VAMK tutkii ja kehittää fiksusti – TKI-toiminta profiloituu kolmella vahvalla alustalla

VAMK ilmakuva
Vaasan ammattikorkeakoulu. KUVA: Esa Siltaloppi

Vaasan ammattikorkeakoulun uuden strategian myötä TKI-toiminta nousi viime vuonna vahvaksi kehittämisalueeksi. Nyt VAMKin TKI-toiminnan perustaksi on laadittu TKI-ohjelma ja luotu kolme monialaista alustaa: SMART City, SMART Well-Being ja SMART Industry.

– Haluamme olla osaamisen vahva yhteistyökumppani. SMART VAMKin avulla tuomme näkyväksi TKI-teemat, joiden parissa teemme soveltavaa, käytännönläheistä tutkimusta ja kehitystä, kertoo Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Kati Komulainen.

Luomme edelläkäyvää TKI-toimintaa.

Monet globaalit ilmiöt, kuten ilmastonmuutos ja ympäristön saastuminen, väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen sekä työn ja teknologian murros ovat hyvin moniulotteisia ja vastauksia on tärkeää hakea laajalla rintamalla. Avoin, rajat ylittävä verkostoyhteistyö ja rohkea edelläkävijyys ovat VAMKin TKI-toiminnan kulmakivinä.

– Haluamme luoda edelläkäyvää TKI-toimintaa, jonka myötä opetuksemme laatu kehittyy ja opiskelijoidemme työelämävalmiudet vahvistuvat, sanoo VAMKin TKI-päällikkö Marja-Riitta Vest.

– TKI-toiminta kehittyy suunnitelmallisesti ja syyskuun alussa sidosryhmät kootaan yhteisen pöydän ääreen. Perustamme myös esimerkiksi TKI-toiminnan advisory boardin ja tiivistämme yhteistyötä työelämän kanssa entisestään, lisää Vest.

Fiksumpaa tulevaisuutta

Laajasti verkottunut VAMKin TKI-toiminta läpileikkaa niin yritykset, kaupungit, viranomaistoiminnan, kolmannen sektorin kuin kansalaiset. Yhteistyötä tehdään kansallisesti ja kansainvälisesti.

SMART Industry -alustan keskiössä on energia-ala ja energiamurros, joka kulkee kohti hiilineutraalia tulevaisuutta älykkäillä teknologioilla.

– Tutkimusalusta edistää kestävää kehitystä teollisuudessa ja teollisissa prosesseissa. Työkaluina käytämme muun muassa IoT:tä, tekoälyä sekä robotiikkaa. Tavoitteena on myös tutkia energianvarastoinnin ratkaisuja sekä vetyteknologiaan liittyviä kysymyksiä, kertoo alustan vetäjä Ossi Koskinen.

Fiksun kaupungin kehittämisen keskiössä ovat hyvinvoivat kansalaiset.

SMART City -alustan vetäjä Kenneth Norrgård nostaa puolestaan kärkeen kaupunkiympäristöjen fiksut ratkaisut. Kuten teollisuudessa, myös kaupunkien kehitystä edistetään teknologian ja digitalisaation avulla.

– Fiksun kaupungin kehittämisen keskiössä ovat hyvinvoivat kansalaiset ja yhtymäpinta myös SMART Well-Being -alustaan on vahva. Juuri alustojen rajapinnoissa syntyvät usein mielenkiintoiset innovaatiot, joiden kehittämistä tukee vahva muotoiluosaaminen, toteaa Norrgård.

– Haastamme yritykset, organisaatiot, kansalaiset ja opiskelijat mukaan hankkeisiin ideoimaan ja kehittämään fiksumpaa tulevaisuutta ja fiksumpia tapoja elää kaupungeissa, kannustaa Norrgård.

Vahvaa monialaisuutta

VAMKin tutkimus- ja kehitysalustat nojaavat vahvasti monialaisuuteen. SMART Well-Being -alustan vetäjän Riku Niemistön mukaan sote-puolella on jo integroitu sosiaalialan ja hoitotyön opetussuunnitelmia ja luotu yhteisiä opintoja.

– Haluamme tukea sitä, että monialaisuus toteutuu jo opintojen aikana, sillä myös tulevaisuuden sotekeskuksissa sosiaalihuolto ja terveydenhuolto toimivat tiiviissä yhteistyössä, sanoo Niemistö.

Monialaisuutta rakennetaan VAMKilla myös yli eri tieteenalojen, kuten tekniikan ja soten yhteistyössä.

– Opiskelijan näkökulmasta monialaiset tutkimusalustat antavat mahdollisuuden tarttua tämän päivän ja tulevaisuuden työelämään. TKI-toiminnan kautta opiskelijat pääsevät kiinni aitoihin työelämän haasteisiin, sanoo VAMK rehtori Kati Komulainen.

Lämna ett svar