Ålandsbanken gör rekordresultat – Vasakontorets tillväxt bättre än koncernen – Förmögenhetsförvaltning och Private Banking orsaken

Joel Sunabacka, Åsa Backman, Richard Bondén, Juha Ilmonen, Mia Nybacka.

Ålandsbanken presenterade nyligen sitt bästa resultat på 100 år. I Vasa är tillväxten avsevärt bättre än koncernsiffrorna. I Österbotten satsar banken speciellt på förmögenhetsförvaltning och Private Banking.

Ålandsbankens Vasakontor är en av bankens ledstjärnor för tillfället. Här är det speciellt förmögenhetsförvaltningen och Private Banking-sidan som visar vägen.

Bankkoncernen har under de senaste tolv månaderna ökat de totala förvaltade medlen med 23 procent, i Vasa är motsvarande siffra 48 procent.

Banken hanterar alltså flera och större förmögenheter än någonsin tidigare.

Flera företagare

Private Banker Mia Nybacka, med över 20 års erfarenhet av banken, berättar att företagare är en växande kundgrupp, både som privatpersoner och på företagssidan.

Joel Sunabacka, bankdirektören i Vasa och bankens chef för tillväxt & utveckling på hela fastlandet, säger att de får speciellt mycket nya företagare till kunder när det sker företagsaffärer i regionen.

– När någon säljer bolaget frigörs det pengar och man är ofta mera beredd att titta objektivt på alternativ, säger Joel Sunabacka.

Ålandsbanken har flyttat fram positionerna när det gäller förmögenhetsförvaltningen. Teamet i Vasa har växt till en handfull människor, procentuellt sett en stor del av bankens personalstyrka på närmare femton personer i staden.

Kända på finlandssvenskt håll

Ålandsbankens team har länge och med goda resultat jobbat i Svenskösterbotten. På mera finskt håll är utbudet inte lika känt och det är också där banken ser störst tillväxtpotential.

Private Banker Juha Ilmonen är nyast i teamet, en rekrytering som är en del i satsningen att öka medvetenheten på finskt håll. Med finska som modersmål, hög expertis och brett kontaktnät betjänar Ilmonen kunder i Vasaområdet, men också längre bort.

– Speciellt mot Seinäjoki-hållet ser vi stora tillväxtmöjligheter, säger Juha Ilmonen.

Ålandsbankens strategi på finskt håll är densamma, det vill säga att med personlig service och bra produktutbud fånga kunder.

Private Banker Åsa Backman säger att det också är tydligt att den personliga betjäningen uppskattas. Att banken tar tid att göra saker på kundernas villkor.

– Företagare är upptagna människor, det är vi som kommer till dem med bullapåsar för att mötas, säger Backman.

Det är vi som kommer till dem med bullapåsar för att mötas.

– Sällan är det någon kund från till exempel Närpes som kommer hit på ett första möte, det är vi som rör på oss, säger kollegan Richard Bondén.

Samtidigt betyder inställningen att teamet spenderar mycket tid på vägarna.

– Som en mindre aktör går det att ge en intressant kund möjligheten att till exempel träffa räntechefen, den som tar besluten, säger Sunabacka.

Miljömedvetna kunder

Euro och procent är viktiga, säger Joel Sunabacka, men inte det enda som styr bankens agerande. Sunabacka menar att både kunder och personal vill känna att deras bank bidrar till något större, att det går att stå bakom det som banken gör.

Som en del i det arbetet kör Ålandsbanken hårt på hållbarhetsfrågor. Banken har ordnat och fortsätter ordna event som tangerar och för frågan framåt. Östersjön är en av käpphästarna, men också andra miljö- och hållbarhetsfrågor ses som viktiga.

Banken står till exempel bakom ett kort och teknik som ger möjlighet att hålla reda på personliga koldioxutsläpp, en teknologi som också andra större aktörer börjat använda.

I de egna produkterna förenas hållbarhetstänket till exempel genom Finlands första Svanen-märkta räntefond.

LÄS OCKSÅ:

Ålandsbanken lanserar Finlands första Svanen-märkta räntefond – Joel Sunabacka: ”Det här är vi väldigt stolta över”

Lämna ett svar