Hanken & SSE Executive Education bygger skräddarsydda program för enskilda företag – ”Strategisk förnyelse är viktigt”

Inger Aaltonen Hanken SSE Executive Education
Inger Aaltonen.

Hanken & SSE Executive Education och dess österbottniska föregångare har gjort sig kända för sina högkvalitativa program. Programmen är fortfarande en del av helheten men största delen av verksamheten handlar om skräddarsydda lösningar.

När det går bra och fort kan det kännas svårt att hitta tid för långsiktigt strategiarbete. Går det bra kanske man inte heller ser behovet av strategi lika tydligt.

– Men när det sedan går dåligt kan det vara för sent, säger Inger Aaltonen, affärsområdesdirektör på Hanken & SSE Executive Education.

Inger Aaltonen lyfter fram betydelsen av strategisk förnyelse. Det som fungerar bra i dag och i går behöver inte göra det i morgon och kanske ännu mindre om några år.

När det sedan går dåligt kan det vara för sent.

Ledare lämnas ensamma

Utan samsyn och fungerande strategier kan problemen växa sig stora. Ledarskap är ett typiskt exempel där utmaningarna är många och svåra.

Inger Aaltonen säger att det till exempel är vanligt att olika typer av experter som skött sitt arbete bra befordras till chefer och ledare.

– Men tyvärr får inte alltid de nya ledarna verktyg och kunskap som behövs för att på ett bra sätt kunna hantera sina nya uppgifter, säger hon.

Att gå från en i gänget till att plötsligt börja leda jobbarkompisarna är en utmaning där utbildning behövs.

– Problemen brukar inte uppstå direkt men så småningom växer de fram, säger Inger Aaltonen.

Hjälp finns att få

Både individer och företag behöver ibland extern hjälp och stöd för att tackla dagliga utmaningar och samtidigt kunna blicka framåt. När det gäller till exempel strategisk förnyelse ordnar Hanken & SSE Executive Education skräddarsydda program för enskilda företag och organisationer.

Hanken & SSE:s experter utreder de enskilda företagens behov och skapar olika typer av skräddarsydda lösningar som passar både individer och organisationer.

Forskning möter praktisk erfarenhet

Inger Aaltonen Hanken SSE Executive Education Vasa
Inger Aaltonen.

Inom Hanken & SSE Executive Education finns egna interna, internationellt certifierade coacher till förfogande men också ett helt nätverk med ungefär 500 experter på olika ämnen.

I nätverket hittas både akademiska experter med rön från den senaste forskningen samt personer med väldigt mycket näringslivsbaserad kunskap.

– Kombinationen av akademiskt och näringslivsbaserat kunnande blir värdefull och skapar konkurrensfördelar, säger Inger Aaltonen.

Hanken & SSE Executive Education strävar efter att vara den mest inspirerande internationella partnern inom strategisk förnyelse.

Räcker inte med två gånger per år

Dagarna då strategi var något som bara behandlades av högsta ledningsgruppen två gånger om året börjar förhoppningsvis vara förbi. Hanken & SSE Executive Education förespråkar mera inkluderande och systematik i strategiarbetet.

Inger Aaltonen säger att ett ”top-down”-tänkande inte fungerar optimalt men att inte heller den andra vägen, nerifrån-upp-tänkandet, kan ersätta det. Aaltonen ritar i stället en ring i luften och konstaterar att resultaten brukar blir bättre ju fler som kan inkluderas.

Leder till resultat

Ett skräddarsytt program kan pågå under kortare eller längre perioder. Kostnaderna för programmet beror på omfattning och på vilka experter som arbetar med saken.

Ledarskap är ett tema som Hanken & SSE:s experter ofta jobbar med men det kan till exempel också handla om saker som innovationer och företagskultur. Viktigt är att arbetet är långsiktigt och att det leder till resultat.

– En tid efter programmen går vi igenom vad som hänt och är inte nöjda förrän vi ser att det verkligen haft effekt, säger Inger Aaltonen.

Lever som lär

Hanken & SSE Executive Education är inne i en period av strategisk förnyelse. Hanken & SSE Executive Education grundades 2005 av, som namnet antyder, de två nordiska högskolorna Hanken och Stockholm School of Economics.

År 2019 blev Hanken Fortbildning i Vasa en del av Hanken & SSE Executive Education och fick därmed en mycket stark position även i Österbotten. I Vasa hittas nu 7 av företagets 45-personer starka personalstyrka.

– Den lokala förankringen är viktig även om vi som organisation inte är platsbundna, säger Inger Aaltonen.

Mera information och kontaktuppgifter hittas på Hanken SSE:s webbplats, www.hankensse.fi.

 

LÄS OCKSÅ:

Vaasa International växer i bredd och styrka – Vasa universitet nu också med i samarbetet

Vastaa