Hiljainen tieto näkyviin ja hyötykäyttöön – uusi mullistava IT-ratkaisu ”nostaa kaikki työntekijät kokeneimman asiantuntijan tasolle”

Pontus Blomberg PDSVision
Pontus Blomberg.

PDSVISION tarjoaa pilvipohjaisen IT-järjestelmän, jonka avulla valmistavan teollisuuden yritys voi tallettaa digitaalisesti työvaiheet, visualisoida kerättyä tietoa ja välittää sitä eteenpäin lisätyn todellisuuden (AR) ratkaisun avulla. ”Teollisuusyritykset ja muut toimijat varmistavat osaamisen jatkuvuuden, työn tehokkuuden ja uuden työntekijän nopean perehdyttämisen,” sanoo PDSVISIONin Pontus Blomberg.

Pontus Blomberg PDS Vision
Pontus Blomberg.

Työvoimapulan haaste ei ole ainoastaan työvoiman löytäminen. Haaste on usein siinä, että nykyisen henkilöstön ammattiosaamista ei nykyisillä menetelmillä saada talteen ja hyödynnettyä uuden työntekijän perehdyttämisessä, jolloin työn tehokkuus laskee.

– Niin sanotun hiljaisen tiedon, osaamisen talteenotto on tärkeää, koska muuten se katoaa, kun avainhenkilö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle, sanoo Pontus Blomberg, joka vastaa PDSVISIONilla lisätyn todellisuuden liiketoiminta-alueesta.

Uudenlainen tekninen ratkaisu

PDSVISION myy ja toimittaa amerikkalaisen ohjelmistoyhtiö PTC:n ohjelmisto ratkaisuja. PTC on yksi maailman johtavia teollisten ohjelmistoratkaisujen, uuden teknologian ja niitä hyödyntävien tuotteiden kehittäjä. PDSVISION puolestaan on PTC:n platina -tason kumppani.

PDSVISION tarjoaa yhtenä ratkaisuna sovelluksen, jolla asiantuntija voi tallettaa tietoa eri työvaiheistaja, siirtää sen edelleen vähemmän kokeneemmille tai uusille työntekijöille.

– Sovelluksen käyttöönotossa ei kyse ole mistään isosta ja työläästä IT-projektista, jonka tuloksia joudutaan odottamaan, lupaa Pontus Blomberg.

Blomberg kertoo, että PTC on luonut helposti käyttöönotettavia ratkaisuja teollisuudessa tunnistettujen haasteiden perusteella. Asiakasyritys voi ottaa käyttöön valmiit ratkaisut, jolloin heidän ei tarvitse kehittää omia järjestelmiä ja IT sovelluksia.

Sovelluksen käyttöönotossa ei kyse ole mistään isosta ja työläästä IT-projektista.

Ratkaisun nimi on Vuforia

Uuden ratkaisun nimi on Vuforia, ja sen nykyisen asiakaskunnan muodostaa tällä hetkellä lähinnä kaikenkokoiset teollisuusyritykset. Asiakkaita on jo Pohjanmaallakin.

– Potentiaalia ja tarvetta on kaikkialla, mutta teollisuuden tarpeet on meillä painopisteenä, Pontus Blomberg sanoo.

Korsnäsissä asuva Pontus Blomberg auttaa mielellään yrityksiä tunnistamaan uusien ratkaisujen tuomat mahdollisuudet.

Näin se toimii käytännössä

PDSVISION ohjelmistoratkaisu ohjaa visuaalisesti työntekijöitä tekemään työvaiheet oikein. PDSVISION tukee asiakasta järjestelmän käyttöönottoon, koulutukseen ja oikeaoppiseen hyödyntämiseen liittyvissä tarpeissa. Järjestelmä on rakennettu siltä pohjalta, että asiakkaat voivat käyttää sitä itsenäisesti ilman jatkuvaa asiantuntija-apua tai kehitystyötä.

Ratkaisua voidaan soveltaa hyvin laajasti. Sen avulla yritys voi esimerkiksi kouluttaa henkilöstöä ja kerätä tietoa ja osaamista, miten tuotetta valmistetaan, kootaan tai huolletaan tai miten tuotantolinjan koneita ja laitteita käytetään oikein ja turvallisesti.

Pontus Blomberg

Tiedon tallettaminen tapahtuu niin, että kokenut työntekijä tallentaa työvaiheet käyttäen kameralla, näytöllä ja äänentallennusominaisuuksilla varustettua laitetta, joka on kiinnitetty lippalakkiin tai kypärään. Työsuorituksen aikana asiantuntija kertoo yksityiskohtaisesti, miten eri työvaiheet suoritetaan ja mitä kannattaa ottaa huomioon.

Seuraavaksi tallennettua dataa voidaan täydentää olemassa olevilla 3D -malleja, missä osoitetaan työvaihetta koskevia kohtia lopputuotteessa tai tuotantolinjalla. Työvaiheeseen liittyvästä ohjeesta voidaan tehdä helposti ymmärrettäviä liittämällä niihin kuvia, videoita tai animaatioita.

3D malien ohella paikkatieto voidaan liittää ympäristöön (kuten tuotantolinjaan), jotta käyttäjiä voidaan ohjata oikeaan paikkaan suorittamaan työtehtäviä oikeassa järjestyksessä ja oikealla tavalla.

Kun valmistelutyö on tehty ja digitaaliset työohjeet julkaistu, toinen työntekijä voi sopivan laitteen avulla suorittaa täsmälleen samat toimenpiteet asiantuntijan lailla lisätyn todellisuuden avulla.

Sovellusta voi käyttää esimerkiksi matkapuhelimella, tabletilla tai samanlaisella kamerakypärällä, jota asiantuntija käytti dokumentointiin.

– Sovellus kertoo, mitä työntekijän pitää seuraavaksi tehdä sekä miten ja missä toimenpiteet suoritetaan, Pontus Blomberg sanoo.

Järjestelmä mahdollistaa työvaihekohtaiset kuittaukset, jolloin on helppo myöhemmin seurata, mitä on tehty ja kuinka paljon työhön käytettiin aikaa.

Mitä tämä kaikki merkitsee?

Pontus Blombergin mukaan osaamisen jatkuvuuden ja työskentelyn tehokkuuden säilyminen yksi tärkeä asia, jota Vuforia edesauttaa.

– Tämä on luotettava tapa tallettaa arvokasta osaamista ja ammattitaitoa, jota on vuosien aikana hankittu ja opittu, hän sanoo.

Vuforian käyttö lyhentää uusien työntekijöiden perehdyttämisaikaa.

– Järjestelmä nopeuttaa perehdyttämistä, pienentää kokonaisuudessaan työntekijöiden osaamistasojen eroja, koska sen avulla voidaan nostaa kaikki työntekijät kokeneimman asiantuntijan tasolle, Blomberg sanoo.

Muita etuja ovat laadun parantaminen ja reaaliaikainen tehokkuuden seurantamahdollisuus.

Vuforia on erityisen hyvä uusille työntekijöille, mutta se luo uusia mahdollisuuksia myös kokeneemmalle henkilöstölle. Henkilökohtaisen työnopastuksen tarve vähenee, jolloin kokeneempien aikaa jää muihin työtehtäviin enemmän. Kun useampi työntekijä oppii suorittamaan tehtäviä, jotka ovat aiemmin vaatineet asiantuntijaa, nämä kokeneemmat työntekijät saavat myös mahdollisuuden kokeilla jotain uutta ja siirtää arvokasta osaamistaan nuoremmille.

ARTIKELN HAR PUBLICERATS ÄVEN PÅ SVENSKA:

Ny lösning fångar in och sprider företagets tysta kunskap – ”Rätt instruktioner gör att nybörjare skapar resultat som experter”

Lämna ett svar