Företag och privatpersoner fångar bollen – Sista chansen bidra – 42 000 euro insamlat för Vikinga skolas nya konstgräsplan

Tony Kuusiniemi.

Nästan i mål. Insamlingen för att skapa en konstgräsplan till Vikinga skola har nu nått 85 procent av sitt mål. Nu startar slutspurten.

En liten gropig grusplan med söndriga mål. Så ser fotbollsplanen på Vikinga skolas gård ut för tillfället. För att ändra på det drogs projektet Vikinga Arena i gång i höstas.

Målet är att bygga en modern konstgräsplan med ordentlig sarg och belysning till Vikinga skola. Planen ger ökade möjligheter till fotboll men också korgboll, innebandy, gymnastik och andra aktiviteter.

– Vi vill ge barnen bättre möjligheter att röra på sig och en säkrare miljö, säger Tony Kuusiniemi, initiativtagare och projektchef.

Hela projektet har beräknats kosta 50 000 euro. En rad företag har redan ställt upp, liksom föräldrar och privatpersoner. Fotbollspelaren Tim Sparv bidrar med en betydande summa.

Vikinga Hem och skola r.f. står bakom insamlingen och söker också stöd från stiftelser.

Så kan du bidra:

Alla sponsorer utlovas synlighet vid öppningsceremonin. Dessutom får alla sponsorer ett omnämnande i ett bestående lyxigt plakat som fästs i arenan.

Insamlingen, som nu nått drygt 42 000 euro, pågår en vecka till.

Donationer kan betalas till

Vikinga Hem och Skola r.f.
FI89 5670 0820 3731 71

Projektet görs som ett samarbete med Vikinga skola, Vasa stad och Vikinga Hem och Skola r.f.

Frågor kan riktas till Tony Kuusiniemi, 050-343 4595, tony.kuusiniemi@certum.fi.

De här företagen och privatpersonerna har redan bidragit med betydande summor:

Tim Sparv, Certum Finance Oy, Tony Kuusiniemi, Thomas Berglund, Lokaltapiola Österbotten, Dan Häggblom, Kvadraten Ab, Johan Säll, Hartman, Österberg Group, Markus Hjerppe, Vasa Andelsbank, Heikki Koivu, KWH Group och Ab Bokbinderi-Kirjansitomo Bokfix Oy.

LÄS OCKSÅ:

Kjell Skoglund: “Konkreta argument är det bästa verktyget för att sälja sponsorkontrakt”

Lämna ett svar