Hjärtat bultar för Österbotten – LokalTapiolas nyaste donation räddar liv

Anna-Lena Nyfors-Norrgård, Pasi Haarala.

LokalTapiola donerar tio hjärtstartare till välbesökta platser i Österbotten. Vasa, Korsholm, Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Karleby, Kristinestad, Närpes, Kaskö och Malax får egna hjärtstartare.

Det är en av många satsningar livstrygghetsbolaget gör för samhället.

Hjärtstartare räddar liv

Ett plötsligt hjärtstopp kräver snabb vård. Åtgärder som privatpersoner gör medan de väntar på ambulansen kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

– Varje sekund är viktig, en fördröjning med en minut försämrar överlevnadsprognosen med 10-12 procent, säger Pasi Haarala, vd för LokalTapiola Österbotten.

Nya hjärtstartare är små apparater som alla kan använda. Närheten till en apparat vid ett sjukdomsanfall kan vara avgörande.

– Vi har valt placeringen av hjärtstartare i samarbete med räddningsverket och våra kunder, säger Anna-Lena Nyfors-Norrgård, marknadsföringschef på LokalTapiola Österbotten.

Granskningar och hjälteskolning

De nya hjärtstartarna är bara en av många insatser som LokalTapiola gör för närsamhället. Försäkringsgruppen är en ledande aktör i Finland när det gäller granskning av brandsläckare.

Pasi Haarala.

LokalTapiola Österbotten är bäst inom gruppen och granskade nästan 10 000 släckare på egen hand i fjol.

– Vi fortsätter i snabb takt, i år granskar vi släckare på över 20 olika orter, säger Pasi Haarala.

Hjälteskolning är en annan populär tjänst som LokalTapiola erbjuder gratis. Det är en kort utbildning där deltagarna konkret lär sig hur man räddar liv.

I fjol genomgick nästan 1500 skolelever och drygt 400 kunder utbildningen i Österbotten.

LokalTapiola jobbar tillsammans med många organisationer som är aktiva lokalt, till exempel Finlands Röda Kors och hela det frivilliga räddningsväsendet.

Livstrygghetsbolaget stöder också universitet och yrkeshögskolor i Österbotten med betydande belopp.

Tillsammans handlar det om miljontals euro

LokalTapiolas ekonomiska inverkan i Österbotten är stor. Bara försäkringsersättningarna som betalas ut på områden uppgår till cirka 24 miljoner euro.

– Via löner och arvoden kommer cirka sju miljoner euro regionen till nytta, säger Pasi Haarala.

LokalTapiola riktar medvetet direkta inköp till området. Den satsningen i sig handlar om två miljoner euro.

– Eftersom LokalTapiola är ett ömsesidigt försäkringsbolag, det vill säga kunderna äger det, får närsamhället 4,3 miljoner euro i form av stamkundsförmåner.

LokalTapiola Österbotten gör därtill betydande insatser på både idrotts- och kulturområdet. Över 100 olika aktörer sponsoreras årligen, med verksamhet riktad till allt från barn och ungdomar till pensionärer.

Vill du veta vart de nya hjärtstartarna placeras i din kommun? Följ med Lokaltapiola Österbotten på Facebook.

Lämna ett svar