”Vasa idealplats för gigafabrik” – FREYR Battery har valt Vasa som plats för en potentiell battericellfabrik i Finland

Illustration av det framtida GigaVaasa-området
GigaVaasa alueen havainnekuva.

FREYR Battery, en utvecklare av nästa generations produktionskapacitet för battericeller, har ingått två intentionsavtal med Finnish Minerals Group respektive Vasa stad för strategiskt samarbete om potentiell utveckling av battericellsteknik och -produktion i industriell skala i Finland.

Intentionsavtalet med Vasa stad ger FREYR exklusiv rätt ända till 22 juli 2022 till en 90 hektar (900 000 m2) stor industritomt för en potentiell battericellfabrik. Avtalet förutsätter att vissa villkor kopplade till projektets framsteg möts, och att det finns ett samarbete inom gemensam utveckling för att påskynda leveranserna av koldioxidsnåla och kostnadseffektiva batterier i Finland.

– Vasa erbjuder en ideal plats för en Gigafabrik inom EU med tillgång till lokala kortresta råvaror och rikligt med förnyelsebar energi och vatten för nedkylning samt ett unikt kluster av världsledande leverantörer för hela batterivärdekedjan, säger FREYRs vd Tom Einar Jensen.

Stora framtidsplaner

FREYR planerar att fram till 2025 utveckla upp till 43 GWh battericellsproduktionskapacitet i Mo i Rana i norra Norge och fram till 2028 öka den totala kapaciteten upp till 83 GWh, inklusive planerad kapacitet annanstans, för att positionera företaget som en av Europas största battericellsleverantörer.

Fem av anläggningarna kommer att vara belägna i Mo i Rana industrianläggning i norra Norge, där de drar nytta av Norges högkvalificerade arbetskraft och rikliga, billiga förnybara energikällor från vattenkraft och vind. FREYR kommer att leverera säkra och kostnadseffektiva rena battericeller till de snabbt växande globala marknaderna för elfordon, energilagring och marina lösningar.

Så säger staden och staten

– Vi är stolta över att välkomna FREYR till staden som en del av vårt arbete för att underlätta nästa steg i utvecklingen av en modern, hållbar exportindustri i Vasa regionen. Vi kan se betydande synergieffekter med redan befintliga åtaganden och befintliga EnergyVaasaföretag, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

– Vi är glada över att arbetet med att upprätta en battericellanläggning i Vasa går framåt. Vi är fast beslutna att bygga ett starkt batteriekosystem i Finland i enlighet med vår nationella batteristrategi, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Vi välkomnar FREYR varmt till Finland och Finlands batteriekosystem för att bekämpa klimatförändringen på ett hållbart sätt. Detta projekt kommer på ett betydande sätt att accelerera innovationer, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen i Finland och utanför, säger Markku Kivistö, Head of Cleantech, Invest in, Business Finland.

Vem är Finnish Mineral Group

Finnish Minerals Group agerar som ägare i den finländska gruv- och kemiindustrin och tillhandahåller material med låga koldioxidutsläpp till batteriindustrin som stöder etableringen av lokala nordiska och europeiska batteriteknologins värdekedjor. Bolaget förvaltar den finska statens aktieinnehav i gruvindustrin och arbetar aktivt med att utveckla en inhemsk värdekedja för litium-jonbatterier och främja den långsiktiga teknologiska utvecklingen inom gruv- och batteriindustrin.

 

LÄS OCKSÅ:

EnergySampo visar sin styrka – Många aktörer behövs för att få ekonomi i system som kan göra el till väte och väte till el

Lämna ett svar