Mika Palosaari: ”Aluehallintouudistus uudistaa ja haastaa aluettamme”

Mika Palosaari

Kirjoittaja Mika Palosaari on Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja.

Suomen valtion palvelut maakunnissa ovat suuressa muutoksessa lähivuosina. Vuoden 2025 alussa, eli alle vuoden kuluttua, työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kunnille työllisyysalueiden vastuulle. Työ- ja Elinkeinotoimistoja (TE) on tällä hetkellä valtakunnallisesti 15. Kuntien muodostamia työllisyysalueita tulee olemaan Suomessa kolminkertainen määrä.

Pohjanmaan TE-toimiston alueelle muodostuvat työllisyysalueet Keski-Pohjanmaalle sekä Pietarsaaren seudulle lopun Pohjanmaasta muodostaen Vaasan ympärille oman alueensa. Kristiinankaupunki siirtyy Etelä-Pohjanmaalle rakentuvaan Vuoksi -työllisyysalueeseen.

Toinen mittava muutos vuoden 2026 alussa tulee päättämään aluehallintovirastojen (AVI) sekä ELY-keskusten nykymuotoisen toiminnan. Valtion aluehallintouudistuksen päätarkoituksena on sujuvoittaa ympäristövaikutusten arviointeja (YVA) sekä ympäristölupaprosesseja. Nykyään ensimmäisen toimittaa ELY-keskus ja jälkimmäisen Aluehallintovirasto. Jää nähtäväksi, nopeutuuko prosessi, kun samat ammattilaiset tekevät samaa työtä yksissä tuumin, mutta uudessa valtakunnallisessa organisaatiossa? Tavoitteena kuitenkin on samalla säilyttää ympäristölupaprosessien korkea laatu Suomessa.

Suomen valtion palvelut maakunnissa ovat suuressa muutoksessa lähivuosina.

ELY-keskuksia on nykyään 15, eli sama määrä kuin TE-toimistoja. ELY-keskusten tilalle tullaan muodostamaan elinvoimakeskuksia näillä näkymin 9 kappaletta. Näiden kahden suuren muutoksen alueellinen suunta on keskenään siis täysin päinvastainen. Toisessa etäännytään – toisessa lähennytään.

Tulevassa aluehallintouudistuksessa haasteena on se, pystytäänkö tulevan elinvoimakeskuksen asiakkaiden kielelliset oikeudet turvaamaan. Pohjanmaan maakunnassa asuu yli 90 000 äidinkieleltään ruotsinkielistä Suomen kansalaista. Tätä ei muualla Suomessa aina niin hyvin muisteta. Yritysten investointitukien tai maatalousyritysten tukipäätökset voivat myös kärsiä osumatarkkuuden puutteesta, mikäli päätökset tehtäisiin kovin kaukana itse toiminnasta. On luonnollista, että alueen ominaisuuksien tuntemus on syvällisempää alueen ytimessä.

Mika Palosaari
Mika Palosaari

Pohjanmailla on aina asunut ahkeraa ja yritteliästä väestöä. Olosuhteet eivät ole aina olleet helppoja, mutta ne ovat kannustaneet mittaviin saavutuksiin. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työllisyys on edelleen Suomen kärkeä, uusia yrityksiä perustetaan vilkkaalla tahdilla ja olemassa olevat yritykset tekevät panostuksia uskoen tulevaisuuteen. Seudulle myös suunnitellaan ennennäkemätöntä määrää vihreän siirtymän energiainvestointeja, joiden myötä Suomi on muuttumassa hyvällä vauhdilla energiaomavaraiseksi valtioksi.

Valtion aluehallinnossa on varmasti kehitettävää. Uudistusten tuoksinassa kannattaa kuitenkin muistaa, mikä on alueille parhaaksi. Toimivaa konetta ei kannata rikkoa eikä lypsävää lehmää lopettaa. Ei ole kenenkään edun mukaista toteuttaa muutoksia, joista elinkeinoelämä kärsii – mieluimmin toisin päin.

LUE MYÖS:

Terhi Mäkinen: ”Miten edistämme alueen elinvoimaisuutta?”

Lämna ett svar