TehoDrain-salaojaputki pitää perustukset kuivina ja ehkäisee kosteusongelmia

Lasse Linnanmäki ja Peter Hästbacka uskovat ainutlaatuisen TehoDrain-salaojaputken lyövän itsensä läpi myös Suomessa.

Mustasaarelainen PeTec Engineering Oy Ab valmistaa ja markkinoi huoltovapaata TehoDrain-salaojaputkea. Sen ainutlaatuinen rakenne toi keksijälleen Gert Söderströmille kultaa kansainvälisessä innovaatiokilpailussa jo vuonna 1980.

Yleensä pientalorakentajat käyttävät paljon aikaa ja rahaa talon näkyvien osien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Myös talon alla näkymättömissä oleviin perustuksiin sekä salaojitukseen kannattaisi satsata.

Maaperästä talon rakenteisiin nouseva kosteus voi vahingoittaa talon rakenteita ja johtaa lähes kansantaudin mittapuut saavuttaneisiin kosteus- ja homeongelmiin.

– Me tarjoamme rakentajille huoltovapaan ja varmatoimisen salaojaputkivaihtoehdon, joka oikein asennettuna estää maaperän kosteuden nousemisen rakenteisiin ja sitä kautta ehkäisee kosteus- ja sisäilmaongelmia, sanoo PeTec Engineeringin myynnistä ja markkinoinnista vastaava Lasse Linnanmäki.

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat eivät ole ainoastaan pientalojen ongelma. Ongelmiin on viime aikoina kiinnitetty entistä enemmän huomiota, kun niiden määrä niin uusissa kuin vanhoissa rakennuksissa on kasvanut.

Ongelmat voivat johtua useista eri tekijöistä ja siksi esimerkiksi ympäristöministeriö on yhdessä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa laatinut rakennusalalle Kuivaketju 10 -toimintamallin. Siinäkin luetellaan tärkeinä kosteusvaurioiden riskitekijöinä rakennuksen ulkopuolelta lattiarakenteisiin tuleva kosteus sekä sadevesien pääsy talon rakenteisiin.

Tehokas ja huoltovapaa

TehoDrain-salaojaputken varmatoimisuus ja kestävyys perustuvat putken oivalliseen rakenteeseen.

Toisin kuin tavallisissa salaojaputkissa TehoDrainissa vesi nousee putkeen sen pohjassa olevaa nousukanavaa pitkin ja virtaa putkeen nousukanavan päällä olevien isojen reikien kautta.

Putkeen mahdollisesti nouseva maa-aines huuhtoutuu virtaavan veden mukana putkea pitkin salaojakaivoon.

TehoDrainin nerokkaan rakenteen ansiosta vesi virtaa putkessa nopeasti ja huuhtelee itse itsensä.

Perinteiseen salaojaputkeen vesi suodattuu eri puolilla putkea olevien pienenpienten reikien kautta.

Ajan mittaan maa-aines tukkii pienet reiät ja salaojituksen toimintateho laskee, vaikka sorapetille asennettava salaojaputki suojataan suodatinkankaalla.

– Kun tavallinen salaojaputki on jatkuvassa käytössä kolme vuotta, sen teho laskee jopa 90 prosenttia. TehoDrainissa ei ole tällaista ongelmaa, kertoo PeTec Engineeringin perustaja ja toimitusjohtaja Peter Hästbacka, muovialan ammattilainen jo kolmannessa polvessa.

Kalliimpi hankkia, edullisempi käyttää

Muotoilunsa takia TehoDrain on tavallista salaojaputkea kalliimpi valmistaa ja siksi myös sen hankintahinta on hieman kilpailijoita kalliimpi.

– TehoDrain on kuitenkin käytössä edullisempi, sillä sen asennuksessa ei tarvita suodatinkankaita. Riittää, kun putki asennetaan vettä läpäisevään soramaahan. Putkea ei myöskään tarvitse käyttöaikana huuhdella painevedellä, kuten lietettä ja juuria kerääviä tavallisia putkia, sillä rakenteensa ansiosta se huuhtelee itse itsensä, Linnanmäki sanoo.

TehoDrain on käytössä edullisempi.

Läpimitaltaan 110 mm oleva TehoDrain on yhtä helppo asentaa kuin tavallinen salaojaputki ja se pysyy sorapetillä oikeassa asennossa yksinkertaisen asennustuen avulla.

Tehtaalta neljän metrin pituisina pätkinä tulevat putket liitetään yhteen pitävillä holkeilla.

Talon rakenteiden kuivana pysymisen kannalta salaojien asennus on yhtä tärkeää kuin oikeanlaisen putken valinta. Putkien ympärillä olevan maa-aineksen on läpäistävä vettä, putkissa on oltava riittävä kallistus salaojakaivoa kohti, eivätkä putket saa olla liian matalalla tai korkealla talon sokkeliin nähden.

– Nämä ovat asioita, joita rakennuttajan tulisi osata vaatia urakoitsijalta, sillä niiden korjaaminen myöhemmin on paljon vaikeampaa kuin sisätilan tapettien tai lattiapäällysteen vaihtaminen, Hästbacka muistuttaa.

Vaikka rakennusalaa monesti moititaan siitä, etteivät totutuista poikkeavat tuotteet tai työtavat kovin helposti lyö itseään läpi, TehoDrainia kokeilleet kiinteistönomistajat ovat lähes poikkeuksetta ryhtyneet käyttämään sitä yleisesti.

– Esimerkiksi Maalahden kunnan ja Vaasan keskussairaalan rakennustyömailla käytetään nykyään TehoDrain-salaojaputkia niiden toimivuuden ja kestävyyden takia, Linnanmäki lisää.

Putket tehdään Lintuvuoressa

Ruotsalainen Gert Söderström kehitti TehoDrain-salaojaputken jo vuonna 1980. Samana vuonna hän voitti putkirakenteella kultaa Geneven keksintömessuille.

Muovialan konsulttina ja yrittäjänä Ruotsissa toiminut Peter Hästbacka tutustui Söderströmin keksintöön ja oli mukana kehittämässä sen valmistamiseen käytettävää konetta jo 1980-luvulla.

Peter Hästbacka esittelee Gert Söderströmin Geneven keksintömessuilla saamia tunnustuksia.

Kun Hästbacka palasi takaisin Suomeen ja Vaasaan 1990-luvun lopulla, hän perusti PeTec Engineeringin ja ryhtyi konsultoimaan muovitehtaita.

Kun Söderströmin suunnittelemaa putkea valmistava ruotsalainen yritys halusi omistajanvaihdoksen yhteydessä luopua putken valmistuksesta, Hästbacka osti sen tuotannon omalle yritykselleen.

Nyt PeTec Engineering on valmistanut TehoDrainia Suomessa nelisen vuotta.

Hän on edelleen vakuuttunut siitä, että TehoDrain on salaojaputkien aatelia, sillä 39 vuotta sitten asennetut salaojaputket toimivat edelleen moitteettomasti.

– Toivottavasti rakennuttajat ja kiinteistönomistajat oppivat vaatimaan entistä parempia ratkaisuja myös varsinaisen rakennuksen alle jääviin rakennusratkaisuihin ja siten pitämään rakennuskohteet kuivina, hän toteaa.

Lämna ett svar