Matkalla kohti suurta unelmaa

Reuben Odotei.
Reuben Odotei.

Reuben Odoteilla oli pitkään vaikeuksia löytää töitä Suomesta ja hänestä alkoi tuntua, ettei hän ollut tarpeeksi hyvä, aivan kuin hänessä olisi jotain vikaa. Lähtekäämme nyt mukaan hänen haastavalle mutta motivoivalle matkalleen.

Reuben Odotei on rauhallinen ja määrätietoinen nuori mies, joka on kotoisin Ghanan Ashantin hallintoalueen historiallisesti merkittävästä pääkaupungista, Kumasista. Ghana on noin 32 miljoonan asukkaan valtio Länsi-Afrikassa ja siellä puhutaan noin 50 paikallista kieltä. Ghanassa virallinen opiskelu- ja työkieli on englanti.

Tammikuussa 2011 Reuben muutti Vaasaan opiskelemaan liiketaloutta.

Stipendiaattina Suomeen

Ennen suurta elämänmuutostaan Reuben suoritti korkeamman kansallisen kirjanpidon tutkinnon Ghanan Accran ammattikorkeakoulussa (nykyisin Accran tekninen yliopisto). Viimeisenä opiskeluvuotenaan vuonna 2010 hän huomasi koulunsa ilmoitustaululta, että suomalainen Wärtsilä halusi laajentaa toimintaansa Ghanassa.

Reuben ei tuolloin tiennyt Wärtsilästä vielä mitään, mutta sai pian kuulla, että yritys tarjosi stipendejä Accran ammattikorkeakoulun ja VAMKin ammattikorkeakoulun välisen yhteistyön puitteissa. Tavoitteena oli saada opiskelijoita kouluttautumaan Vaasaan ja palkata sitten heitä Wärtsilän laajennusprojekteihin Afrikassa.

Stipendiohjelmaan valittiin yhteensä 12 opiskelijaa, joista kahdeksan tekniikan ja neljä liiketalouden koulutusohjelmaan.

Reuben Odotei.
Reuben Odotei.

Reubenin alkuvaihe Suomessa oli varsin haastava kokemus ankarien talvisäiden ja maiden välisten kulttuurierojen vuoksi. Hän sopeutui kuitenkin nopeasti vuodenaikojen vaihteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Reubenilla oli selkeä tavoite: suorittaa kansainvälisen liiketalouden tradenomin tutkinto VAMKissa.

Reubenin opiskelu ei kuitenkaan lähtenyt käyntiin yhtä sujuvasti kuin muilla samaan aikaan Suomeen muuttaneilla ghanalaisilla opiskelutovereilla.

– Insinööriopiskelijoilla oli parempi lähtötilanne, koska he pääsivät aloittamaan koulutuksen Wärtsilässä jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan VAMKissa, hän muistelee.

Reuben iloitsi kuitenkin ystäviensä onnistumisista ja säilytti positiivisen asenteensa kulkiessaan kohti omaa unelmaansa.

Hankaluutena kielivaatimukset ja vähäiset kontaktit

Valmistuttuaan VAMKista Reubenilla oli vaikeuksia löytää töitä. Hän muistelee hakeneensa yli 70 työpaikkaa, joista 25 oli avoimia paikkoja Wärtsilässä. Yksikään hänen hakemuksistaan ei johtanut työtarjouksiin.

Jatkuvat hylkäämiset tuntuivat Reubenista hyvin lohduttomalta. Hän koki epäonnistumisensa johtuvan puutteellisesta suomen kielen taidostaan, vähäisistä ammatillista kontakteista ja selkeän tavoitteen puuttumisesta.

– Kaikki tämä vaikutti minuun henkisesti ja psyykkisesti. Minusta tuntui, etten ollut tarpeeksi hyvä, aivan kuin minussa olisi jotain vikaa, hän toteaa.

Reuben päätti lopulta hakea siivoustyötä, johon kuului muun muassa Wärtsilän toimitilojen siivoamista. Vaikka Reuben sai joitakin vuosia kestäneen siivoustyönsä ansiosta eräänlaisen jalansijan Wärtsilässä, se ei kuitenkaan avannut uranäkymiä yrityksessä.  Reuben piti kokemusta silti tärkeänä vaiheena oppimispolullaan ja jatkoi työnhakuaan sinnikkäästi pyrkien löytämään ratkaisun.

Muutos poikkeukselliseksi työnhakijaksi

Kolme vuotta sitten Reuben päätti kokeilla toisenlaista lähestymistapaa työnhakuun. Hän halusi muuttaa stereotyyppistä ajattelutapaa siitä, kuinka hankalaa erityisesti kansainvälisen liiketalouden opinnoista valmistuneiden on löytää töitä.

Reuben päätti muuttaa lukuisista hylätyistä työhakemuksista johtuvat pettymyksensä voimavaraksi eli tehdä tragediasta strategian!

– Yhdessä hyvin läheisen ja tärkeän ystäväni Lukumanu Iddrisun kanssa päätimme muuttaa tarinan suuntaa ja kokeilla jotain aivan uutta – keksimme muuttua keskivertotyönhakijasta poikkeukselliseksi työnhakijaksi.

Päätimme muuttaa tarinan suuntaa.

Reuben alkoi nyt hakea töitä aivan uudenlaisella twistillä. Sen sijaan, että hän menettäisi yöunet jatkuvien kieltävien vastausten takia, hän päätti nyt ryhtyä selvittämään tarkemmin, minkä vuoksi häntä ei oltu valittu hakemiinsa tehtäviin.

Suomessa työnhakijoilta edellytetään usein sujuvaa suomen kielen taitoa. Reubenin suomen kielen taito ei ollut kovin vahva, mutta hän uskoi oppivansa sitä käytännön työssä.

– Valitettavasti kaikki eivät ole kielellisesti lahjakkaita. Uuden kielen oppiminen edellyttää, että pääsee harjoittamaan sitä myös käytännössä, Reuben sanoo.

Kehittyäkseen ammatillisesti Reuben ei ottanut käyttöön yhtä tiettyä menetelmää vaan yhdisteli useita. Hän päätti jatkaa opintoja ja suorittaa General Management -maisteritutkinnon Hankenin kauppakorkeakoulussa.

Opintojensa ohessa hän osallistui Vaasa International Talents -ohjelmaan, jossa kansainvälisille kandidaatti- ja maisteriopintoja suorittaville opiskelijoille tarjotaan työkaluja ja valmiuksia suomalaiseen työelämään.

Nykyisin ohjelman alumnina toimiva Reuben kertoo, että hänellä on ainoastaan hyviä muistoja ohjelmasta.

– Vaasa International Talents oli loistava alusta. Opin luennoilla ja valmennuksissa paljon uusia asioita esimerkiksi vapaaehtoistyöstä ja verkostoitumisesta niin LinkedInissä kuin henkilökohtaisella tasolla. Ohjelma auttoi opiskelijoita myös saamaan näkyvyyttä.

Omien vahvuuksien selvittäminen

Reuben huomasi, että hänen vahvuutensa oli verkostoituminen ja että hänen kannattaisi panostaa siihen. Reubenin mielestä verkostoituminen on nykypäivää ja sitä kannattaa hyödyntää. Hän osallistui erilaisiin korkeakoulujen, Vaasan kaupungin ja TE-toimiston järjestämiin tapahtumiin ja toimi vapaaehtoisena vaalikampanjassa vuoden 2021 kuntavaalien aikana Vaasassa.

STHEC:ssä liike-elämän asiantuntijoita kuuntelemassa opiskelijoiden ideoita. Kuvassa: Maria Piterskova, Emil Nyby, Resmija Isabella Tefilovik, Vesa Riihimäki
STHEC:ssä liike-elämän asiantuntijoita kuuntelemassa opiskelijoiden ideoita. Kuvassa: Maria Piterskova, Emil Nyby, Resmija Isabella Tefilovik, Vesa Riihimäki.

Marraskuussa 2021 Reuben osallistui Smart Technology Hub Ecosystem Challenge -tapahtumaan (STHEC), jonka Wärtsilä järjestää yhteistyössä kumppaniyritystensä kanssa osana Energy Academy -yhteistyötä. Reubenin tiimi voitti innovointihaasteen ratkaisullaan kunniapalkinnon.

STHEC-tapahtumaan osallistuminen oli hyödyllinen kokemus, sillä Wärtsilän linjapäälliköt kävivät läpi Reubenin CV:n yrityksen eri työtehtäviä ajatellen.

– Sain erittäin arvokasta palautetta, joka auttoi minua parantamaan ansioluetteloani, hän kertoo.

Kokemus oli Reubenille erittäin palkitseva. Hän koki saaneensa lisää motivaatiota ja uudenlaisen suunnan työnhakuun.

Unelmatyöpaikka panostamalla kapeaan erityisalaan

Valmistuttuaan VAMKista Reuben oli lähettänyt hakemuksia useille yrityksille, mutta nyt hän päätti keskittyä pelkästään siihen, että saisi työpaikan Wärtsilästä.

– Sen vuoksihan minä alun perin Suomeen lähdinkin! Aloin seurata Wärtsilän avoimia
työpaikkailmoituksia, ja kun täytin edes osan vaatimuksista, hain paikkaa ja otin suoraan yhteyttä linjapäällikköihin LinkedInin kautta tai sähköpostitse.

Vastausta odotellessaan Reuben selasi yrityksen verkkosivuja ja tutustui LinkedIn Learningin avulla vaatimuksiin, joita hän ei vielä täyttänyt. Näitä olivat esimerkiksi Wärtsilässä käytetyt erityisohjelmistot, kuten SAP Material Management ja SAP Accounts Payable.

Sertifioidut verkkokurssit antoivat Reubenille lisää pätevyyksiä kirjattavaksi ansioluetteloon, mikä paransi hänen mahdollisuuksiaan saada työpaikka.

Läpimurto tapahtuu

Reubenin sitkeä työ tuotti lopulta tulosta ja hänelle alkoi sadella haastattelupyyntöjä. Eikä siinä vielä kaikki – hän sai Wärtsilästä useita työtarjouksia vaatimustasoltaan yhtäläisiin tehtäviin muun muassa toimitusketjussa ja projektinhallinnassa.

Reuben oli yllättynyt, sillä olihan hänen aiemmat hakemuksensa hylätty jo yli 20 kertaa, ja nyt hän sai Wärtsilästä useita haastattelupyyntöjä haettuaan vain paria työpaikkaa. Hän uskoo, että STH Ecosystem Challenge -tapahtumaan osallistuminen ja sen lisääminen CV:hen myötävaikutti osaltaan hänen onnistumiseensa.

– Jokainen minua haastatellut linjapäällikkö otti puheeksi tuon tapahtuman, hän huomauttaa.

Hylätyt työhakemukset vaihtuvat työtarjouksista kieltäytymiseen

Vain kymmenen minuutin kuluttua haastattelusta linjapäällikkö soitti Reubenille ja tarjosi työpaikkaa. Tämän lisäksi Reuben oli ehdolla useampaan kuin kolmeen harjoittelutyöpaikkaan.

On sanomattakin selvää, että Reuben oli tästä aivan ällistynyt. Hän muistaa elävästi erään linjapäällikön kommentin: ”Kilpailemme siitä, kuka meistä saa sinut!” Hetki oli uskomaton kaiken sen jälkeen, mitä hän oli tehnyt työnhaun eteen.

Reuben oli erittäin kiitollinen kaikista tarjouksista, mutta pystyi valitettavasti ottamaan vastaan vain yhden paikan.

Työpaikan valinta Wärtsilässä

Reuben Odotei
Reuben Odotei.

Reuben Odotei työskentelee nyt Wärtsilän toimipisteessä Vaasassa. Tämän haastattelun aikaan Reuben työskentelee Wärtsilässä Delivery Coordinator -harjoittelijana, jossa hän tutustuu yrityksen liiketoimintaan eri näkökulmista.

Reuben on myös pystynyt hyödyntämään Ghanassa hankkimiansa kirjanpitotaitoja, sillä osa hänen työtehtävistään toimitusketjussa liittyy kirjanpidon ja talouden koordinointiin. Reuben käyttää työkielenään englantia palvellen kansainvälisiä asiakkaita Aasiassa, Amerikassa, Euroopassa ja Afrikassa.

Vaikka Reuben käyttää englantia asiakasviestinnässä, hän kertoo jatkavansa suomen kielen harjoittelua niin organisaatiossa kuin vapaa-ajallakin.

Wärtsilän harjoittelutyönsä ohessa Reuben viimeistelee opintojaan Hankenin kauppakorkeakoulun General Management -maisteriohjelmassa tavoitteenaan valmistua toukokuussa 2023.

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu englanniksi:

Narrowing your way into your Big Dream

Lue myös:

Tuija Räihä-Pundars: “Pidä kiinni tulevaisuuden tekijöistä”

Vastaa