Jukolux tar hem produktion till Vasaregionen – Tätare samarbete med EFC Finland i Korsholm

Kristian Mäkelä, Ismo Aukee, Sami Gräsbeck, Rainer Rönnback.

Vasaföretaget Jukolux har flyttat sin produktion av belysningsapparatur till Vasaregionen. Bolaget som tidigare tillverkat sina produkter genom samarbetspartners i Åboregionen har nu gjort ett samarbetsavtal med EFC Finland i Korsholm.

Ismo Aukee, vd för Jukolux, ser fram emot ett tätt samarbete.

– Vår strategi är att utlokalisera många processer så vi kan koncentrera oss på det vi är bäst på, säger Aukee.

Till Jukolux egen kärnverksamhet hör produktutvecklingen, försäljningen och marknadsföringen. Bolaget har sedan starten, 2015, satsat hårt på att utveckla nya produkter.

I produktutbudet ingår till exempel belysningsapparatur som utvecklats för att kunna användas i miljöer med explosionsrisk.

– Våra kunder hittas till exempel inom olje- och gasindustrin, säger Aukee.

Jukolux huvudkontor finns i Runsor i Vasa. Att produktionen fysiskt sett nu flyttar närmare kontoret bådar gott för samarbetet.

Exempel på Jukolux produkter.

Nischspelare

Det är inom specifika nischer inom belysningsbranschen där det krävs hög specialkompetens som Jukolux vill befinna sig.

Bolaget, med sin tillverkning i Finland, vill inte tävla på områden där priset och volymerna är det ända som avgör.

Gruv- och kemiindustrin tillhör segmenten där säkerheten och tillförlitligheten är viktigast.

För att spela på den arenan krävs att Jukolux befinner sig i framkant när det gäller teknologin. Sami Gräsbeck, styrelsemedlem i Jukolux, säger att de till exempel satsar hårt på produkter som kan kopplas upp i datanätverk, och till och med själva sända ut och bilda ett nätverk.

På det viset kan man spara pengar och tid, eftersom man till exempel i en gruva inte behöver ha skild apparatur och dra skilda kablar för att skapa ett datanätverk.

Kristian Mäkelä, Sami Gräsbeck, Ismo Aukee och Rainer Rönnback visar upp några av produkterna som Jukolux marknadsför.

Egen produktionslinje

För att kunna montera och tillverka Jukolux produkter har EFC Finland skapat en ny produktionslinje i deras fabrik på Vikby industriområde i Helsingby.

Kristian Mäkelä, vd för EFC Finland, säger att de på lång sikt har stora förväntningar på samarbetet. Sedan tidigare gör EFC Finland mycket jobb, underleverantörsarbeten, för industrin.

EFC Finland har i dagsläget cirka 30 anställda i Vasaregionen och 30 i Estland.

Global marknad

Rainer Rönnback, marknadsföringsdirektör på Jukolux, säger att Jukolux sedan starten fokuserar på den globala marknaden. Bolaget har kunder i Finland men den största potentialen finns utomlands.

– Till exempel när det gäller kunderna inom oljeproduktion hittas den stora potentialen i Sibirien, Kanada och USA, säger Rönnback.

LÄS OCKSÅ:

VAMK, Jukolux: ”Bra samarbete mellan skolor och näringsliv är win-win”

Lämna ett svar