ELY-keskuksen tuella voi selkeyttää yrityksen brändiä osana tärkeää strategiatyötä

Eliina Puijola. Kuva/foto: Sami Pulkkinen.

Brändianalyysi selvittää, mistä osista yritys koostuu ja brändikartta tuo esiin keskeiset arvot ja toimintaperiaatteet.

Eliina Puijola puhuu brändistä antaumuksella. Brändianalyysi on Puijolan käsityksen mukaan strategiatyön tärkeä kulmakivi. Sen perustalle on helppo rakentaa yrityksen brändiin sopivaa sisäistä ja ulkoista viestintää sekä markkinointia.

Pian 10 vuotta Hienosäätö Coaching Oy:n kautta yrityksiä viestintä- ja markkinointiasioissa konsultoineella Puijolalla ei alun perin ollut mitään aikomusta lähteä toteuttamaan markkinointiviestintää. Varsin aikaisessa vaiheessa konsulttiuralla hänelle kuitenkin selvisi, että markkinointistrategian tai -suunnitelman tekemisen jälkeen asiakkaat ovat pian vailla markkinointiviestinnän toteuttajaa, joka muuttaa suunnitelmat kuviksi ja sanoisi. Vuodesta 2015 lähtien hän on toteuttanut markkinointiviestintää yhdessä muiden Herea Oy:n ammattilaisten kanssa.

Strategiatyötä ELY:n tuella

Eliina Puijola pureutuu yhdessä yrittäjän kanssa yrityksen sisimpään olemukseen.

Eliina Puijola toteuttaa myös ELY-keskuksen tukemia Markkinointi ja asiakkuudet -alaan kuuluvia kehittämiskonsultointeja. Hänen tärkeimpiä asiakkaitaan myös ELY-konsultoinneissa ovat kasvavat teollisuus- ja palveluyritykset, jotka haluavat parantaa viestintäänsä ja sitä kautta myös tulostaan.

Puijolan mukaan asiakkaat ottavat harvoin yhteyttä tilatakseen strategiatyötä, mutta yleensä havaittujen ongelmien ja parannustoiveiden taustalla on kuitenkin tarve konkretisoida asiakkaan brändi ja miettiä, mistä yrityksen brändi koostuu. Strategiatyö voi olla brändianalyysin ja brändikartan tai   markkinointistrategian ja -suunnitelman tekemistä. Kun työlle saadaan raamit ja perusta, sen päälle on helppo rakentaa operatiivisia toimenpiteitä.

– Markkinointiviestintä ei ole pelkkää ulkoisen viestinnän toteuttamista, vaan asiat täytyy ensin kirkastaa ja käydä läpi henkilökunnan kanssa, jotta he ymmärtävät, mistä paloista yritys rakentuu ja osaavat viestiä yrityksestä myös ulospäin, Puijola kiteyttää.

Selkeä brändi on viestinnän perusta

ELY-keskuksen tukemissa kehittämiskonsultoinneissa ei tehdä varsinaista markkinointiviestintää, vaan strategista suunnittelua. Puijola käyttää usein konsultoinneissa apuna brändianalyysia ja -karttaa, jotka auttavat yrityksen edustajia saamaan selkeän kuvan yrityksen vahvuuksista ja niistä tekijöistä, joilla se erottuu kilpailijoistaan. Tämän työn tuloksena syntyy myös selkeä kuva siitä, mitä yrityksestä kerrotaan sisäisesti ja ulospäin. Tämä auttaa markkinointiviestinnän sanoman synnyttämisessä.

Puijola käyttää konsultoinnessa hyväkseen Herean muiden asiantuntijoiden osaamista. Kuvassa Puijolan lisäksi Minna Husa, Enni Yli-Hynnilä ja Maija Anttila.

Onnistunut brändityö auttaa kertomaan henkilökunnalle ymmärrettävästi yrityksen sisäistä tarinaa ja visiota. Kun he ymmärtävät nämä, myös heille syntyy yhteinen suunta ja he toimivat yrityksen toimintatapojen mukaisesti.

– Brändäys on osa markkinoinnin strategiatyötä ja siinä rakennetaan brändiin perustuvaa tarinaa sekä ydinviestiä. Markkinoinnillisessa tuotteistamisessa taas suunnitellaan, kuinka tuotteistaminen pystyttäisiin tekemään siten, että asiakas ajattelee tuotteen olevan kuin hänelle tehty, Puijola kertoo.

Monet ELY:n konsultointiasiakkaista haluavat jatkaa markkinointiviestintäyhteistyötä Puijolan johtaman Herean kanssa, mutta he voivat yhtä hyvin hyödyntää konsultoinnin tuloksia joko yksin tai yhteistyössä jonkun muun mainostoimiston kanssa.

– Tärkeää on tehdä asiakkaan resurssien mukaisia suunnitelmia, sillä muuten niihin käytetty aika ja raha menee hukkaan, Puijola muistuttaa.

Lisää kilpailukykyä

Talous- ja palkkahallinnon palveluntuottaja, vaasalainen tilitoimisto Vaasa VIICON Oy teki uuden markkinointistrategian yhdessä Eliina Puijolan kanssa ELY-keskuksen tukemana. Strategiatyössä hahmoteltiin karkeasti myös sitä, millainen tulisi olla VIICONin sisältömarkkinointi ja millaiseksi yhtiön uudet kotisivut pitäisi rakentaa.

Samassa yhteydessä tehtiin brändianalyysin pohjalta myös yhtiön sisäiseen viestintään tarkoitettu brändikartta, jossa tunnistettiin ja kuvattiin toiminnan ja palvelun keskeisimmät arvot ja toimintaperiaatteet.

Niina Asujamaa.

– Minulle henkilökohtaisesti se on tärkein työkalu strategian jalkauttamiseen, sanoo VIICONin toimitusjohtaja Niina Asujamaa.

Asujamaan mukaan kokemus kehittämiskonsultoinnista oli antoisa, mutta vaati paljon myös yritykseltä. Puolen päivän mittaisissa konsultoinneissa Eliina Puijola laittoi kysymyksillään VIICONin avainhenkilöt tosissaan tekemään töitä sen eteen, että yrityksen arvot, toimintatavat, erottuvuustekijät ja tyypilliset asiakkaat saatiin kirkastettua.

Kun brändikartta saatiin valmiiksi, sitä käytiin vielä läpi yhdessä koko henkilökunnan kanssa.

– Tämä ei olisi millään onnistunut meiltä omin voimin, myöntää Asujamaa.

Hän tietää, että tällaisissa kehittämishankkeissa tulosten hyödyntäminen jää asiakkaan omille harteille. VIICONilla asian eteen on tehty töitä myös kehittämishankkeen jälkeen. Hankkeen jälkeen tilatut huoneentaulut muistuttavat niin henkilökuntaa kuin asiakkaitakin VIICONin keskeisistä arvoista ja asiakaslupauksista ja yritys toteuttaa viestintää vuosikellon mukaisesti.

– Tällaiset projektit ovat hyviä, sillä ne nostavat yrityksen kilpailukykyä. ELY:n tuen jälkeen myöskään kustannukset eivät ole päätä huimaavia, mikä madaltaa kynnystä lähteä toteuttamaan projektia, toteaa Asujamaa.

LUE MYÖS:

Näin ELY-keskus auttaa – Tarjolla tukea helpottamaan esimerkiksi markkinointia ja digitalisointia

Vastaa