Marja-Riitta Vest: ”Hallo Vaasa, YoungTalk 2022 lähestyy”

Marja-Riitta Vest

Kirjoittaja Marja-Riitta Vest toimii Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopäällikkönä ja on jo lähes kymmenen vuoden ajan kehittänyt Young Talk -konseptia nostaakseen nuorten äänet esille Vaasan seudulla.

”Aito kehitys Pohjanmaalle on saavutettavissa kytkeytymällä maailman markkinoihin ja oivaltamalla miltä nopean teknologisen kehityksen käytännössä tulisi tarkoittaa julkisen ja yksityisen sektorin arjessa. Etenkin Pohjanmaan nuorille.”

Nuoret olivat keskiössä jo vuonna 2013 uuden tapahtuman New Nordic Centerin syntyessä. Sittemmin Wasa Future Festivalin yhtenä tavoitteena on ollut luoda Vaasasta globaalisti kiinnostava paikka, joka kiinnostaa niin mielenkiintoisia yrityksiä ja osaajia, ja etenkin fiksuja nuoria ihmisiä.

Young Talk luotiin osaksi Wasa Future Festivalia auttamaan osaltaan tämän tavoitteen saavuttamisessa, nuorten voimin. Mutta mistä kaikki alkoi ja missä olemme nyt?

Passion for Nordic – nuorten toteuttamana

Kun vuonna 2018 tapahtuma laajeni usean päivän mittaiseksi, aloitettiin festivaali nuorten järjestämällä kaksiosaisella tapahtumalla.

Julia Ruotsi ja Mari K Niemi
Projektipäällikkö Julia Ruotsi ja juontaja Mari K Niemi Passion for Nordic -tapahtumassa 2018

Viexpon aikanani loimme NordicHubin yhdessä nuorten opiskelijoiden ja henkilöstömme kanssa. Passion for Nordic -tapahtumat olivat osa NordicHubin lanseerausta, ja niissä käsiteltiin Pohjanmaata vientiyritysten porttina Pohjoismaisille markkinoille.

NordicHub taasen on Viexpon koordinoima Pohjoismaisen kansainvälisen liiketoiminnan ja erityisesti viennin valtakunnallinen osaamishubi. NordicHubiin palkattiin kesätöihin kuuden toisen asteen opiskelijoiden ryhmä. Heitä ohjaamassa taasen olivat jo aiemmin NordicHub työnsä aloittaneet neljä yliopisto- ja korkeakouluopiskelijaa.

Viexpon henkilöstön roolina oli mahdollistaa nuorten onnistuminen tapahtumien järjestämisessä ja laajemmin kesätyössä. Nuorten CV:ssä työkokemus on noteraattu positiivisesti ja on ollut ilo seurata näiden nuorten uran kehittymistä.

Lisää tapahtumista löydät linkin takaa. Näin alkoi nuorten äänen kuuluminen Wasa Future Festivalilla.

Ostrobothnian Young Talk – Passion for Future

Luomamme nuorten kesätyökonsepti palkittiin kansallisesti Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Konsepti oli toimiva ja siirtyessäni ELY-keskukseen työ jatkui.

Pohjalaisilla nuorilla on paljon ajatuksia siitä, millainen Pohjanmaan vientirannikko on alueena ja millaisia asioita tulevaisuudessa tulisi alueen houkuttelevuuden ja menestyksen takaamiseksi tehdä.

Young Talk 2019 - Oscar Lindén, Mirella Kivelä, Marja-Riitta Vest
Oscar Lindén, Mirella Kivelä ja Marja-Riitta Vest Ostrobothnian Young Talk -tapahtumassa 2019

Nuorten ääni pääsi jälleen kuuluviin Ostrobothnian Young Talk 2019: Passion for Future -tapahtumassa. Pääteemana oli edelleen Vaasan kehittäminen yhdessä globaalisti entistäkin mielenkiintoisemmaksi paikaksi, jossa Nordic-teema on keskeisesti läsnä.

Tapahtuman suunnittelivat ELY-keskuksella kesäkuussa työskennelleet Nuoret Innovaattorit (Young Innovators), seitsemän 17-vuotiasta kesätyöntekijää. Nuoria ohjasivat tapahtuman suunnittelussa ELY-keskuksen korkeakouluharjoittelijat ELY:n asiantuntijoiden tukemina.

Tapahtuman taustalla vaikuttivat Talent Coastline ja NordicHub. Molemmat ovat ekosysteemejä, joiden tarkoituksena on kehittää alueen kansainvälisyyttä. Talent Coastline keskittyy alueemme kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistumiseen erityisesti kansainvälisten osaajien integroitumisen ja työllisyyden parantamiseen kautta, NordicHub, kuten aiemmin on jo todettu, taasen pohjoismaiseen yhteistyöhön ja viennin kehittämiseen.

Näin kehittyi ensimmäinen Young Talk. Työmme palkittiin toistamiseen, tällä kertaa AKAVAn toimesta, kansallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Vuonna 2020 tapahtumaa ei pidetty koronan vuoksi.

Young Talk to Walk – Sanoista tekoihin

Mika Hakosalo, Wasa Future Festival 2021
Mika Hakosalo Wasa Future Festivaleilla 2021

Vuonna 2021 tapahtuman suunnittelujoukko vahvistui merkittävästi Vaasan kaupungin ilmasto- ja energia-asiantuntijan Mika Hakosalon aloittaessa työnsä. Oli suurenmoista saada mukaan tekijä, jolla oli vahvaa kokemusta älykkään kaupungin kehittämisestä ja osallistamisesta. Samalla vahvistui yhteistyö Vaasan ammattikorkeakoulun TKI-alustojen kanssa kaupunkikonsernin sisällä.

Ostrobothnian Young Talk konseptia kehitettiin edelleen osallistamalla nuoret entistäkin konkreettisemmin kaupunkikehittämiseen itse tapahtumassa. Nuoret ideoivat yhdessä kaupungin virkamiesten ja päättäjien kanssa kirjaston ja Ravilaakson uuden asuinalueen kehitystarpeita ja toivat esiin Vaasan vahvuuksia ja heikkouksia kansainvälisin silmin.

Tapahtuman taustalla oli laaja verkosto kaupungin toimijoita ja yrityksiä ja kokonaisuus syntyi yhteisen kehittelyn tuloksena. Tuosta tapahtumasta alkoikin Young Walk The Talk -konseptointityö, johon on nyt myönnetty ulkopuolista rahoitusta. Projektipäällikkö palkataan vielä tänä keväänä.

Tule mukaan suunnittelemaan Wasa Future Festivalin Young Talk 2022 -tapahtumaa

Young Talk 2021
Young Talkissa 2021 kuultiin kokemuksia Vaasasta myös kansainvälisten nuorten näkökulmasta.

Young Talk 9.8.2022 tapahtuman suunnittelu on käynnissä, samalla osana laajempaa Young Walk the Talk -konseptointihanketta.

Kutsummekin laajasti nuoria mukaan suunnitteluun niin yliopistoista ja korkeakouluista sekä toisen asteen oppilaitoksista. Teemme viime vuotiseen tapaan työtä tiiviisti niin nuorisovaltuuston kuin ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa.

Toukokuussa aloitamme säännölliset co-creation -tilaisuudet Vaasan ammattikorkeakoulun Living Lab -tilassa, Smart Spacessa. Lisätietoa saa allekirjoittaneelta.

Nuorten lisäksi tarvitsemme jälleen teitä, päättäjämme, virkamiehemme ja elinkeinoelämän edustajamme. Viime vuotiseen tapaan kutsumme laajemman verkoston koolle toukokuun aikana.

Teidän kiinnostuksenne ja tukenne on hyvin tärkeää. Tavoitteemme on yhteinen: Vaasan kehittyminen globaalisti nuoria fiksuja ihmisiä kiinnostavaksi paikaksi vuonna 2030.

 

Lue lisää ja inspiroidu viime vuoden tapahtumasta:

”Maailmassa mikään ei muutu tekemättä” – Wasa Future Festivalin Young Talk toi nuorten äänen kuuluviin

Vastaa