Kjell Skoglund: ”Arbetsmarknad i obalans”

Kjell Skoglund

Skribenten Kjell Skoglund är VD för Finsk-svenska handelskammaren.

Företagens svårigheter att rekrytera har varit ett av de samtalsämnen som under en längre tid bubblat under ytan men som mötts med fler bortförklaringar än konkreta åtgärder. Kombinationen av relativt hög arbetslöshet och brist på arbetskraft på en och samma gång är en laddad fråga på ett politiskt och emotionellt plan. Därför är den svår att ta tag i för beslutsfattare.

Handelskamrarna i Finland har i många år meddelat att bristen på kompetent arbetskraft är ett av de största hindren för medlemsföretagens möjligheter att växa och sysselsätta. Arbetskraftsbristen varierar inom olika branscher och regioner. Som väntat är bristen störst inom de sektorer och på de orter där ekonomin och tillväxten är starkast.

Många stora och mindre problem i samhället har hamnat i skymundan under pandemin. Det gällde till en början även arbetskraftsbristen men den snabba ekonomiska återhämtningen har gjort frågan akut igen.

Högkonjunkturen riskerar att bli både kortare och svagare om företagen inte kan ta emot beställningar på grund av att bristfällig produktionskapacitet. Det betyder också att vissa kunder tvingas vända sig till konkurrenterna, vilket kan få negativa konsekvenser på längre sikt.

Restaurangerna och hotellen hör till de branscher som drabbades hårt av pandemin och restriktionerna. Nu håller kunderna och resenärera på att återgå till tidigare vanor och det ger sektorn en möjlighet att få ekonomin i balans efter en lång och svår period.

Att bristen på arbetskraft nu ställer till det för restauranger och hotell är väldigt besvärligt eftersom många av företagen i branschen har tvingats ta lån och skjuta upp betalningar för att klara sig genom pandemin.

För att råda bot på arbetskraftsbristen är det nödvändigt att göra det lättare att flytta till orter där det finns lediga jobb. Det finns många faktorer som inverkar, bland annat skillnaderna i bostadspriser mellan olika orter. Alla gånger är det inte heller möjligt för mannen eller hustrun att få ett jobb på den nya orten.

Framför allt borde det vara billigare att sälja sitt hus eller sin lägenhet och köpa en ny i stället. Att flytta till en annan ort innebär en hel del kostnader och överlåtelseskatten gör inte saken enklare. På den här punkten är motiverat för beslutsfattarna att analysera vilka kostnader som kan skäras ner eller slopas för att underlätta arbetsrelaterade flyttningar till annan ort.

 

LÄS OCKSÅ:

Kjell Skoglund: ”Finland får draghjälp av Norden”

Vastaa