KWH Logistics gör miljoninvestering på Vasklot – Vd:n ”Vi växer genom att få en allt större del av kundernas logistikkedja”

Hannu Uusi-Pohjola
Hannu Uusi-Pohjola. Foto: Juho Paavola

KWH Logistics har mycket på gång i Vasa. Som bäst gör affärsgruppen till exempel en två miljoner euros investering i Vasklot.

Wärtsiläs storsatsning i Vasklot påverkar KWH-koncernen. KWH Logistics har också gjort stora satsningar på ön men var beredd att tänka om så Wärtsilä också skulle få rum.

KWH Logistics har sålt två byggnader till staden för att industrijätten ska kunna genomföra sina planer. I processen tappar KWH Logistics sin verkstad och tvätthall men får några lagerhallar i hamnen och en ny tomt på Fraktvägen i Vasklot.

Satsning på den nya tomten

På Fraktvägen startar KWH Logistics nu ett cirka två miljoner euros byggprojekt. Där föds en ny verkstad och tvätthall, cirka 1200 kvadratmeter stor.

Bild från Vasa hamn där KWH Logistics dotterbolag Blomberg Stevedoring fungerar som hamnoperatör. Dotterbolaget har gjort stora investeringar i bland annat kranar på hamnområdet.

Hannu Uusi-Pohjola, affärsgruppchef för KWH Logistics, säger att investeringen kan ses som en del av en långsiktig satsning.

– Totalt har vi investerat över 20 miljoner euro i Vasaregionen under de senaste tio åren, säger Uusi-Pohjola.

I Vasklot finns KWH Logistics huvudkontor, nära hamnen. Tillsammans med affärsområdets dotterbolag i Vasa har KWH Logistics cirka 70 anställda lokalt. Hela affärsområdet har drygt 500 anställda.

På tillväxtspåret

Under de senaste fem åren har KWH Logistics växt kraftigt. 2015 var omsättningen 114 miljoner euro, därpå följande åren var siffran 129, 161 och senast 185 miljoner euro.

– Nu är målet att överstiga 200 miljoner euro, säger Uusi-Pohjola.

Det här ska bland annat göras genom att ta hand om en allt större del av kundernas logistikkedja.

– På så vis går det bättre att optimera hela logistikprocessen och undvika suboptimering.

– Ju flera aktörer som är med i kedjan desto större blir utmaningen att flytta gods och information, säger Uusi-Pohjola.

Fyra affärssegment

KWH Logistics kan i sig delas in fyra olika segment. Det är fryslagring, hamnlogistik, industriell service samt transport och spedition.

KWH Logistics är gärna med redan inne på kundernas egna industriområden. De tar hand om till exempel förpackning och transporter som inte hör till kundernas egen kärnkompetens.

– Vi är också beredda att göra investeringar i maskiner och utrustning som behövs för att få en effektiv logistikprocess, säger Petra Marjamäki, kommunikationsspecialist på KWH Logistics.

Detsamma gäller investeringar i hamnområden och andra delar av logistikkedjan. I Vasa har KWH Logistics dotterbolag gjort stora investeringar i till exempel kranar.

– Det finns alltid flaskhalsar som kan förbättras, säger Uusi-Pohjola.

Backman-Trummmer-namnet tonas ner

Backman-Trummer-koncernen har tidigare varit samlingsnamnet utåt när man pratat om logistikföretagen i KWH-koncernen.

Det är ändå något missvisande eftersom Backman-Trummer i sig också är ett transport- och speditionsbolag. Internt, främst i KWH:s årsberättelse, har man därför länge även pratat om KWH Logistics.

– Det är ett bättre namn, det för fram det starka KWH varumärket samtidigt som det indikerar vad vi gör, säger Hannu Uusi-Pohjola.

På bilden syns affärsgruppens nya logo, som efter brandförnyelsen är densamma för alla företag i gruppen. Dotterbolagens namn kvarstår.

Nu har koncernen beslutat att det också är KWH Logistics som varumärke och marknadsföringsnamn det ska satsas på utåt. Backman-Trummer blir kvar som namnet på transport- och speditionsbolaget.

– Det ändrar inte vår juridiska struktur men det medför ganska mycket jobb när alla skyltar, logon och arbetskläder stegvis ska bytas ut, säger Uusi-Pohjola.

– Samtidigt är det en bra satsning, vi får ett tydligare varumärke att jobba med, säger han.

LÄS OCKSÅ:

Miljöfrågor bet tidigt tag i Mirka – Satsning i eget kraftverk slipar ner utsläpp – Öppnar kontor i Vasa

Vastaa