Campus Kungsgården får solenergianläggning – SÖFUK har koldioxidneutralitet som mål

Ulrica Karp Söfuk Campus Kungsgården YA
Ulrica Karp.

En femtedel av Campus Kungsgårdens årliga energibehov täcks snart genom ett nytt solkraftverk på taket. ”Den här satsningen handlar om hållbarhet och är en del av vår långsiktiga strategi”, säger Ulrica Karp, direktör för SÖFUK.

En solenergianläggning håller som bäst på att installeras och tas i bruk vid Campus Kungsgården i Gamla Vasa. Huvudbyggnadens tak täcks snart i stor grad av 1340 stycken solpaneler.

– Tanken på att utnyttja taket fanns redan när campuset planerades 2013 men nu äntligen fanns det rum för det i budgeten, säger Ulrica Karp, direktör för SÖFUK.

SÖFUK, en förkortning som bekant står för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, driver svensk yrkesutbildning på sitt verksamhetsområde genom Yrkesakademin i Österbotten (YA), som alltså huserar vid campuset.

Tanken på att utnyttja taket fanns redan när campuset planerades 2013.

Mycket tak blev fördel

Det nya solkraftverkets effekt är cirka 330 kW. Det innebär att det täcker åtminstone en femtedel av det årliga energibehovet på hela campusområdet. Anläggningen är budgeterad till en satsning på cirka 400 000 euro.

Att det blev just solkraftverk beror på att tekniken gått framåt snabbt och att taket passar väl för det. Byggnaden är hela 20 000 kvadratmeter, och inte så många våningar hög, vilket innebär mycket tak.

– Vi har också diskuterat att utnyttja vindkraft men några planer på det finns inte just nu, säger Ulrica Karp.

Ett av flera steg

Campus Kungsgården

SÖFUK har som mål att bli koldioxidneutrala i hela den verksamhet som samkommunen bedriver. Samkommunen har redan tagit många steg i den riktningen.

– Det här handlar om hållbarhet och vi har gjort och gör många saker för att minska koldioxidavtrycket i verksamheten, säger Ulrica Karp.

Samkommunen har till exempel i flera år redan köpt så kallad grön el. Hållbarhetskrav är alltid viktiga delar av upphandlingen och fordonsparken byts sakta men säkert ut mot miljövänligare alternativ. Även till nästa års budget finns ett par elbilar medräknade.

– När det gäller fordonen finns en strategi att fram till 2035 byta ut fordon till el/gas-drivna eller andra miljövänliga alternativ, säger Ulrica Karp.

En av de viktigaste sakerna handlar om innehållet på själva utbildningarna där klimatsmarthet och miljötänkande på många olika sätt lyfts fram.

Starka tillsammans

Bakom samkommunen SÖFUK finns 14 tvåspråkiga kommuner, som sträcker sig från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Samkommunens uppgift är att bevaka den svenskösterbottniska befolkningens intressen inom utbildning och kultur på sitt verksamhetsområde.

Regionteaterverksamheten sker inom ramen för Wasa Teater som är den enda professionella teatern på svenska i Österbotten. För kulturbevakningen finns enheten KulturÖsterbotten.

 

LÄS OCKSÅ:

Ledarskapsforums arena passar alla som vill utvecklas som ledare – Höstens kurser är nu öppna

Vastaa