Lintuvuorelle sijoittuva Circle’s Edge on hiilineutraalin rakentamisen edelläkävijä

Daniel Ekblad, Dennis Sundqvist, Linus Krooks, Aimo Latvala ja VASEKin Göran Östberg ovat mukana Circle’s Edge -hankkeessa.

Mustasaaren Lintuvuorella on tavoitteena kevään aikana aloittaa suuri liikerakennushanke. E8-tien viereen sijoittuvalle Circle’s Edge -liikealueen tontille rakennetaan yhteensä 8 200 m² liiketilaa.

– Rakennamme nyt sellaisen kokonaisuuden, jota ei ole aiemmin tehty. Haluamme toimia vastuullisesti ja rakentaa mahdollisimman hiilineutraalin kokonaisuuden, jossa kulmakivinä ovat kiertotalous sekä erilaiset innovatiiviset energiateknologiat, kertoo Kvadraten Ab:n toimitusjohtaja Linus Krooks.

Rakennushankkeen tekniseksi neuvonantajaksi, suunnittelijaksi ja kokonaisurakoitsijaksi on valittu Bravida.

– Vaasan seutu on jo pitkään ollut edelläkävijänä ympäristöasioissa. Toteutettava hanke on jälleen yksi askel oikeaan suuntaan, toteaa Bravida Finland Oy:n yksikönjohtaja Dennis Sundqvist.

Vastuullista toimintaa

Kvadraten tekee Circle’s Edge -hankkeeseen merkittävät investoinnit. Tilat soveltuvat Krooksin mukana parhaiten tuotantoon, toimistotiloiksi, varastointiin ja vähittäismyyntiin.

Kiinnostuneet yritykset ja muut toimijat voivat olla suoraan yhteydessä Kvadrateniin.

– Uskomme vahvasti, että yritykset haluavat toimia vastuullisesti. Yhä useampia toimija on kiinnostunut ympäristöön liittyvistä näkökulmista ja haluamme tarjota siihen kilpailukykyisen ratkaisun kaikille yrityksille toimialasta riippumatta.

Circle’s Edgen suunnitteluun on vaikuttanut myös tontin sijainti. Itse rakennus suunnitellaan siten, että se antaa tärkeän ensivaikutelman, kun saavutaan Renergi-alueelle Lintuvuorelle.

– Rakennustyöt aloitetaan, kun ensimmäisen vaiheen vuokralaisten kanssa allekirjoitetaan sopimukset. Tavoiteaikataulu on tuleva kevät, kertoo Krooks.

Kiertotalouden yhteistyötä

Koko Lintuvuoren aluetta on suunniteltu kiertotalouden edistämiseen osana RENERGI Circular Economy Hub -keskittymää sekä CERM-projektia, jota Vaasanseudun Kehitys VASEK Oy toteuttaa yhdessä hankekumppaneiden kanssa.

Projektin tärkeänä tavoitteena on ollut luoda kiertotalouteen liittyvää yritysyhteistyötä. Circle’s Edge -rakennuksen lämmityksessä hyödynnetään esimerkiksi Stormossenin prosesseista tulevaa hukkalämpöä.

Kaikki rakennushankkeen osa-alueet arvioidaan hyvin tarkasti.

– Suunnitelmissa on myös esimerkiksi aurinkosähköinvestointi sekä kierrätettyjen ikkunoiden hyödyntäminen rakentamisessa. Kaikki rakennushankkeen osa-alueet arvioidaan hyvin tarkasti, kertoo Sundqvist.

Vastaavan kokoinen tavallinen rakennus päästää vuosittain ilmakehään noin 76 tonnia hiilidioksidia, mikä vastaa määrää, joka syntyy, kun Audi A4:llä ajetaan 760 000 kilometriä joka vuosi.

– Rakennusten koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat siis yleensä todella suuret. Haluamme vaikuttaa ympäristöasioihin rakentamisen kautta ja olla edelläkävijöitä hiilineutraalissa rakentamisessa, toteaa Krooks.

Lämna ett svar