LokalTapiola Österbotten skapar årligt miljöstipendium – Ny möjlighet till 10 000 euro för lokala miljöprojekt

”Tillsammans kan vi aktivt försöka bromsa klimatförändringen”, säger Pasi Haarala, vd för LokalTapiola Österbotten. ”Därför har vi nu instiftat ett årligen återkommande miljöstipendie på 10.000 euro”.

Pasi Haarala.

LokalTapiola Österbotten anser att klimatförändringarna påverkar oss alla, och att de redan syns konkret här i Österbotten, till exempel genom stormar och översvämningar.

– På LokalTapiola vill vi främja livskraften i Österbotten på ett så brett plan som möjligt – även ur en miljöaspekt, säger Pasi Haarala, vd för LokalTapiola Österbotten.

Som en del i det arbetet instiftar bolaget nu ett årligen återkommande miljöstipendium på 10 000 euro.

Vill öka intresset

Redan tidigare i år donerade LokalTapiola Österbotten en summa på 100 000 euro från deras dispositionsfond.

– Då sökte vi bland annat efter föreningar som arbetar med miljöfrågor på lokalt plan, men det visade sig vara svårt att hitta sådana, säger Pasi Haarala.

– Genom att instifta ett årligen återkommande stipendie enbart med fokus på miljöarbete hoppas vi att österbottningarna ska få upp ögonen för det här, säger Haarala.

– Vi tror att det finns föreningar där ute som har en konkret idé, men saknar finansiering för sitt projekt och där vill vi gärna hjälpa.

Dessa kan söka

En förutsättning för att kunna få LokalTapiolas miljöstipendie är att mottagaren är en allmännyttig, icke-vinstdrivande förening eller samfund. Det krävs också att mottagaren är verksam inom LokalTapiola Österbottens verksamhetsområde, det vill säga från Karleby i norr till Kristinestad i söder.

– Det behöver inte nödvändigtvis handla om något stort projekt, utan stipendiesumman kan också fördelas mellan flera olika aktörer beroende på hurdana ansökningar vi får, säger Haarala.

Det behöver inte nödvändigtvis handla om något stort projekt, utan stipendiesumman kan också fördelas.

För att ansöka om bidrag behöver föreningen ha en projektplan med ett klart syfte samt en beskrivning av hur projektet bidrar till konkret miljönytta i näromgivningen. Det kan till exempel vara fråga om ett lokalt miljöprojekt med syfte att minska eller bromsa klimatförändringarna.

Konkreta exempel kunde vara att arbeta för minskad energiförbrukning, hållbara transporter, klimatsmart mat eller för att trygga naturens mångfald eller öka medvetenheten om klimatfrågor.

Så söker man

Ansökningar kan lämnas in via länken https://www.lyyti.fi/reg/stip2021. Ansökningstiden pågår till den 30 november.

– Det här är första gången vi delar ut stipendiet, så vi har egentligen ingen aning om hurdana ansökningar och projekt vi kan vänta oss, men vi tror och hoppas att det finns engagerade krafter inom de österbottniska föreningarna som vill vara med och arbeta för en mera hållbar närmiljö, säger Pasi Haarala.

LÄS OCKSÅ:

LokalTapiolas nya chefdirektör: ”Ny strategi behåller fokus på det lokala”

Vastaa