LokalTapiolas nya chefdirektör: ”Ny strategi behåller fokus på det lokala”

Pasi Haarala, Juha Koponen.
Pasi Haarala, Juha Koponen.

LokalTapiola-gruppen har en ny strategi med många bekanta element. Livstrygghet för hälsa, ekonomi och egendom är kärnan.

LokalTapiola-gruppens nya chefdirektör Juha Koponen konstaterar att LokalTapiola har och ska ha ett starkt fokus på den lokala verksamheten.

– Därför är det också bra och trevligt att hälsa på här, säger Juha Koponen, som är i Vasa bland annat för att delta i ett styrelsemöte.

Juha Koponen, som lett LokalTapiola-gruppen sedan i fjol, kom in i LokalTapiola genom styrelseuppdrag så sent som 2017. Koponen har i stället en bakgrund på ledande positioner inom läkemedelsdistribution, inom Veikkaus och inom Tamro.

– En gemensam nämnare med LokalTapiola är att jag jobbat i väldigt reglerade branscher, där regelverk och lagstiftning spelar stor roll.

Chefdirektören säger att LokalTapiola redan har en massiv kompetens och många proffs på sitt område, och att hans roll kanske är att komma in med nya idéer, nytt tänkande och nya tillvägagångssätt.

Nya tider, ny strategi

LokalTapiola har en ny strategi som bekräftades så sent som i juni. Bakom den nya strategin ligger ett massivt arbete, välförankrat i de nitton regionbolagen.

LokalTapiola Österbotten, med vd Pasi Haarala i spetsen, har till exempel bidragit med att leda gruppen som jobbat med verksamhetsförutsättningarna.

Juha Koponen konstaterar att deras och kundernas förutsättningar förändras på grund av allmänna trender, som också delvis accelererats av coronapandemins framfart.

Snabbare och smidigare

En av stöttepelarna i den nya strategin är att ge det som kunderna hela tiden efterfrågar, alltså snabbare, smidigare och mera personanpassade tjänster.

Juha Koponen, Pasi Haarala.
Juha Koponen, Pasi Haarala.

Att försäkringsbranschen har mycket produkter och tjänster som går att leverera digitalt är en styrka. I LokalTapiolas strategi ingår ändå att behålla och vidareutveckla den lokala och personliga servicen i kombination med det digitala.

– Vi tycker att det är viktigt att vi är nära kunden, förstår deras omgivning och behov.

Juha Koponen säger att behoven varierar från situation till situation.

– När bilens vindruta är sönder är kanske det viktigaste bara att få den fixad snabbt medan behovet av personlig service kan vara helt annat när det gäller livstrygghet.

Pasi Haarala tar ett egnahemshus som exempel, något som är den största investeringen i mångas liv.

– I det fallet vill nog många kunder prata på förhand om vad som händer om det blir ett läckage eller en brand, säger Pasi Haarala.

Äldre befolkning

Befolkningsutvecklingen påverkar vilken typ av produkter och tjänster som efterfrågas. LokalTapiola räknar med att Finlands befolkning inte växer samtidigt som fler av oss blir äldre.

– Andra trender är att vi blir mera mångkulturella och att färre bor i glesbygden, säger Koponen.

LokalTapiola ser ett växande behov av hälsoförsäkringar. Gruppen har själv också betydande innehav i flera stora hälsovårdsföretag.

– Vi vill inte vara den som erbjuder hälsovården, men vi vill säkerställa att det finns en fungerande vårdkedja.

– Vi ser den privata vården som ett komplement till den offentliga sektorn.

Egen buffert behövs

Juha Koponen är lite orolig över att Finland som nation fortsätter leva på skuld utan att bygga reserver för värre tider. Ett skräckscenario är en överskuldsatt offentlig sektor, i kombination med en lågkonjunktur och en global recession.

– Vi som individer behöver bygga egna buffertar, så det finns pengar till oförutsedda utgifter, säger Juha Koponen.

Vi som individer behöver bygga egna buffertar.

LokalTapiola kan det här med pengar och förvaltar över 17 miljarder euro i tillgångar som räntebärande papper, fastigheter och aktier.

– Till småsparare kan vi erbjuda tillgång till objekt som bara stora placerare kan köpa i vanliga fall, säger Koponen.

– En stor fördel är att vi placerar kundernas pengar som vi placerar våra egna, säger Pasi Haarala.

Hållbarhet viktigt

Hållbarhet ses som en viktig trend som passar LokalTapiola.

– Vi tycker om att kraven på hållbarhet och ekologiskt ansvar ökar, säger Koponen.

– Det passar bra in i vår verksamhet, eftersom vi har våra kunder som ägare finns ingen intressekonflikt och inga krav på att vi borde samla in så mycket pengar som möjligt på bekostnad av miljön.

LokalTapiolas struktur med ägarkunder och självgående regionbolag med lokal beslutanderätt gör också att verksamheten främjar välmåendet i det egna landskapet.

LokalTapiola Österbotten har ungefär 100 anställda medan gruppen som helhet sysselsätter drygt 3600 personer.

LÄS OCKSÅ:

LähiTapiola Pohjanmaa tukee alueen elinvoimaa – Yhdistyksille jälleen 100 000 euron lahjoitus

Lämna ett svar