Mervi Mäkinen: ”Kaiken keskiössä osaaminen”

Mervi Mäkinen

Kirjoittaja Mervi Mäkinen toimii koulutusasiantuntijana Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Huhtikuussa saimme kuulla hyviä uutisia alueellebrittiläinen Johnson Matthey rakentaa Vaasaan akkutehtaan. Vielä ei tiedetä suunnitteilla olevan akkutehtaan työllisyystarpeita, mutta asemoituminen siihen, että työtä ja elinvoimaa on alueelle tulossa, on luonut koulutuksen kentälle paljon positiivista värinää ja saanut eri koulutusorganisaatiot pohtimaan yhdessä ja erikseen alueen koulutustarjontaa.

Mitä jo olemassa olevasta tarjonnasta on ammenettavissa? Millä lisäpalikoilla koulutustarjonnasta voidaan muokata juuri akkutehdasta palvelevaa osaamistarvetta vai lähteäkö luomaan jopa jotain aivan uutta koulutustarjontaa?

Ja akkutehdas, sen on oltava myös meidän huulillamme. Vastaavaa asemoitumista ja värinöintiä käydään siis myös työ- ja elinkeinohallinnon puolella, jossa niin ikään painitaan koulutusorganisaatioiden kanssa yhtenevien ajatusten parissa. Akkutehdas monine rakentumisvaiheineen tulee tarvitsemaan moninaista osaajajoukkoa.

Huhtikuun 2021 Työnvälitystilaston tietojen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli 8 555 työtöntä työnhakijaa, joten kyllä – tekeviä käsiä akkutehdashankkeen tarpeisiin pitäisi olla jossain määrin alueelta jo löydettävissä tai koulutuksella osaajiksi luotsaamalla. Tosin, osaajia tarvitaan varmasti myös yli ELY-keskusalueitten, ja jopa yli valtakunnan rajojen, sekin on selvää.

Pohjanmaan ELY-keskuksella on vuonna 2021 käytössään ammatillisten työvoimakoulutusten hankintoihin noin 5,78 miljoonaa euroa. Summa kattaa koko ELY-keskusalueen ja koulutushankintoja tehdään alueen toimialarakenne kattavasti huomioiden ja työnantajakenttää joustavasti eri koulutusmahdollisuuksilla palvellen.

Kyseessä on usein laajoista, useammalle vuodelle ulottuvista hankintasopimuksista, jotka mahdollistavat monien ammattialojen ja monen sisältöisten yksittäisten koulutusten toteutuksia. Myös akkutehtaan alueelle heijastamia koulutustarpeita on jo huomioitu vuoden 2021 työvoimakoulutushankinnoissa, ja jatkossa tarkastelua tehdään yhä tarkemmin.

workersMiten työvoimakoulutushankinnat sitten näkyvät esimerkiksi akkutehdashankkeeseen liittyen? Nostan tässä esiin muutaman eri hankinnoilta toteutettavan yksittäisen koulutusesimerkin, joissa TE-toimiston työnhakija-asiakkaalla saattaa olla jo hyvää osaamista taustalla, mutta lisä- tai täydennyskoulutuksella osaamista saadaan jalostettua yhä uudelle tasolle.

Hyvänä esimerkkinä mm. sähköalalle kohdentuva työvoimakoulutus; teknisten projektien johtaminen, jossa osallistujalle tarjotaan tehokkaita työkaluja projektien johtamiseen ja annetaan eväitä kehittyä projektinhallinnan ammattilaiseksi.

Toisena esimerkkinä koronapandemian aikana lomautettu kuljetusalan ammattilainen, jonka ajatuksissa on käynyt siirtyminen maarakennuskoneenkuljettajan työtehtävien pariin. Kyllä, tällaisen osaamisen hankkimiseen löytyy koulutusmahdollisuus työvoimakoulutustarjonnasta syksyllä.

Entäpä esimerkki erilaisista kiinteistöistä, jotka tarvitsevat kunnossapitoon ja huoltotöihin ammattitaitoisia tekijöitä? Tähänkin osaamiseen TE-palveluna on tarjota hyvää työvoimakoulutustarjontaa; lyhyempiä ja pidempiä koulutusmahdollisuuksia, joihin sisältyy paljon työssäoppimista aidoissa työkohteissa.

Edellä kuvatut esimerkkikoulutukset ovat vain poimintoja osaamisesta, joka saattaa tulevaisuudessa olla varsin arvokasta myös akkutehdashankkeen myötä avautuvissa työtilaisuuksissa.

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Työvoimakoulutukset löytyvät koko kirjossaan TE-palveluista:

▷ Haussa oleva työvoimakoulutus

Osaaminen on valttia ja koulutusmahdollisuuksia tarjolla, paitsi akkutehdashankkeen myötä nouseviin osaamistarpeisiin, myös muuhun osaamiseen.

 

LUE MYÖS:

Mika Palosaari: ”Tulevaisuuden työmarkkinat”

Vastaa