Kjell Skoglund: “Ren energi kan bli Finlands fördel”

Kjell Skoglund

Skribenten Kjell Skoglund är VD för Finsk-svenska handelskammaren.

Flaggor Finland SverigeDet är kanske inte särskilt förvånande att synen på den svenska marknaden både på kort och lång sikt är positivare än synen på den finska i Finsk-svenska handelskammarens färska marknadsbarometer.

Sveriges ekonomi är i grunden betydligt starkare tack vare en liten statsskuld och en betydligt starkare BNP-utveckling ända sedan finanskrisen för över tio år sedan.

Marknadsbarometern, som gjordes som en enkät under början av december, visar att närmare 90 procent av företagen anser att marknadsläget i Sverige för tillfället är bra eller mycket bra. Motsvarande andel för Finlands del var bara knappt 65 procent.

Skillnaden är så stor att pandemin eller någon annan enskild faktor inte räcker till som förklaring. Den slutsatsen bekräftas av att procentandelarna är desamma bland svaren på fråga nummer två, där företagen gav sin syn på marknadsläget i respektive land i framtiden. Inga förväntningar finns alltså på att Finland ska komma i kapp Sveriges försprång.

Finland har många fördelar i konkurrensen med andra länder, men oförmågan att genomföra större reformer är en svaghet som landet dragits med alltför länge. Framför allt när det gäller reformer som skapar förutsättningar för tillväxt på längre sikt.

Samma sak gäller för miljarderna som lånas varje år. Det är ok för staten att låna under kriser och för att göra investeringar som skapar jobb och tillväxt längre fram. Att köra med budgetunderskott för att dölja bristen på tillväxt år efter år funkar däremot inte.

En av fördelarna som Finland får tillgång till är en ökad elproduktion efter att den tredje reaktorn i Olkiluoto börjar leverera el med full effekt. Förutsättningarna för att bygga ut mer grön energiproduktion är också goda tack vare stora obebyggda arealer och en hel del kunnande och duktiga bolag inom energisektorn.

De massiva investeringar som görs i norra Sverige i bland annat fossilfri stålproduktion visar hur stort behovet av klimatneutral energi kommer att bli framtiden. Flera industriella investeringar som pågår eller planeras kommer att driva upp energibehovet även i Finland. Till det bidrar den allmänna elektrifieringen av samhället i övrigt, framför allt när det gäller övergången till eldrivna bilar.

Kjell Skoglund
Kjell Skoglund.

Om Finland lyckas bygga ut sin energiproduktion på ett klimatsmart sätt har vi utmärkta möjligheter att locka investeringar inom sektorer där energibehovet är stort. Både aktiemarknaden och EU ställer allt hårdare krav på miljöanpassad produktion och många verksamheter kommer att vara beroende av tillgången på klimatneutral energi.

Energiförsörjningen blir ett allt större problem i Sverige, framför allt med tanke på de stora investeringar som görs i Norrbotten och Västerbotten. Det finns heller inga snabba lösningar för att bygga ut produktionen. Tillgången på ren energi kan bli Finlands stora fördel i konkurrensen om jobben och investeringarna.

 

LÄS OCKSÅ:

Häng med eller häng efter – Stora ambitioner för grön transformation måste förankras i regionerna

EnergySampo visar sin styrka – Många aktörer behövs för att få ekonomi i system som kan göra el till väte och väte till el

Vastaa