Mentori auttaa eteenpäin – MPS:n seuraava mentorointiohjelma alkaa maaliskuussa

Minna Hirsimäki.

Mentorointia kaivataan usein työelämän käännekohdissa. MPS:n mentoroinnista vastaava Account Director Minna Hirsimäki kertoo, että kyseessä voi olla esimerkiksi uusi työtehtävä tai halu uudistua nykyisessä työssä. Mentoroinnissa haetaan paitsi parhaita oppeja mentorilta, myös harha-askelia, joita ei kannata kopioida.

MPS on vetänyt mentorointiohjelmia kymmenen vuotta. Sinä aikana osallistujia on ollut noin 1 300. Mieleenpainuvimpana tilanteena Hirsimäki muistaa, kuinka kerran mentori osti aktorinsa liiketoiminnan ja heistä tuli yhteistyökumppaneita.

Minna Hirsimäki.

– Parit pitävät usein itsestään selvänä, että he jatkavat yhteydenpitoa, kun mentorointiohjelma päättyy. Työssäni palkitsevinta onkin luoda ihmisille uusia yhteyksiä, Hirsimäki sanoo.

Hirsimäki kuulee usein, että mentorointi on ylittänyt odotukset. Moni on ehkä ajatellut, että kyse on vain tietyn osaamisalueen kehittämisestä.

– Mentorointi on kuitenkin jotain ihan muuta kuin sitä, että makkaratehtaan myyjällä on lihakauppias mentorinaan.

Parit muodostetaan huolella

MPS panostaa mentori-aktori-parien muodostamiseen. Mentorointiohjelmiin osallistuvat aktorit ovat henkilöitä, joilla on jo runsaasti kokemusta työelämästä. Hirsimäki kuvailee heidän sijoittuvan kokeneista asiantuntijoista toimitusjohtajiksi. Mentorit puolestaan ovat vielä kokeneempia.

Hakemusvaiheessa aktorit ja mentorit pohtivat omaa osaamistaan, saavutuksiaan ja tavoitteitaan. Sen jälkeen MPS haastattelee aktorit ja selvittää, millaista osaamista nämä mentorilta kaipaisivat. Mentoreiden ja aktoreiden profiileja selvitetään haastattelujen ja analyysien kautta. Yleensä mentori ja aktori tulevat eri aloilta, jos aktori ei erityisesti halua mentoria omalta toimialaltaan. Hirsimäki kuitenkin ajattelee, että erilaiset kokemukset helpottavat uudistumista. Eri toimialat auttavat myös luottamuksellisen suhteen muodostumisessa, kun mentori ja aktori eivät jaa samoja kontakteja ja verkostoja.

Mentorointi on jotain ihan muuta kuin sitä, että makkaratehtaan myyjällä on lihakauppias mentorinaan

Joskus mentori on aktoria huomattavasti nuorempi ja kokemattomampi. Silloin puhutaan käänteismentoroinnista. Käänteismentoroinnin ajatuksena on se, että uudistumista vaativa johtaja kaipaa vierelleen nuorta ihmistä, joka haastaa tuttuja ajatuksia ja tapaa johtaa.

Osallistujia ympäri Suomen

MPS aloittaa vuosittain kaksi mentorointiohjelmaa. Seuraava ohjelma alkaa maaliskuussa. Ohjelmaan voi osallistua ympäri Suomen. Hirsimäki ajattelee, että usein voi olla hyvä, etteivät mentori ja aktori ole samalta paikkakunnalta.

Aktori asettaa tavoitteet jokaiseen tapaamiseen, ja aktori ja mentori sopivat yhdessä mentoroinnin säännöistä, esimerkiksi siitä, mitkä aiheet jätetään keskustelun ulkopuolelle. Hirsimäki suosittelee pareille tapaamista noin kolmen viikon välein. Pareja rohkaistaan keskustelemaan paitsi työhön liittyvistä teemoista, myös muusta elämästä.

– MPS tukee pareja niin paljon kuin he tarvitsevat. Sen lisäksi järjestämme neljä yhteistä tilaisuutta, joissa tuomme esiin uusia aiheita ja tuemme keskustelujen tavoitteellisuutta. Mentorointi ei kuitenkaan ole mikään kurssi, joka käydään, vaan yhteinen matka.

Kaikille mentorointi ei sovi. Hirsimäki ei suosittele osallistumaan mentorointiin, jos omat voimavarat ovat syystä tai toisesta vähissä. Mentorointi ei sovi myöskään silloin, jos aktori ei ole valmis ottamaan palautetta vastaan.

– Täytyy olla valmis antamaan itsestään, jotta toinen voi antaa tilalle jotain uutta.

Mentorointi vaatiikin aktorilta halua oppia ja uudistua. Halun on oltava oma, eikä esimerkiksi esimiehen. Mentorilta puolestaan vaaditaan vilpitöntä halua auttaa, kiinnostusta toista ihmistä kohtaan ja kykyä kuunnella.

– Meidän mentorimme ovat usein esimerkiksi pitkän linjan yritysjohtajia. Moni heistä on ymmärtänyt, että olisi päässyt itse urallaan helpommalla, jos olisi saanut mentorin.

Hirsimäki oli mukana rakentamassa MPS:n mentorointiohjelmaa kymmenen vuotta sitten. Samalla hän sai itsekin mentorin. Kokemus oli merkittävä.

– Olin uudessa työssä ja minulla oli ympärilläni täysin uusi organisaatiokulttuuri. Oli tärkeää saada käydä tilanteita läpi ulkopuolisen kanssa. Pidämme edelleen yhteyttä.

Lue lisää:

Jokainen on hyvä jossain – MPS Vaasa pyrkii löytämään oikeat osaajat oikeisiin tehtäviin

Lämna ett svar