Peter Höckert: ”Dags att verkligen satsa nu”

Peter Höckert
Peter Höckert.

”Att bara avvakta, att inte våga satsa är en farlig väg att gå”, säger affärs- och ledarskapskonsulten Peter Höckert.

Vi behöver skapa vår framtid nu. Det budskapet kommer från Peter Höckert, en av Sveriges bästa affärs- och ledarskapskonsulter, med rötter och starka band till Österbotten och till Finland.

– Helt oavsett bransch har vi alla ett ansvar att visa kommande generationer att det finns framtidstro, säger Peter Höckert.

Sparlågan dödar

Coronakrisen har drabbat en del företag och branscher hårt. Många har svarat på krisen och utmaningarna med att dra ner på farten, ofta genom att ta ner verksamheten till sparlåga.

På kort sikt kan det kanske ha fungerat men tyvärr har sparlågan ofta inkluderat och smittat av sig på tankeverksamhet, på innovativitet och på viljan att prova nya saker.

– Det finns en utbredd tröghet i samhället, vi skjuter på många saker som borde göras nu, säger Höckert.

Peter Höckert är en vän och förespråkare av andningspauser och reflektionstid, men säger samtidigt att det inte går att leva på sparlåga för länge.

– Avvaktan kan vara farlig, att inte satsa är en farlig väg att gå, säger Höckert.

Att inte satsa är en farlig väg att gå.

Personalen i fokus

Peter Höckert efterfrågar speciellt flera satsningar på personalen, på investeringar i human kapital. Han pratar om välmående men inte bara i den bemärkelsen att folk ska må bra.

– Välmående ska utmynna i utveckling, smarta satsningar i välmående utmynnar i effektfullhet, säger han.

Varför är det då så farligt att skjuta på saker tills i morgon?

– Därför att risken är stor att tvivel föds, att det kommer andra saker emellan och att det aldrig blir gjort, säger Höckert.

Peter Höckerts egen infallsvinkel handlar mycket om coaching och mentorskap. Det är tjänster han erbjuder genom det egna företaget Penica, som han drivit i 30 år redan.

Höckert jobbar mycket med att ta fram konkreta handlingsplaner, att se till att saker händer på riktigt. Han jobbar och har jobbat mycket med ledare och chefer.

– I många fall är det stor fokus på förmän, på ledare, men varje människa är sin egen ledare och hela personalen borde alltid beaktas, säger Höckert.

 

LÄS OCKSÅ:

Peter Höckert på Energikick 2020: ”Sök en positiv attityd på riktigt”

Lämna ett svar