Aktia tar etiskt placerande till nästa nivå: ”Ansvarfulla företag är konkurrenskraftigare”

Petri Sandkvist. Foto: Linus Lindholm

Undvik bolag som säljer vapen, hasardspel eller tobak. Ungefär så lydde den allmänna definition på ansvarsfullt placerande tidigare.

– Nu har det utvecklats till att omfatta miljöbelastning, klimatförändringar och syn på mänskliga rättigheter, säger Petri Sandkvist, regiondirektör för Aktia Private Banking.

Aktia jobbar aktivt med ansvarsfrågor. Banken jobbar dessutom på innovativa sätt som är fördelaktiga också för kunderna.

– Med ansvarsfullt investerande menar vi placeringsverksamhet som beaktar miljön, samhället och god förvaltningssed på ett sätt som förbättrar portföljens avkastning/risk-förhållande, säger Sandkvist.

Så här går det till i praktiken

Det är lätt att tänka sig miljö och etik på en sida och ekonomi och avkastning på den andra. Ett sådant här motsatsförhållande behöver ändå inte existera i verkligheten, tvärtom.

Petri Sandkvist. Foto: Linus Lindholm

Petri Sandkvist säger att Aktias syn på saken, som stöds av erfarenheter från fältet, tyder på att miljö- och samhällstänkande förbättrar avkastningen på lång sikt.

– Företag som utövar verksamhet med ansvarsfulla och hållbara normer är konkurrenskraftigare än bolag som inte gör det, säger Sandkvist.

Om företagen inte sköter sig betyder det risker för investerarna. Det kan leda till böter, skadestånd eller förstörda rykten som blir kostsamma i slutändan.

På en högre nivå blir det också dyrt med klimatförändringen som övertrampen bidrar till. De ekonomiska förlusterna som extrema väderfenomen skapar är redan nu omfattande.

– Även kortvariga extrema väderfenomen kan påverka tillväxten för ett företag, land eller område i flera år framåt, säger Sandkvist.

Många samarbetspartners

Aktia har en egen policy för ansvarsfullt investerande. Banken var tidigt ute och hade riktlinjer på plats redan 2006.

Aktia tror att samarbeten mellan olika aktörer är ett bra sätt att få till stånd verkliga förändringar.

Petri Sandkvist säger att stora samarbetsorganisationer med investerare skapar tryck på enskilda företag och länder att göra något åt problemen.

– Vi använder oss av svarta-listor och undviker att placera i länder och företag som missköter sig, säger Sandkvist.

Vi använder oss av svarta-listor och undviker att placera i länder och företag som missköter sig.

Mycket av det praktiska jobbet – till exempel att kolla upp om ett företag använder sig av barnarbetskraft eller smutsar ner miljön – görs genom samarbetspartners.

– Aktia har till exempel avtal med ISS-Ethix som gör analyser och för diskussioner för vår del, säger Sandkvist.

En annan viktig sak som Aktia gör är att delta i bolagsstämmor. På det viset kan banken använda sin rösträtt för att föra andra bolag i en positiv riktning när det gäller dessa frågor.

Några konkreta exempel på samarbeten:

  • Aktia är medlem av FINSIF, Finlands Sustainable Investment Forum.
  • Aktia har undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt investerande.
  • Aktia har undertecknat CDP:s klimatförändringsinitiativ 2017.
  • Aktia har undertecknat Climate Action 100+ klimatförändringsinitiativ 2018.

Lämna ett svar