Kati Komulainen: ”Arvojen voima”

Kati Komulainen

Kirjoittaja Kati Komulainen on Vaasan ammattikoulun rehtori ja toimitusjohtaja.

Mitkä ovat sinun arvosi? Tiedätkö työpaikkasi arvot?

Arvoilla viitataan asioihin, jotka ovat merkityksellisiä, tavoiteltavia ja toivottavia. Toisaaltane ohjaavat toimintaamme ja valintojamme. Yritysmaailmassa yrityksen arvojen merkitys on viime vuosina tullut yhä ilmeisemmäksi. Vastuullisuuskysymykset, eettiset haasteet ja maailmanpoliittinen tilanne on viime viikkoina osoittanut yrityksen arvojen liiketoimintaan vaikuttavan luonteen ja merkityksen.

Olemme viimeiset viikot seuranneet Venäjän pakotteisiin liittyvää keskustelua. Viestinnän kuluttajille on näkynyt etenkin keskustelu siitä, että mikä yritys on päättänyt irtisanoutua liiketoiminnasta Venäjällä ja mikä ei. Moni yritys on kohdannut merkittävää painostusta etenkin sosiaalisessa mediassa luopua toiminnastaan Venäjällä. Valtaosa yrityksistä teki itse päätökset viipymättä sekä omien arvojen että toki EU:n ohjaamana. Osin vaikuttaa siltä, että osa yrityksistä ei osannut kuvitella näin voimakasta arvokeskustelua ja vaadetta siitä, että yritys noudattaa omia julkilausuttuja arvojaan.

Kati Komulainen
Kati Komulainen

Vastuullisuus on monen yrityksen arvo. Mitä se sitten oikeasti tarkoittaa? Jos arvona on vastuullisuus ei liene väärin olettaa yrityksen tekevän ratkaisut tähän pohjautuen. Mutta elävätkö arvot yritysten arjessa? Elävätkö ne sinun arjessasi? Arvot todentuvat tekojen ja valintojen kautta todeksi. Ovatko arvot vain strategiaan päälle liimattu osa, koska ne vain nyt kuuluvat olla osa strategiaa. Käydäänkö yrityksessänne arvokeskustelua? Miten työpaikkasi arvot ovat syntyneet?

Aito arvokeskustelu tuo voimaa kriisitilanteisiin. Etenkin haastavissa ja vaikeissa valintatilanteissa arvot ovat selkänoja, joka helpottaa päätöksentekoa. Jos arvot eivät ole todeksi elettyjä, joutuu yritys tai työpaikka ristiriitatilanteeseen, jossa arvoristiriita voi vaikeuttaa asioissa etenemistä. Tämän vuoksi arvoista on puhuttava etukäteen ja koko ajan.

Parhaimmillaan arvot ovat kantava voima, josta yrityksen toiminta saa linjakkuutta ja selkeyttä. Arvot ovat hyvin voimakkaita kannanottoja. Puheessa arvopuhe vetoaa ihmisten tunteisiin, kokemuksiin ja näkemyksiin sekä peilautuu heidän omiin arvoihinsa. Arvojen voimaa ei pidä väheksyä.

LUE MYÖS:

Kati Komulainen: ”Väärässä olemisen ihanuus”

Lämna ett svar