Camilla Wahlberg: ”Mot en nollutsläppsdatacentral – Forskning från Vasa aktuell inom ämnet”

Camilla Wahlberg

Skribenten Camilla Wahlberg är projektledare vid Vasa universitets multidisciplinära forskningsplattform Digital Economy med intresse för den gröna omställningen.

I dagens läge tillbringar vi mer och mer tid online; vi bläddrar genom sociala medier, vi köper varor och mat samt kommunicerar med varandra både på fritiden och professionellt. För att vi skall kunna göra detta sömlöst krävs ett stadigt nätverk för att upprätthålla det.

Datacentraler är lösningen, men i dagens läge är det inte bara nätets jättar såsom Amazon, Microsoft och Facebook som behöver massiva datacentraler för att hålla igång sin verksamhet, utan även exempelvis brytning av Bitcoin och forskning av olika slag kräver mängder av data och energi för att hålla igång.

Globalt använder datacentraler idag cirka 1 % av den tillgängliga elektriska energin; detta förutspås stiga upp till 21 % år 2030. Eftersom nästan all energi som förbrukas förblir oanvänd spillvärme är koldioxidavtrycket från datacentraler enormt om förnybara energikällor inte används. I Finland samarbetar exempelvis Fortum med Microsoft för att ta vara på spillvärmen som en datacentral kan orsaka.

WSTAR möjliggör forskning där hela energimodellen för datacentralen förändras.

Finlands Akademi har beviljat 1,9 miljoner euro till projektet WSTAR – Wasa Zero Emissions Data Center för att etablera den forskningsinfrastruktur som behövs för att studera nollutsläppsdatacenterlösningar. Projektet, som startade i början av detta år, utreder hur man kan skapa en utsläppsfri datacentral vars spillvärme kan utnyttjas.

WSTAR möjliggör forskning där hela energimodellen för datacentralen förändras, och i nära samarbete med det lokala energisystemet förvandlas datacentralen till en effektiv elnätsbalanserare vid sidan av förnybara energikällor.

WSTAR-projektet är ett samarbete mellan fyra läroanstalter i Vasa: Vasa Universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia samt finska yrkeshögskolan VAMK. Projektets huvudsakliga plan är att bygga en småskalig datacentral med rörliga delar, för att kunna effektivisera varje del av systemet.

Camilla Wahlberg
Camilla Wahlberg

Framtida mobila, lokala och småskaliga datacentraler möjliggör också effektiva kantbaserade serverimplementationer som kan användas för att utforska effektiva sätt att uppfylla EU:s klimatneutrala datacenterrekommendationer till 2030.

Projektet drog i gång i början av året och hittills har diskussionerna gått heta kring ett flertal viktiga områden för den framtida datacentralen i Vasa. Medlemmar i projektet har haft möjligheten att besöka olika datacentraler i Luleå, diskuterat ett möjligt samarbete med RISE ICE i Sverige samt sett över olika alternativ för var datacentralen kommer att placeras.

WSTAR har även skapat intresse från lokala företag. För att inleda en dialog mellan projektet och industrin i Vasa stod WSTAR i maj värd för ett seminarium, Together Towards Zero Emission Data Centres, där personer inom datacenterindustrin presenterade olika ämnen kring datacentraler och dess utmaningar och möjligheter.

Under programmets gång hördes talare från bland annat Amazon, Microsoft, Vasa Elektriska, RISE ICE och Finnish Data Center Association, alla med egna engagemang inom området. Seminariet drog intresse från både företag och forskare från Vasa samt omnejd.

 

LÄS OCKSÅ:

Vasaregionen tar hem miljoninvestering – Nytt forskningsdatacenter grundas i Vasa

Lämna ett svar