Upplever du också att det känns svårt just nu? Panelsamtal online erbjuder andningspaus

En direktör för ett kriscenter, en pastor, en riksdagsledamot, en psykolog och en mental coach bjuder in dig till ett panelsamtal som kan ge andrum.

Future Cleantech Solutions bjuder in till ett panelsamtal med fokus på det ärliga och öppna samtalet i det rådande läget. Bakgrunden är att många inom näringslivet känner stress och oro på grund av situationen som världen befinner sig i just nu.

Webbinariet riktar sig till människor inom både den privata och den offentliga sektorn, till företagare, anställda, arbetsledare, permitterade och arbetssökande.

– Du kan känna dig välkommen från alla delar av näringslivet, skriver arrangören i inbjudan.

Du kan känna dig välkommen från alla delar av näringslivet.

Temat är ”Tillsammans i oron – en andningspaus”. Tanken är att samtala kring ämnet och lyfta det positiva i situationen, men också ge lyssnare information om vem man kan kontakta när behov finns.

– Vi hoppas att ni kommer att få med verktyg för att bemöta de tankar och känslor som många av oss bär på just nu, säger Triinu Varblane, en av tillfällets två moderatorer.

Arrangören lovar att både frågor och deltagande kommer att vara helt anonymt. Deltagande är gratis men anmälningen behövs för antalet platser är begränsat. Språket på tillfället är svenska.

Vem är med i panelen:

Anne Salovaara-Kero, Direktör, Österbottens kriscenter Valo
Camilla Klockars, Pastor, Vasa svenska metodistförsamling
Matias Mäkynen, Styrelsemedlem, Vasanejdens förening för mental hälsa/ Riksdagsledamot
Daniel Särs, Konsult / Psykolog, MPS
Jon Moreaus, Näringslivsutvecklare i Örnsköldsvik / Mental coach
Moderatorer är
Triinu Varblane, Teknologicenter Merinova, och Mauritz Knuts, VASEK.

När:

Onsdag 20 maj 2020
Klockan 11.00-11.45

Hur:

Anmäl dig här så skickar arrangören en webbinarielänk till dig.

Eventet arrangeras genom projektet Future Cleantech Solutions finansierat av Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, KOSEK, Teknologicenter Merinova, VASEK, Vasa stad, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun. Projektets syfte är att öka näringslivssamarbete och konkret informationsutbyte i Kvarkenregionen.

Lämna ett svar