Mika Palosaari: ”Tulevaisuuden työmarkkinat”

Mika Palosaari
Mika Palosaari.

Kirjoittaja Mika Palosaari on Pohjanmaan TE-toimiston johtaja.

Vielä vuosi sitten Suomi lähestyi lupaavaa vauhtia 75 prosentin työllisyysastetavoitettaan. Pohjanmaalla nuo tavoitteet oli jo saavutettukin, joten tavoiteltiin jopa 80 prosentin työllisyyden tasoa. Se olisi vastannut Ruotsin tasoa, mutta jäisi vielä jälkeen muista Pohjoismaista.

Vaikka työttömyys onkin viimeisen vuoden aikana pääosin lomautusten vuoksi lisääntynyt, piileksii työmarkkinoilla edelleen työvoimapulaa – työntekijöitä ei löydy kaikkiin tehtäviin kaikille työnantajille. Tekijöitä ei aina löydy alueelta, mutta aina ei myös onnistuta houkuttelemaan uusia tulokkaita alueelle.

Suomessa on erinomainen ja kattava koulutusjärjestelmä. Opiskelupaikkojen määrä ylittää tällä hetkellä syntyvyyden. Kaikille pitäisi siis paikkoja riittää. Aina eivät kuitenkaan opiskeluhaaveet ja työmarkkinoiden tarpeet kohtaa. Joillekin aloille on kiinnostusta enemmän, ja jotkut kärsivät hakijoiden vähyydestä. Varsinkin tutkintoon johtavien koulutusten osalta reagointi ei ole sisällön ja määrien osalta mahdollista kovin nopeasti.

Työmarkkina on jatkuvassa muutoksessa ja uusia ammatteja syntyy koko ajan. Vanhoja ammatteja katoaa myös historiaan. Työnantajat varmasti pohtivat jatkuvasti osaamistarpeitaan: mitä osaamista tarvitsemme nyt? Entä viiden vuoden kuluttua? Tätä samaa tekevät tietysti oppilaitokset yhteistyössä työnantajien kanssa. Mitä meidän tulee kouluttaa nyt? Mitä tulevaisuudessa, ja kuinka paljon? Näillä keinoin rakennetaan työmarkkinoiden positiivista kohtaantoa.

Alussa totesin, ettei osaajia aina löydy alueelta. Entä onnistummeko houkuttelemaan osaajia alueellemme? Pohjanmaalla on monta hyvämaineista oppilaitosta, joihin hakeutuu joka vuosi merkittävä määrä opiskelijoita muualta Suomesta ja kaukaa ulkomailta.

Näillä opiskelijoilla on valmistuessaan usein halu ja mahdollisuus jäädä seudulle asumaan ja työskentelemään, jos vain työpaikka löytyisi. Heidät on kertaalleen onnistuttu alueellemme houkuttelemaan. Kovin turhaa on päästää lähtemään täällä tutkinnon suorittaneet, tänne halunneet, ja täällä jo asuneet sekä monella tapaa integroituneet henkilöt. Ja samaan aikaan puhumme työvoimapulasta.

Kovin turhaa on päästää lähtemään täällä tutkinnon suorittaneet, tänne halunneet, ja täällä jo asuneet sekä monella tapaa integroituneet henkilöt.

Seudullamme on myös yrityksiä, joilla on kansainvälistymisajatuksia, mutta toteutus ei ole vielä käytännön tasolla. Tällaiselle yritykselle onnistunut ulkomaalaistaustaisen tekijän palkkaaminen voi olla ensimmäinen askel kansainvälistymisen rappusilla.

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto järjestää kumppaneidensa kanssa valmennuksia, joilla parannetaan oppilaitoksissamme opiskelleiden ulkomaalaisten työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi Pohjanmaan korkeakouluyksiköt kehittävät yhdessä koulutuspakettia, jossa yhdistyvät kotimaisen kielen oppiminen, työelämävalmiuksien kehittäminen ja työkokeilu. Vaasan kaupungin rahoittama Vaasa International Talents -hanke puolestaan pyrkii vahvistamaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työelämätaitoja ja yhteyksiä jo opintoaikana.

Monet seudun kansainvälistyneistä yrityksistä toimivat jo luontevasti globaaleilla rekrytointimarkkinoilla. Rekrytoitavan sijoituspaikka voi olla Pohjanmaalla. Isoissa yrityksissä työtehtävän sijoituspaikkakunnalle on useita vaihtoehtoja muilla mantereilla.

Seutumme ja koko Suomi voittaa, mikäli työntekijä palkataan yrityksen pohjalaiseen toimipisteeseen. Samanlaiset voitonjuhlat voidaan järjestää, kun muualta tänne opiskelemaan tullut onnistutaan palkkaamaan seudullemme. Meillä on vahvaa yhteistyötä, osaamista ja ennen kaikkea asennetta nostaa alue Suomen houkuttelevimmaksi alueeksi. Oletko mukana?

LUE LISÄÄ:

Mika Palosaari: ”Yhteistyöllä nostamme työllisyysasteemme pohjoismaiselle tasolle”

Vastaa