Citec skapar ny global enhet som förenar digitalisering med teknisk dokumentation

Jaakko Rintala, Michael Smirnoff.

En virtuell tur i ett kraftverk med 3D-glasögon? Möjligheten till virtuella modeller som Citec erbjuder sina kunder skapar enorma möjligheter.

Teknikkonsultföretaget Citec har skapat en ny enhet ”Technical Documentation & Digital Solutions”. Jaakko Rintala har utnämnts till ledare för den nya globala enheten.

– Teknisk dokumentation och digitala lösningar ger synergier, som vi ska bli ännu bättre på att utnyttja, säger Jaakko Rintala.

Ett exempel på vad den nya enheten erbjuder är Citec 3DEncore. Det är mjukvara som till exempel kan göra en digital modell av ett helt kraftverk.

I den virtuella modellen sparas all teknisk dokumentation, även alla små detaljer. Informationen görs samtidigt lättillgänglig, bara några få klick så är rätt information framme.

Modeller kan göras så att de kommer till nytta både i planeringsskedet, byggskedet och det operativa skedet. Det går att ”besöka” modellerna virtuellt med hjälp av 3D-glasögon, en visualiseringsform som sannolikt kommer att växa i betydelse.

Alla från ingenjörer till försäljningspersonal och ledning kan i dagsläget ha nytta av systemet. Väl i bruk går det också att koppla sensorer som sänder livedata från kraftverket om olika saker, ventiler till exempel, upp i molnet, för att skapa en mycket högkvalitativ ”levande modell”.

– Våra kunder vinner på det till exempel när det gäller reservdelsförsäljningen som effektiveras, säger Jaakko Rintala.

Mera robotik internt

Den nya enheten satsar hårt på robotik när det gäller mjukvara i planeringsprocesserna. Ofta är det processer som kunderna inte direkt ser som effektiveras.

Det kan till exempel handla om att flytta stora volymer teknisk dokumentation från ett system till ett annat. Tiotusentals dokument kan behöva flyttas i ett enda projekt, ett arbetsskede som skulle ta en människa månader att utföra.

– Med robotik blir det inga copy/paste-fel och vi sparar tid och pengar på ett tråkigt arbetsskede, säger Jaakko Rintala.

Cirka 140 personer jobbar i Citecs nya enhet. Enheten är global men procentuellt sett sitter de flesta av arbetstagarna i Vasa, på Cirkelvägen där Citecs huvudkontor finns.

Ny uppdaterad strategi

Skapandet av den nya enheten är ett resultat av en ny uppdaterad strategi. Citec har valt att fokusera på färre produkter för att kunna satsa stenhårt på just dem och därmed skapa sig en tydlig profil på marknaden.

– Vi har funderat noggrant på var vi har mest mervärde att erbjuda och till vem. Vi har en knivskarp försäljningsstrategi, säger Michael Smirnoff, kommunikations- och marknadsföringsdirektör på Citec.

Vi har en knivskarp försäljningsstrategi.

Områden där Citecs satsningar ökar inkluderar servandet av kunder i energisektorn, olja- och gas, processindustrin och i den tillverkande industrin. Ökade satsningar väntar verksamhet som handlar om anläggnings- och produktplanering, teknisk information och digitala lösningar. Den nya strategin ger ökade möjligheter att komma ännu närmare utvalda nyckelkunder och växa med dem.

Ett hårdare urval gäller också för Citecs egna satsningar geografiskt. Ett par mindre länder har fått ge vika till förmån för större enheter. Bland vinnarna finns Finland, med huvudkontoret i Vasa, samt Indien, där bolaget också har en riktigt stark närvaro och lång historia.

Citec har ungefär 1000 anställda varav nästan hälften i Finland, varav cirka 300 i Vasa.

LÄS OCKSÅ:

Vasabolag gör affärer utomlands – Wärtsilä Gas Solutions utlokaliserar funktioner till Citec

Lämna ett svar