Skogen är värdefull på många sätt – Rätt försäkringsnivå viktig under höst- och vinterstormars framfart

Jan Wallin, Kenneth Påhls, LokalTapiola
Jan Wallin, Kenneth Påhls.

Höst- och vinterstormar kan ställa till stora ekonomiska skador. LokalTapiola Österbottens experter hjälper gärna till att kartlägga riskerna och ta fram det optimala försäkringsskyddet för varje kund.

Förutom miljö-, klimat- och naturvärden binder de österbottniska skogarna stora ekonomiska värden. Skogen ses av många som en relativt säker investering men även här finns det risker att beakta.

– Brand- och stormskador, skador av snötyngd eller av skadeinsekter och svampsjukdomar tillhör risker att räkna med, säger Kenneth Påhls, lantbruksspecialist på LokalTapiola Österbotten.

Stormskador varierar

Jan Wallin Kenneth Påhls Lokaltapiola skogsförsäkringar Vörå
Jan Wallin, Kenneth Påhls.

Stormskador och värdet på dem varierar mycket från år till år. Kustnära områden kan vara mera utsatta.

– Speciellt lokalt kan områden drabbas väldigt hårt, säger Kenneth Påhls.

Om nedblåsta träd inte tas omhand blir de lätt grogrund för nya problem. LokalTapiola Österbottens Jan Wallin, försäljningsdirektör för jord- och skogsbruk, lyfter fram att varmare vintrar och ett varmare klimat dessutom ökar risken för skadedjur och svampsjukdomar.

Går att påverka skyddet

Kenneth Påhls får ofta frågor av skogsägare vilka risker det löns att skydda sig mot och hur det kan göras. Alla skogar, liksom skogsägarna och deras risktålighet, är ändå unika.

– Både vad man försäkrar sig mot, skyddsnivåer och självrisk går att påverka, säger Kenneth Påhls.

En hektar skog har i snitt ett värde på 4000 euro. Det kan sättas i relation till att exempelvis en brandförsäkring går att fås för under en euro per år per hektar.

Bara hälften är försäkrat

Den finländska skogen har ett kretslopp på 80-100 år. Skogsägarnas insats är ofta som störst i början medan kapitalet som binds sedan växer 4-5 procent årligen, kanske bokstavligt men i alla fall kalkylmässigt.

Trots att skogen för många utgör en viktig inkomstkälla räknar experterna ändå med att bara hälften av de österbottniska skogarna är försäkrade.

Försäkringsintresset beskrivs som störst bland aktiva landsbygdsföretagare och bland de som ser skogen som placeringsobjekt.

Mindre risker med välskött skog

Jan Wallin säger att den bästa riskhanteringen för skog är att se till att den är välskött enligt plan. Kenneth Påhls instämmer och säger att det handlar om att sätta in rätta skötselåtgärder vid rätta tidpunkter.

– Om till exempel röjning och gallring sker i rätt tid så skapas mera stormfasta träd, säger Kenneth Påhls.

Jan Wallin rekommenderar att ta hjälp av experter för de som själva inte är, vill och kan vara aktiva skogsägare.

Går att slippa skötseln helt

Jan Wallin för också fram ett smidigt alternativ där skogsskötseln helt kan överlåtas till experter. LokalTapiola Samfälld skog är en tjänst för skogsägare som vill låta experter sköta skogen så att den ska ge bra avkastning.

Tjänsten fungerar så att skogsägaren ansluter hela sin skogsareal eller valda skogsskiften.

– I stället för privat skogsägare blir användaren då en delägare av den samfällda skogen, säger Jan Wallin.

Målet med hela den tjänsten, förutom att göra det så lätt som möjligt, är att förbättra skogsbrukets lönsamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

 

LÄS OCKSÅ:

LokalTapiola Österbottens experter: ”Hösten är en bra tid att vara lite extra försiktig i trafiken”

Lämna ett svar