Ett enhetligare FCG fokuserar på tillväxt – Ser stor potential att växa i den privata sektorn

Joakim Ingves
Joakim Ingves.

Planerings- och konsultföretaget FCG är ute efter tillväxt. En organisationsförändring och en enhetligare approach ska ge ett starkare fotfäste även på den privata marknaden.

FCG Finnish Consulting Group har i år genomfört en stor organisationsförändring. Bolagsgruppen har skapat en enhetlig försäljningsorganisation och fusionerat nästan alla sina dotterbolag till ett enda företag.

– Vi slopar också alla områden och börjar se hela Finland som ett enda spelfält, säger Joakim Inves, tidigare regionchef i Västra Finland.

– Vi vill komma bort från regiontänkandet, vi är ett enda bolag som servar våra kunder, säger han.

Joakim Ingves.

Joakim Ingves roll i den nya helheten är Head of Client Relations, Corporate Sector. I praktiken betyder det att han ansvar för försäljningen till den privata sektorn i Finland.

I dagsläget står den privata sektorn för kring 10 procent av hela omsättningen, som i fjol landade kring 72 miljoner euro. Företaget ser störst tillväxtpotential just i den privata sektorn, liksom även i utvecklingsprojekten utomlands.

– På den kommunala sidan är vår marknadsandel redan stor så där kan det vara svårare att ta större kliv, säger Ingves.

Konsulter och experter

FCG är ett konsultbolag som är starka på till exempel planering, utbildningsprogram, internationell verksamhet och utvecklingskonsultation.

På den privata sidan ser bolaget sina tillväxtmöjligheter speciellt inom planeringssidan. Företaget har specialkompetens när det gäller exempelvis planering av sol- och vindkraft.

– Inom vindkraften kan vi hjälpa till med allt från A till Ö, allt från utreda och söka lämpliga områden till att planera och övervaka byggen, säger Joakim Ingves.

Andra områden där FCG hjälper privata aktörer inkluderar husplanering, arkitektplanering, miljökonsekvensbedömningar samt väg- och vattenplanering.

Det händer i Vasa

I Vasa, där kontoret hittas i Runsor, har FCG som bäst sexton anställda. Här jobbar personalen till exempel med vindkraft, väg- och vattenplanering, byggnadskonstruktion och 3D-koordinering.

I Vasa hittas också hög kompetens på miljösidan, där bolaget jobbar med saker som rapportering och miljöutredningar.

Delar av FCG:s verksamhet drabbades av coronakrisen men som bäst har bolaget igen en hård tillväxtplan på gång. Omsättningen ska öka rejält vilket kommer att medföra rekryteringar och sannolikt även företagsköp.

Ute efter bra företag

FCG har under de senaste åren gjort flera företagsköp där specialkunnande, som inom vindkraften, spelat avgörande roller. Bolagets sökan efter flera bra företag fortsätter.

– Det finns många pärlor i Österbotten också, det finns kanske en del äldre företagare som söker nya lösningar och inte har någon som tar över, säger Ingves.

Det finns många pärlor i Österbotten.

FCG söker bolag inom deras nischer, gärna med specialkompetens som kompletterar deras egen. Arkitektbyråer är ett exempel på potentiella köpkandidater.

– Många tycker om att anlita lokala arkitekter och vi har möjlighet att erbjuda en större helhet och mera trygghet, säger han.

Internationellt starka

Cirka 40 procent av FCG:s omsättning kommer från utvecklingskonsultering. Mycket handlar om att ta finländskt eller europeiskt kunnande ut i världen för att göra verklig skillnad, till exempel i u-länder.

Projekten finansieras till exempel av EU, Finland eller Sverige eller samarbeten bland stora aktörer. Ett färskt exempel är ett vattenprojekt i Nepal där alla de aktörer som just nämndes är med liksom också WWF.

I Nepal hjälper FCG byar och städer att bygga upp vatten- och avloppsreningssystem. Arbetet görs i samarbete med lokala krafter, som på samma gång lär sig hur systemen och reningsverken ska skötas och underhållas.

FCG utmärker sig också positivt när det gäller att exportera kunskap om utbildning och skolor.

Stark i kommuner

Ungefär 50 procent av FCG:s omsättning kommer från jobb som kommuner eller städer beställt. Mycket handlar om konsultering: till exempel av ledning, om strategier och om ekonomi.

FCG ägs av Kuntaliitto Holding, vilket är Finlands Kommunförbund rf:s eget investeringsbolag.

 

LÄS OCKSÅ:

FCG, med starkt fäste i Vasa, köper NorthWind Consulting

 

Lämna ett svar