250 000 euro söker goda ändamål – LokalTapiola bidrar till ett tryggare Österbotten

Heidi Äijö, Joel Sunabacka LokalTapiola Österbotten Lähitapiola Pohjanmaa
Heidi Äijö, Joel Sunabacka.

LokalTapiola Österbotten har bestämt att donera 250 000 euro. Du kan påverka vem som får pengar genom att tipsa om föreningar och samfund värda att understöda.

LokalTapiola Österbotten jobbar för att skapa ett tryggare Österbotten. Fjolåret blev bra för bolaget, som på olika sätt alltid ger överskottet tillbaka till kunderna och närsamhället.

Den goda utvecklingen har lett till att det nu finns 250 000 euro som ska delas ut för att främja välmåendet.

– Tanken är att alla österbottningar har möjlighet att påverka och komma med idéer om vad vi borde donera till, säger Joel Sunabacka, operativ direktör på LokalTapiola Österbotten.

Joel Sunabacka är vald till ny vd för LokalTapiola Österbotten. Finansinspektionens regler kräver en inkörningsperiod som för närvarande är på gång innan han kan axla det juridiska ansvaret.

Rekordsumma delas ut

Joel Sunabacka, Heidi Äijö LokalTapiola LähiTapiola
Joel Sunabacka, Heidi Äijö.

LokalTapiola Österbottens ställföreträdande vd Heidi Äijö, även ekonomi- och förvaltningsdirektör, säger att utdelningen nu är rekordstor, att bolaget aldrig tidigare delat ut en så stor summa ur dispositionsfonden, därifrån pengarna kommer.

– Sponsoreringen till idrottsföreningar är en annan sak, det gör vi också mycket, men det söks på annat sätt, säger Heidi Äijö.

Ideell verksamhet stöds

En förutsättning för att kunna få en donation från LokalTapiolas dispositionsfond är att mottagaren är en allmännyttig, icke-vinstdrivande förening eller ett samfund.

Aktören som får pengar måste också vara verksam just inom LokalTapiola Österbottens verksamhetsområde.

Fokusområden valda

Livstrygghet och förebyggande arbete är viktigt för LokalTapiola. För att kunna skapa trygghet har resurserna den här gången koncentrerats till tre olika områden dit donationerna främst kommer att riktas.

– Vi vill på olika sätt jobba för ett tryggare Österbotten, säger Joel Sunabacka.

Vi vill på olika sätt jobba för ett tryggare Österbotten.

1. Räddningsverksamhet och säkerhet

Det första fokusområdet för donationerna är räddningsverksamhet och säkerhet i vardagen. Hit hör till exempel projekt som förbättrar säkerheten i lokalsamhällen och glesbygden.

Säkerhet kan ha olika betydelser, som till exempel brand-, vatten- och trafiksäkerhet. Även projekt eller forskning relaterad till frivilligarbete inom räddningsväsendet kan stödas.

2. Mentalt välmående

Det andra området där det finns stora chanser för donationer handlar om psykisk hälsa. Aktörer som arbetar med proaktivt stöd för mentalt välmående och främjande av psykisk hälsa ligger bra till.

Hit hör även arbete och forskning relaterat till förebyggande av missbruk samt stöd för missbruksproblem.

– Det går till exempel att ansöka till sin egen förening eller bara tipsa oss om man tycker någon annan gör något bra, säger Heidi Äijö.

3. Högskolor och läroinrättningar

Det tredje fokusområdet för donationer handlar om utbildning. För skolor, och forskare knutna till dem, löns det därför att vara aktiva.

Utbildning och forskning vid universitet som deltar i statens motfinansieringskampanj har goda chanser. Högskolor och andra läroinrättningar ses också som mycket viktiga för samhället.

– Det är viktigt att behålla en bred utbildningsbas i Österbotten, säger Joel Sunabacka.

Lätt process men bråttom

Att tipsa om ett lämpligt donationsändamål går lätt och snabbt att göra på nätet. Det räcker med några meningar att motivera sitt förslag.

Tidtabellen för hela processen är däremot snabb. Tipsen ska vara inne redan den sista maj. Formuläret för att skicka in tipsen hittas på webbadressen lyyti.fi/reg/250000.

 

LÄS OCKSÅ:

Joel Sunabacka blir ny vd för LokalTapiola Österbotten

LokalTapiola Österbotten växer och vinner marknadsandelar

Lämna ett svar