Marja-Riitta Vest: ”Kukoistava vai näivettyvä Suomi?”

Marja-Riitta Vest

Kirjoittaja Marja-Riitta Vest toimii Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopäällikkönä.

Vahva, välittävä Suomi – hallitusohjelman vision mukaisesti Suomi haluaa näyttäytyä maailmalla avoimena ja kansainvälisenä, turvallisena ja välittävänä hyvän elämän mahdollistavana hyvinvointiyhteiskuntana, korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen sekä teknologisen kehityksen aallonharjalla kulkevana puhtaan energian edelläkävijämaana.

Vahvan ja positiivisen Suomikuvan myötä houkuttelemme niin investointeja ja kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan eri aloille ja tasoille. Tämä kaikki on ehdottoman tavoiteltavaa ja tällaisessa Suomessa haluan itsekin elää. Hallitusohjelman vision muuttaminen teoiksi on tuhannen taalan paikka; voisi jopa sanoa, että nyt ratkaistaan kukoistammeko vai näivetymmekö tulevina vuosikymmeninä.

Tarvitsemme kasvua ja kasvu tekijänsä

Hallitusohjelmassa onkin tartuttu nyky-Suomemme haasteisiin, väestönkehityksen ja talouden realiteetteihin. Ikäännymme ja syntyvyytemme on alhaista. Meillä on takana 14 laihaa vuotta ja olemme jääneet monilla mittareilla mitattuna Pohjoismaista ja muista keskeisistä kilpailijamaistamme jälkeen.

Suomi elää viennistä, tarvitsemme kasvua, ja kasvu tarvitsee tekijöitä. Suomessa on pulaa työvoimasta sekä määrällisesti että laadullisesti. Eri kyselyjen yhteenvetona voi todeta, että yli 70 % työnantajista toteaa työvoimapulan olevan todellisuutta, työntekijöitä ei löydy tai osaaminen ei kohtaa.

Työvoimapula koskee liki kaikkia aloja ja kaikkia tasoja. Osalla aloista tilanne on jo kriittinen, ja osaavaa työvoimaa on miltei mahdotonta löytää. Osaajapula uhkaa jo myös Suomeen tulevia investointeja.

Työvoimapula koskee liki kaikkia aloja ja kaikkia tasoja.

Kansainvälisen työvoiman houkuttelussa on onnistuttava

Väestömme vanhenee ja työikäisen väestön määrä vähenee tasaisesti seuraavat pari vuosikymmentä. Suomelle maahanmuuttoon panostaminen on kriittinen menestystekijä. Talouskasvumme vahvistuminen edellyttää kansainvälistä työvoimaa, ts. työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa. Meidän on onnistuttava houkuttelemaan lisää niin korkeasti koulutettuja osaajia kuin ammattitaitoisia työntekijöitä ja meidän on onnistuttava pitämään kiinni Suomessa jo olevista, opiskelijoista ja työntekijöistä.

Jotta onnistumme, Suomen viestin maailmalla on oltava selkeä ja yksituumainen, ja juuri nyt viestimme ei sitä täysin ole.

Hallitusohjelman tulee yksiselitteisesti vahvistaa Suomen kykyä kilpailla kansainvälisistä osaajista

Kaikkien eniten eri tilaisuuksissa alkukesän aikana on keskusteluttanut kaksi asiaa, vihreä siirtymän mahdollisuudet Suomelle ja kasvua hidastava osaajapula sekä tähän liittyen hallitusohjelman maahanmuuttolinjaukset.

Marja-Riitta Vest
Marja-Riitta Vest

Hallitusohjelman odotettiin tuovan ratkaisuja osaajapulaan ja sisältävän selkeitä kehitysaskeleita kansainvälisen työvoiman rekrytointiin. Näin ei nyt ole vaan valitettavasti hallitusohjelma itsessään on tältä osin sisällöltään ristiriitainen. Suomi ei näyttäydy hallitusohjelman vision mukaisena avoimena ja kansainvälisenä maana; maana jossa ihmisillä on mahdollisuus kasvattaa osaamistaan, työllistyä ja pärjätä taloudellisesti.

Valitettavasti tämä ei ole maakuva-asia yksinomaan kansainvälisen osaajan tai Suomeen investointia harkitsevan yrityksen silmin, se on sitä myös avoimen ja globaalisti ajattelevan Suomessa asuvan nuoren ja aikuisen silmin, minunkin.

Erityisesti niin kansainvälisiä osaajia kuin työnantajia on pohdituttanut nk. 3 kk sääntö, jonka mukaan Suomesta on poistuttava, jos henkilön työsuhde loppuu eikä hän ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta. 3 kuukautta on erittäin lyhyt aika, on sitten kyseessä suomalainen tai saati kansainvälinen työnhakija.

Tämä kirjaus oli vain yksi esimerkki siitä kuinka tärkeää olisi keskustella hallitusohjelmaan kirjattujen toimien vaikuttavuudesta Suomen maakuvaan, kasvuun ja kansainväliseen kilpailuun osaajista. Kirjauksilla kun voi olla kauaskantoiset vaikutukset jo ennen hallitusohjelman musteen kuivumista.

Ratkaisuja haetaan yhdessä Wasa Future Festivalilla

Tämä kirjoitukseni toimii samalla pohjustuksena tämän vuoden Wasa Future Festivaliin. Suomi, Pohjanmaa ja Vaasanseutu tarvitsevat kansainvälisiä osaajia – haluamme kukoistaa, emme näivettyä. Ennakoin hallitusohjelman virittävän kansainväliset osaajat sekä yritysten ja sidosryhmien edustajat vilkkaaseen keskusteluun ja nostamaan ratkaisuehdotuksia pöydille 8.8.2023.

 

LUE MYÖS:

Marja-Riitta Vest: ”Mikroyrityksistä kasvavat tulevat menestystarinat”

Vastaa