Möjlighet plocka guldkorn eller sikta på ledarskapsexamen – Stresshantering först ut bland Ledarskapsforums föreläsningar

Björn Brännbacka, Johnny Forsman, Kim Byholm.

Ledarskapsforum bjuder på ett brett utbud av föreläsningar under inkommande läsår. Med ett 10-20-70-tänkande anpassar forumet sina utbildningar till dagens arbetsliv.

Ledarskapsforums utbildningar är uppbyggda på så vis att de lätt kan skräddarsys. Det går att delta i bara en eller ett par enskilda föreläsningar eller i ett större paket som leder till en formell utbildning i ledarskap.

Björn Brännbacka, Johnny Forsman och Kim Byholm, samtliga specialister i ledarskap och lärande, säger att det därmed går att bygga sin egen stig.

Ledarskapsforum, som sorterar under Yrkesakademin i Österbotten, jobbar mycket med externa föreläsare, experter från näringslivet. En av kungstankarna är just att få ut kunskaperna direkt till verkstadsgolv och kontor där de kan komma till nytta.

10-20-70

Brännbacka, Forsman och Byholm pratar om lärandet som ett 10-20-70-system. Med det menas att 10 procent av lärandet är formellt, till exempel det som sker i klassrum. 20 procent av lärandet kommer från nätverken – då folk träffas, utbyter tankar, coachning och handledning. Resterande 70 procent lär man sig när man gör något själv – provar sig fram med utmanande arbetsuppgifter på jobbet till exempel.

Procentsatserna i sig är inte det viktigaste, de kan variera, men tanken är ändå att det inte räcker med att läsa och höra på. Bäst blir det i stället, vilket förstås Ledarskapsforum eftersträvar, när man kombinerar alla tre typer av lärande.

– Alla områden behövs för att kompetensutvecklingen på jobbet ska vara som effektivast, säger Kim Byholm.

Även ute på arbetsplatser

Ledarskapsforum ordnar en del av sina föreläsningar och utbildningar ute på arbetsplatserna. Björn Brännbacka berättar att de till exempel har ett bra samarbete med Mirka, ett företag som satsat mycket på ledarskap.

I vår syns just det samarbetet genom att forumet ordnar en föreläsning i Jeppo, på Mirkas hemmaplan. Den 22 april föreläser Stig Wiklund där om hur man kan bli världsbäst som ledare genom mental träning.

Startar med stresshantering

Först ut i höst, den 18 september i Vasa, är en föreläsning om effektivitet och stresshantering. Som föreläsare fungerar Petra Brask, utbildare och författare från Sverige.

– Föreläsningen handlar om hur vi kan jobba effektivt utan att bränna ut oss, säger Johnny Forsman.

En annan av Ledarskapsforums föreläsare som tangerar samma tema är Guy Ahonen. Den 27 november i Jakobstad presenterar han kalla fakta om hur personalens välmående faktiskt kan förbättra vinsten. På plats då finns också experter från Beamex, Gambit och Concordia som ger sin syn på saken.

Teaterprofilen Erik Kiviniemi har en egen föreläsning. Han berättar om ledarskapet – när det krävs förändring – i Vasa den 13 november.

Ledarskapsforums föreläsningar är utspridda i Svensk-Österbotten. Med finns till exempel också en föreläsning om mångfald – som handlar om att leda mångkulturella organisationer – i Närpes (den 30 oktober med Milad Mohammid).

Här kan du läsa mera om forumets föreläsningar och också anmäla dig till dem.

LÄS OCKSÅ:

Svenska leanexperter i Vasa: ”Se lean som ett smörgåsbord för inspiration, ät inte av allt för då sätter du i halsen”

Lämna ett svar