Kati Komulainen: ”Avainkumppanuus osaavan työvoiman saatavuuden tukena”

Kati Komulainen

Kirjoittaja Kati Komulainen on Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja.

Ammattikorkeakoulut ovat vahvasti alueellisia toimijoita. Koko olemassaolon historia perustuu alueellisuuteen ja aluekehitystehtävään. Kehitämme koko ajan uusia tapoja olla alueen yritysten ja muiden toimijoiden tukena ja mahdollistajana, jotta he voivat menestyä omissa tavoitteissaan. Alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn turvaaminen on aina etusijalla, kun priorisoimme tekojamme.

Olemme lanseeranneet juuri Vaasan ammattikorkeakoulussa uuden avainkumppanuusmallin. Avainkumppanuusmalli on tavoitteellinen, systemaattinen ja kumppanin tarpeista lähtevä yhteistyösopimus ja -malli, joka on vastikkeellinen. Haluamme näin itse antaa parastamme ja haluamme, että avainkumppanimme sitoutuvat toimintaan. Maltillinen vastikkeellisuus edistää molempien etua ja mahdollistaa yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Mitä avainkumppanuusmallimme sitten tarjoaa?

Avainkumppanimme pääsevät ensimmäisenä tulevaisuuden osaajien äärelle. Olennaisena asiana on tiivis, systemaattinen rekrytointiyhteistyö. Parhaimmillaan tämä toteutuu Talent-ohjelman kautta, jolloin opiskelija voi kiinnittyä yritykseen jo ensimmäisestä opiskeluvuodestaan alkaen. Luonnollisesti tiivis rekrytointiyhteistyö toteutuu ilman Talent-ohjelmaakin. Käytössä on nykyaikaiset digitaaliset välineet, joissa pystymme priorisoimaan avainkumppaniemme näkyvyyttä.

Yleinen opiskelijamyönteisyys, näkyvyys meidän sosiaalisen median kanavissa sekä näkyvyys kampuksella saavuttaa opiskelijat ja ympäröivät yhteiskunnan, joka rakentaa avainkumppanin opiskelijamyönteisyyttä. Kumppanimme saavat hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskentaa alennettuun hintaa. Tähän meillä on erinomainen malli ja olemme tässä Suomen huippuja!

Koko toiminta rakentuu säännölliseen, konkreettiseen vuorovaikutukseen, jossa yhdessä rakennamme tavoitteet ja seuraamme niitä.

Olemme tässä Suomen huippuja!

Avainkumppani pääsee mukaan mielenkiintoisiin soveltavan tutkimuksen hankkeisiin, jolloin kumppanimme pääsee kanssamme ratkaisemaan tulevaisuuden ja tämän päivän haasteita ratkaisuja hakien. Tarjoamme laadukkaat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) palvelut yhteisiin hankkeisiin hankehallintomme kautta. Luonnollisesti perinteiset opinnäyte- ja opintojaksoyhteistyöt jatkavat elämäänsä avainkumppanuuden myötä.

Olemme strategiamme mukaisesti Osaamisen tärkein kumppani ja haluamme tarjota avainkumppaneillemme maksutonta avoimen ammattikorkeakoulun opetusta ajankohtaisista asioista osaksi kumppanin osaamisen kehittämisen ohjelmia.

Koko avainkumppanuuden tavoitteena on toteuttaa aluekehitystehtäväämme ja saada yhä useampi Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuva valitsemaan Vaasan ja Pohjanmaan kodikseen ja löytämään työpaikan täältä. Ole yhteyksissä, vaikka suoraan minuun!

 

LUE MYÖS:

Kati Komulainen: “Arvostus ja resurssit: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten merkitys yhteiskunnalle”

Lämna ett svar