LokalTapiola Österbotten donerar 27 000 euro till sjöräddningsföreningar i landskapet

Fem österbottniska sjörräddningsföreningar får pengar. ”Stödet från LokalTapiola har väldigt stor betydelse”, säger Raija Koivisto från Vasa sjöräddarförening.

LokalTapiola Österbotten flyttar varje år över en del av fjolårets vinster till en dispositionsfond. Fonden gör sedan donationer, i år på totalt 100 000 euro, till lokala allmännyttiga föreningar och samfund.

Den här veckan gjordes de första donationerna ur årets budget. 27 000 euro delades ut till fem lokala sjöräddningsföreningar.

– Som ett österbottniskt livstrygghetsbolag vill vi vara med i det lokala samhället och stöda sådan verksamhet som är viktig för oss alla, säger Pasi Haarala, vd för LokalTapiola Österbotten.

– Sjöräddningsföreningarna skapar trygghet i vårt samhälle och deras verksamhet är av största betydelse för hela regionen, säger Haarala.

Sjöräddningsföreningarna skapar trygghet.

Handfull föreningar

I Österbotten finns fem sjöräddningsföreningar; Kaskönejdens Sjöräddarförening, Molpe Sjöräddare, Vasa Sjöräddarförening, Jakobstads Sjöräddare och Gamlakarleby Sjöräddare.

LokalTapiolas stöd går bland annat till den dagliga verksamheten och till att upprätthålla en aktiv patrullering.

Raija Koivisto från Vasa sjöräddarförening säger att stödet från LokalTapiola har väldigt stor betydelse för att upprätthålla den operativa beredskapen samt för att utveckla sjöräddningsverksamheten under de exceptionella förhållanden som coronapandemin har orsakat.

– Vasa Sjöräddningsförenings frivilliga besättning tryggar säkerheten för alla som rör sig på vattnet i den mellersta delen av Kvarken, säger Koivisto.

En del av föreningarna har också aktiva ungdomsavdelningar och bidraget kommer delvis att användas till utbildning. Stora utgiftsposter för föreningarna är bränslekostnader samt kostnader kring båtarna, som exempelvis reparationer eller nyinvesteringar.

– Donationen är till stor hjälp för att upprätthålla den frivilliga sjöräddningen i Kaskö med omnejd, säger Erkki Virta från Kaskönejdens Sjöräddarförening.

Kunderna med i processen

I valet av donationsmottagare har LokalTapiola Österbottens kunder haft en central roll.

– Vi ville involvera våra kunder i urvalsprocessen, så österbottningarna hade i våras möjlighet att lämna in förslag på lokala föreningar och samfund som de ansåg var lämpliga kandidater för en donation, säger Haarala.

Över 120 förslag kom in. LokalTapiolas styrelse har på basen av dem valt ut ett tiotal donationsmottagare. Senare i höst kommer resten av donationerna att offentliggöras.

LÄS OCKSÅ:

LähiTapiola Pohjanmaa kasvattaa markkinaosuuttaan pienin askelin: ”Erittäin hyvä tulos Suomen ainoalle vaasalaiselle elämänturvayhtiölle”

Lämna ett svar