Wellmedic startar sjukvårdsrådgivning på telefon på tre språk

Carola Sundström, Pernilla Vikström, Anna-Brita Pörn.

Österbottniska Wellmedic lanserar Callmedic. Med ett enkelt telefonnummer erbjuds snabb och kunnig sjukvårdsrådgivning på svenska, finska och engelska till alla privatpersoner – och snart även till företag.

Ett nytt team med sjukskötare, med lång erfarenhet av telefonrådgivning, står nu till tjänst. Uppbackade av en ny läkarcentral, Wellmedic, och dess läkare samt ett kvalitetssäkrat beslutsunderlag svarar de nu på frågor som berör hälso- och sjukvård samt sådant som relaterar till det, som administrativa frågor och vaccinationsfrågor.

– Kunderna får vara helt anonyma men vi kan också skapa journaler till dem, helt enligt kundens eget önskemål, säger Pernilla Vikström, Wellmedics driftschef, som leder arbetet på Callmedic.

Kunderna får vara helt anonyma.

Så går det till

Ringer man numret 0600-303010 (som har en startavgift på 2,25 euro och sedan kostar 2,25 euro per minut plus lokalnätstaxa) får man direkt tillgång till sjukskötarna som hjälper i en rad olika ärenden.

Telefontjänsten är öppen mellan klockan 07.00 och 21.00 på vardagar. Inga knapptryckningar behövs och kunderna utlovas hjälp direkt utan att bli vidarekopplade eller behöva vänta länge i telefonkö.

Beslutsunderlaget sjukskötarna använder, i samspel med deras egen kompetens, är uppbyggt så att de med rätt frågor snabbt kan ge kvalitetssäkrad rådgivning. Ett vanligt samtal tar ungefär 5-6 minuter.

Sådana frågor får de

Frågorna som riktas till sjukskötarna är väldigt varierande. En arbetstagare eller studerande kanske undrar hur hen ska bete sig när man vaknar upp med stegring eller halsont, inte minst med tanke på coronaläget.

Anna-Brita Pörn.

Speciellt stort är behovet bland äldre, där det är vanligare med flera grundsjukdomar, och bland småbarnsföräldrar, som ofta står inför helt nya situationer med sina barn.

Att man får vara anonym sänker tröskeln för vilka frågor man vågar ställa. Det har visat sig vara bra till exempel när det gäller ungdomar som har problem med underlivet, som inte alltid är så lätta att prata om. Det är lättare att ringa sjukvårdsrådgivningen med till exempel intima problem om man får vara anonym.

Teamet, med tre heltidssköterskor och tre timvikarier,  har lång erfarenhet av både sjukvård och telefonrådgivning och är vana att prata om allt.

Unikt beslutsunderlag

Det är ett läkarteam som har utvecklat beslutsunderlaget som sjukskötarna använder. Systemet hålls ständigt uppdaterat. Det tar i beaktande ny forskning och nya regler (som till exempel då det gäller covid-19).

Systemet håller också koll på hur den offentliga vården fungerar. Sjukskötarna kan därför hänvisa vidare och berätta om vart du ska vända dig på din egen ort om du vill ha offentlig vård.

– Nu just är det fokus på Österbotten men det finns planer på att börja marknadsföra tjänsten även nationellt, säger Marta Backlund, vd för Wellmedic.

Marta Backlund.

Den nya läkarcentralen Wellmedic, där sjukskötarna fysiskt sitter, finns i Smedsby, på Marknadsvägen 2. Till Wellmedic har sjukskötarna vid behov direkt tillgång till tidsbokningen och akuta tider. Valmöjligheterna betonas ändå alltid.

Det medicinska beslutsunderlaget gör att sjukskötarna, oberoende vem av dem du pratar med, alltid kommer till samma slutsatser när det gäller symtombilder och brådskegrad (som till exempel om du behöver läkarvård eller om du med hjälp av goda egenvårdsråd som sjuksköterskorna ger kan kurera dej hemma).

Sjukskötarnas egna långa erfarenheter kommer väl till nytta när det gäller bemötandet av människan i andra sidan av luren.

Språket viktigt

Att få vårdrådgivning på det egna modersmålet är mycket viktigt. De språkkunniga sjukskötarna pratar svenska, finska och engelska och det händer till och med att de byter till sina egna österbottniska dialekter för att skapa bättre kontakt.

Teamet och tjänsten har alltid en medicinskt ansvarig läkare bakom sig för att säkra systematiken och enhetligheten.

God idé även för företag

Wellmedic håller som bäst på att utveckla Callmedic även för företagsbehov. Det är en tjänst som kallas Callmedic plus. Samma team av sjukskötare står alltså även till företagens tjänst.

Konceptet är detsamma men varje företag får ett specifikt telefonnummer att ringa. Tjänsten och uppföljningen kan därmed skräddarsys. Företagen kan till exempel instruera anställda att alltid ringa numret när de är osäkra på något gällande deras egen hälsa eller huruvida de borde sjukanmäla sig eller inte.

Företagen vinner på det eftersom en snabb kvalitativ symtombedömning möjliggör ett snabbare tillfrisknande. Anställda mår bättre och tillfrisknar snabbare redan när de får rätt egenvård, vilket sjukskötarna kan ge råd om.

– Kontinuiteten inom vården är viktigt, säger Marta Backlund.

LÄS OCKSÅ:

Ny österbottnisk läkarcentral erbjuder alternativ både för företag och privatpersoner

 

Lämna ett svar