Solarigos solkraftsprojekt i Kalajoki säkrar stöd på 2,6 miljoner euro – ”Lysande för hela den finländska solenergibranschen”

Bilden är från ett av Solarigos tidigare projekt i Jämsä. I Kalajoki-projektet blir den sammanlagda effekten på solkraftverken cirka 13 gånger större.

Solarigo bygger en innovativ hybridpark i Kalajoki. Demonstrationsprojektet har både energilagrings- och stabiliseringsaspekter.

Solarigo Oy har beviljats ett energistöd på drygt 2,6 miljoner euro. Stödet beviljades för att bygga en solkraftspark i anslutning till en vindkraftspark.

– Det här är lysande både för oss och för hela den finländska solenergibranschen, säger Antti Koskelainen, vd för Solarigo Systems.

Antti Koskelainen säger att de är riktigt glada över Arbets- och näringsministeriets beslut.

– Projektstarten möjliggör en märkbar tillväxt för produktion av finländsk solenergi och kunnande, säger han.

Projektstarten möjliggör en märkbar tillväxt för produktion av finländsk solenergi och kunnande.

De två parkerna ska använda en gemensam anslutning till stamnätet. Poängen med den gemensamma anslutningen är att det ska gå att jämna ut elproduktion till nätet. En förutsättning för det är att vind- och solkraftsproduktionens toppar inte infaller på samma gång, vilket de inte heller brukar göra.

Flera innovativa lösningar

Projektet kommer att demonstrera flera nya innovativa lösningar och har till exempel en energilagringsaspekt. Genom energilagringen blir hela systemet flexiblare och ger möjligheter att optimera elförsäljningen och stabilisera nätet.

Solkraftsparken utrustas med över 24 000 moderna solpaneler på sammanlagt 13 MW. Parken väntas tas ibruk under 2023.

Fler får miljonstöd

I dag offentliggjordes även att Kiinteistö Oy DC Seinäjoki får ett energistöd på 2,1 miljoner euro. De pengarna ska användas för att ta tillvara spillvärmen från en datacentral i Seinäjoki och använda den i fjärrvärmenätet.

Redan i slutet av fjolåret meddelades om fyra andra stora och innovativa pilotprojekt som säkrat stöd. I den rundan beviljades till exempel EPV Energia ett stöd på drygt 14 miljoner euro för att utveckla bland annat lagring- och produktion av förnyelsebar väte i Vasa, ett projekt som genomförs i samarbete med Wärtsilä och Vasa Elektriska.

 

LÄS OCKSÅ:

ABB gör miljoninvestering i Vasa – Ny produktionslinje testkörs som bäst

Lämna ett svar