Stabilt halvår för Vasa Andelsbank – Bostadslånen har haft bra åtgång

Ulf Nylund.

Vasa Andelsbank har haft en god utveckling pandemin till trots. På bostadsmarknaden har det till och med gått ganska hårt under den senaste tiden.

Vasa Andelsbanks första sex månader i år blev hyfsat bra. Bankens rörelsevinst uppgick till 3,1 miljoner euro, vilket är snäppet mindre än motsvarande period året innan.

Den långvarige vd:n Ulf Nylund beskriver resultatet som ”helt okej” med tanke på förutsättningarna. Han säger att mycket av deras och kundernas vardag fortfarande påverkas av pandemin.

– Det är i alla fall bra med jämna och stabila resultat, att det kommit in lite mindre provisionsintäkter är den stora skillnaden jämfört med tidigare, säger Ulf Nylund.

Annat som belastade resultatet är statens ”stabiliseringsavgift” med närmare 0,45 miljoner euro (0,35 miljoner under år 2020) samt betydande kreditförlustreserveringar. Med kreditförlustreserveringar menas att banken redovisningsmässigt måste lägga undan pengar för kunder med ökad risk för problem med återbetalning av lån. Positivt är att dessa problem kanske aldrig på riktigt uppstår och då finns pengarna tillgängliga till annat.

Bostadsmarknaden tar fart

Enligt banken började det här året lugnt på bostadsmarknaden i regionen. Under våren ökade farten däremot kraftigt.

– Positivt är att den goda utvecklingen fortsatt även efter rapportperioden, säger Ulf Nylund.

– Speciellt efter en helg finns nu fortlöpande många bostadslåneansökningar för oss att ta itu med, säger Nylund.

Under första halvåret lyfte bankens kunder nya bostadslån för 50,7 miljoner euro, en ökning med 2,2 miljoner euro.

– Det måste anses som mycket bra med beaktande av omständigheterna, säger Nylund.

Låga räntor men hur länge?

Bostadslånestocken steg till totalt 510 miljoner euro, en ökning på nästan tio procent jämfört med läget för ett år sedan. Utvecklingen verkar ändå tudelad, räntorna är låga och en del passar på att amortera kraftigt medan andra söker om amorteringsfrihet.

– Ingen känner till framtiden men de senaste prognoserna visar att räntorna kan förbli på en låg nivå åtminstone ett par år till, säger Ulf Nylund.

– Speciellt för de som har stora bostadslån rekommenderar jag ändå låneskydd för att vara på den säkra sidan, säger han.

– Vi försäkrar alla bilen, så varför inte huslånen, som ofta är av betydligt större belopp än bilens värde?

Vi försäkrar alla bilen, så varför inte huslånen?

Både inlåning och utlåning ökar

Vasa Andelsbanks totala utlåning, företagslånen inräknade, steg med 2,5 procent till cirka 970 miljoner euro.

– Fortsätter den goda utvecklingen spräcker vi miljardgränsen under nästa år, säger Ulf Nylund.

Inlåningen ökade med 8,2 procent till 812 miljoner euro.

Fler får ta del av vinsten

Vasa Andelsbank ägs av sina ägarkunder, som i slutet av juni uppgick till 26 824 stycken. Det är en ökning på 900 ägarkunder sedan motsvarande tidpunkt i fjol.

– Under svårare och oroliga tider brukar det bli mera uppenbart att österbottningar värdesätter lokalt beslutsfattande och finländskt ägande, säger Nylund.

Bankens ägarkunder fick bonusförmåner på 1,3 miljoner euro under årets första hälft. Av den summan använde de 736 000 euro till att betala försäkringspremier.

Rekryterar som bäst

Vasa Andelsbank satsar på personlig betjäning och rekryterar som bäst mer personal. Banken är ute efter två nya finansieringsrådgivare till den privata sidan. Ansökningstiden startar i morgon.

– Vi söker en rådgivare norröver och en till Vasa, säger Ulf Nylund.

 

LÄS OCKSÅ:

Vasa Andelsbank presterade bra trots pandemin – Lasse Mäkynen ny direktör för Företagsbanken

 

Lämna ett svar