Daniel Sahebi: ”Kestävää liiketoimintaa korkeakoulujen ja teollisuuden yhteistyöllä”

Daniel Sahebi

Kirjoittaja Daniel Sahebi toimii Vaasan ammattikoululla Smart Business -TKI alustan vetäjänä.

Nykyään nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä kestävyys ei ole enää pelkkä muotisana vaan olennainen osa menestyvää ja vastuullista liiketoimintaa. Vaasan ammattikorkeakoulussa (VAMK) tunnistamme kestävien käytäntöjen integroinnin tärkeyden liiketoiminnan koulutukseen ja tutkimushankkeisiin. Strategisten kumppanuuksien avulla, kuten yhteistyöllä energia-alan johtavien yritysten kanssa, saavutamme merkittäviä muutoksia, jotka hyödyttävät sekä opiskelijoitamme että laajempaa yhteisöä.

Yksi tämän vision keskeisistä aloitteista on Energy Academy; yhteistyöalusta, joka yhdistää Vaasan korkeakoulut, mukaan lukien VAMK, ja alan johtavat yritykset. Energy Academyn tavoitteena on luoda ainutlaatuisia mahdollisuuksia opiskelijoille ja ammattilaisille osallistua projekteihin, jotka käsittelevät kestävyyteen ja energiatehokkuuteen liittyviä todellisia haasteita.

Toinen merkittävä yhteistyömme osa-alue on Energy Academyn mentorointiohjelma. Tämä ohjelma yhdistää opiskelijat kumppaniyritystemme ammattilaisten kanssa tarjoten henkilökohtaista ohjausta ja näkemyksiä alasta. Mentorointi tukee opiskelijoita teknisten taitojen kehittämisessä ja auttaa heitä rakentamaan arvokkaita verkostoja, jotka voivat edistää heidän urakehitystään.

Laajemmilla sidosryhmillä, kuten paikallishallinnolla ja yhteisöillä, on olennainen osa kestävän kehityksen edistämisessä. Hallitus voi asettaa säädöksiä ja luoda kannustimia, jotka tukevat kestäviä käytäntöjä, ja yhteisöt voivat osallistua aktiivisesti näiden käytäntöjen toteutukseen ja seurantaan. Korkeakoulujen ja teollisuuden yhteistyöllä voidaan varmistaa, että uudet kestävän kehityksen strategiat ovat linjassa sekä kansallisten että paikallisten tavoitteiden kanssa.

Lisäksi paikallisten viranomaisten tuki kestävän kehityksen projekteille voi auttaa nopeuttamaan näiden toimenpiteiden käyttöönottoa ja tehostaa niiden vaikutuksia. Yritysten sitoutuminen näihin tavoitteisiin voi myös edistää innovaatioiden syntymistä, mikä puolestaan vahvistaa kestävän kehityksen ekosysteemiä alueella.

VAMK on sitoutunut vahvistamaan näitä kumppanuuksia ja tutkimaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteenamme on jatkossakin tarjota opiskelijoillemme erinomaisia oppimiskokemuksia ja samalla edistää kestävän kehityksen tavoitetta. Energy Academyn kaltaisten aloitteiden kautta olemme varmoja, että voimme vaikuttaa merkittävästi sekä paikallisella että globaalilla tasolla.

Yhteenvetona voi todeta, että kestävien liiketoimintakäytäntöjen integrointi korkeakoulujen ja teollisuuden kumppanuuksien kautta ei ainoastaan paranna opiskelijoidemme oppimiskokemusta, vaan myös edistää innovaatioita ja talouskasvua. Yhteistyöllä voimme luoda kestävämmän tulevaisuuden kaikille.

 

LUE MYÖS:

Marja-Riitta Vest: “Kohti tiiviimpää Merenkurkun korkeakouluyhteistyötä”

Lämna ett svar