018.

Vastaa