Stefan Råback: ”Företagarnas partner i alla situationer”

Stefan Råback.

Skribenten Stefan Råback är vd för Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

Vi har i Vasaregionen, Finland och hela världen hamnat i en förvånansvärt omfattande, osäkerhetsframkallande och även lite ångestskapande situation på grund av coronaviruset.

Självklart är det nu viktigast att på alla sätt hindra viruset från att spridas och sköta om allas hälsa och välbefinnande. Men samtidigt som vi är bekymrade över vår egen, våra anhörigas, kollegers, kunders och anställdas hälsa, är vi också bekymrade över våra arbetsplatser, vår utkomst, vår verksamhetsmiljö och våra företag.

Det är redan uppenbart att företagen har stora utmaningar framför sig. I enlighet med vårt kundlöfte hjälper vi företagen i alla livsskeden från grundande till nedläggning eller försäljning, och i alla situationer från utmaningar och problem till tillväxt och utveckling. Även detta coronavirusläge och utmaningarna eller rentav allvarliga problemen är alltså inom ramen för vårt kundlöfte.

Vi hoppas innerligt att ingen företagare i denna situation blir ensam och fundera på sin situation eller hur den ens i viss mån kunde räddas ur företagets synvinkel.

Företagens branscher, verksamhetsmiljöer och situationer är så olika att det är omöjligt för oss att informera om en lösning som passar alla, hur effektiv vår kommunikation än är. Därför behöver vi personlig betjäning.

Därför behöver vi personlig betjäning.

VASEKs och Nyföretagscentrum Startias stolthet har alltid varit personlig, högklassisk betjäning och rådgivning som ges ansikte mot ansikte. Nu är vi tvungna på grund av omständigheterna att avstå från fysiska möten, men vi har trots allt elektroniska kommunikationsmedel till vårt förfogande. Vi slår en signal, skickar epost och bokar videomöten. Allt detta ersätter inte helt möten på tu man hand, men nu måste vi
klara oss med de medel som är tillgängliga.

En del av företagen har redan framgångsrikt och smidigt tagit i bruk nya tjänster och tillvägagångssätt och åtminstone delvis lyckats bättra på situationen. En del av företagarna i sin tur har möjlighet att i lugn och ro fundera på framtiden, vad som kunde utvecklas nu och hur man kunde förbereda sig för framtiden. Vi måste ändå lita på att allt i slutändan vänder till det bättre.

Stefan Råback.

Hurdan situation företagaren än befinner sig i för tillfället, är vi tillgängliga. Vi fungerar som företagarens bollplank, vi erbjuder vår bästa hjälp och våra bästa råd samt förser med rätt information, och vid behov vägleder vi företagaren till experterna i vårt nätverk. Kontakta oss, vi hjälper dig tillsammans med regionens andra organisationer som erbjuder företagstjänster!

vår webbsida hittar du en lista över nyttiga länkar för företagare som vi sammanställt. Situationen ändras hela tiden och vi får ny information, därför uppdateras sidan kontinuerligt. Det lönar sig att ta en titt!

I enlighet med statsrådets anvisningar arbetar VASEKs och Nyföretagscentrum Startias personal på distans, var och en på sitt hemmakontor. Vi följer upp läget och iakttar i första hand alltid myndigheternas instruktioner. Mera information om ändringar i våra tjänster hittar du på vår webbsida.

Ta hand om ditt och dina anhörigas välbefinnande.

LÄS OCKSÅ:

Riitta Björkenheim: “Minun seutuni vuonna 2050?”

Lämna ett svar